Çka është Punëdhënësi?

0
3


Punëdhënësi është personi fizik ose juridik i cili i siguron punë të punësuarit dhe i paguan pagën për punën ose për  shërbimet e kryera; 

LEAVE A REPLY