Profesionet më të ndërlikuara dhe më të vështira në botë

0

Profesionet më të ndërlikuara dhe më të vështira në botë sipas një studimi të Universitetit amerikan Miami (University of Miami), janë:

1.KIRURGËT
2.PILOTËT
3.REPORTERËT E LUFTËS dhe GAZETARËT
……
9.USHTARAKËT
10.PUNONJËSIT E ARSIMIT (mësuesit, arsimtarët, profesorët…)
……
15.PROKURORËT, GJYQËTARËT, HETUESIT, POLICËT,…
…..
19.POLITIKANËT

Burimi: Asllan Bajrami