Kirurgjia Abdominale:Rezultatet e testit për Drejtor

 

Kirurgu Dr. Ferat Sallahu,Kirurgu Dr. Adem Rrusta

Rezultatet e
testit me shkrim për drejtor të Klinikës së Kirurgjisë
Abdominale janë publikuar sot.
 

Në testin me shkrim kanë hyrë vetëm dy nga katër kandidtët që ishin
paraqitur në këtë konkurs. 

Kirurgu Dr. Ferat Sallahu ka marr 90 pikë ndërsa Kirurgu Dr. Adem Rrusta 58 pikë.

Dr.Ferat Sallahu dhe Dr.Adem Rrusta pas testit me shkrim do t’i nënshtrohen intervistës me
gojë para Komisionit Përzgjedhës.

Kandidatët: Dr. Skender Zatriqi dhe Dr. Besim Sermaxhaj kanë munguar në testin me shkrim.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *