Aba – Sinonimet e gjuhës shqipe

0

Shajak (i bardhë)

Zhgun