Çka është Puna e detyruar ose e dhunshme?

0
2

Puna e detyruar ose puna dhunshme është puna ose shërbimet të cilat kërkohen të kryhen nën kërcënim me ndëshkim, për të cilat i punësuari  nuk shpreh vullnet t’i kryejë;

LEAVE A REPLY