Çka është Karantina?

0
11
Cka eshte Karantina, Cfare eshte Karantina, Karantina, Karantina shqip

Karantina është masë mbrojtëse e popullatës së shëndoshë nga ata të sëmurë apo të dyshimtë në sëmundje që rrezikojnë masën.

Do të thotë bëhet izolimi i këtyre njrëzve në indtitucione shëndetësorr apo në hapsira të csktuara.Mund të vehet nën karantinë një territor i cskyuar apo  i tërë territori.

Rrjedh nga fjala italiane Quarante që do të thotë dyzet.Në vitin 1423 udhëheqësia veneciane mendonte se çdo sëmundje e rrezikshme ka një inkubacion që zgjat dyzet ditë.

Kurse tani kur e dim periudhën e inkubacionit të secilës sëmundje,karantina zgjatë sa është maksimuml i inkubacionit të një sëmundje.

Mendohet se COVID 19 ka periudhën maksimale të inkubacionit 14 ditë.

Nëse gjatë karantinës ndonjë person tjetër në atë karantlnë sëmuret periudha e karantinës zgjatë edhe 14 ditë tjera.

Gjatë petiudhes së karantinës me njerëzit në karantlnë nuk mund të komunikoj askush përveq personelit të autorizuar për at karantinë./Dr.Sylejman Topalli

LEAVE A REPLY