Çka është Kontrata Kolektive?

0
2

Kontrata Kolektive është marrëveshja ndërmjet organizatave të punëdhënësve dhe organizatave të të punësuarve me të cilën rregullohen të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë që
rrjedhin nga marrëdhënia e punës sipas marrëveshjes së arritur;

LEAVE A REPLY