Venerologjia

0

Venerologjia është degë e mjekësisë, e cila merret me studimin dhe mjekimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme.