Paga vjetore e Kirurgut në Kosovë për katërfish më e vogël se e….

Paga, Paga vjetore, Kirurgjia Abdominale, Kirurget Abdominal, Rroga e Kirurgut, Kirurgjia pagat, Rrogat e Kirurgeve Shqiptare

Nga informacionet zyrtare të siguruara nga burimet e Gazetës Shëndeti kemi mësuar se paga vjetore e Kirurgut në Kosovë është për katërfish më e vogël se e Presidentit të Kosovës, Kryeministrit të Kosovës, Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Kosovës për dallim nga vendet e tjera të botës , ku është e kundërta.
Presidenti i Kosovës paga vjetore 34,476 euro
Kryeministri i Kosovës paga vjetore 35,400 euro
Gjyqtarët dhe Prokurorët paga vjetore nga 16,800 deri në 36,000 euro
Kirurgu paga vjetore 6,480 euro

Paga, Paga vjetore, Kirurgjia Abdominale, Kirurget Abdominal, Rroga e Kirurgut, Kirurgjia pagat, Rrogat e Kirurgeve Shqiptare


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *