Liria e organizimit sindikal – Ligji i Punës

0
4

Neni 88 
 

Liria e organizimit sindikal

1. Të punësuarve dhe punëdhënësve u garantohet liria e asocimit dhe veprimit pa ndërhyrje nga asnjë organizatë ose organ publik;           
 
2. Të drejtat dhe liritë e organizimit sindikal në Republikën e Kosovës rregullohen me ligj të veçantë. 


LIGJI  Nr. 03/L-212

Ligji i Punës

LEAVE A REPLY