Vezikular

0

VEZIKULAR

Që përbëhet apo karakterizohet nga vezikula.