Wed. Dec 1st, 2021
Pyetje dhe Përgjigje

A mund të shkaktojë leukocitoza vdekjen?

Leukocitoza gjithashtu është lidhur me rritjen e vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë në një sërë studimesh.

Ne kemi shqyrtuar në mënyrë sistematike literaturën përkatëse, e cila tregon qartë një lidhje midis leukocitozës dhe vdekshmërisë – veçanërisht për shkaqe kardiovaskulare ose cerebrovaskulare.