A mund të shkoni në det me fëmijën që e ka kaluar lijën e ujit?


21 Tough INterview Questions Woman 102318 780x439 1

A mund të shkoni në det me fëmijën që e ka kaluar lijën e ujit?

Nëse nuk ka pasur ndonjë komplikim, mund të shkoni në det nëse kanë kaluar 2 javë nga fillimi i sëmundjes, por duhet të keni kujdes:

1️⃣ Mos e leni fëmijën që të qëndrojë në diell

2️⃣ Duhet shpërlarë trupi sa herë që fëmija del nga deti dhe në mbrëmje para gjumit (që të shmanget iritimi dhe infeksioni i ndryshimeve të lëkurës për shkak të lijës).

3️⃣ Duhet të shmanget kontakti me të sëmurë (sepse imuniteti i fëmijës është i dobësuar).

62 / 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!