Puna provuese – Ligji i punës

0
5


Neni 15

 
Puna provuese


1. Puna provuese përcaktohet me Kontratën e Punës.

2. Puna Provuese mund të zgjasë, më së shumti gjashtë (6) muaj në pajtim me këtë ligj, Kontratën Kolektive dhe Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit.

3. Gjatë periudhës provuese të punës, punëdhënësi dhe të punësuarit, mund ta ndërpresin marrëdhënien e punës me njoftim paraprak prej shtatë (7) ditësh.


LIGJI  Nr. 03/L-212

Ligji i Punës

Related posts:

LEAVE A REPLY