Ventrofiksim i Mitrës

0VENTROFIKSIM I MITRËS

Procedurë kirurgjikale për të fiksuar mitrën te muri i barkut nga ptoza ose prolapsi i saj.