Wed. Dec 1st, 2021
Pyetje dhe Përgjigje

Ngjyra e syve

A e përcakton  nëna apo babai ngjyrën e syve?

Në përgjithësi, fëmijët trashëgojnë ngjyrën e syve nga prindërit e tyre, një kombinim i ngjyrave të syve të mamasë dhe babit. Ngjyra e syve të foshnjës përcaktohet nga ngjyra e syve të prindërve dhe nëse gjenet e prindërve janë gjene dominante apo gjene recesive.