ABSTINENCË

ABSTINENCË

1) Gjendje e rëndë psikike dhe somatike, që lind pas ndërprerjes së narkotikëve.
2) Të përmbajturit ndaj diçkaje, të hequrit dorë nga diçka.

The post ABSTINENCË appeared first on Fjalori mjekesor.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

Çka është Stresi?
Kuptimi i fjalës Haptas ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipe ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipo ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipja ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqiptim ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqiptoj ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqiptar ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipërim ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipëroj ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipëria ‹ FJALË
Çfarë është Ovulacioni?
Çka është Uji?- Vetitë, Veçoritë, Rëndësia
Çka është Aorta? - Pjësët e aortës dhe funksioni
Çka janë arteriet? - Llojet dhe ndërtimi i tyre
Çka është anemia? Shkaqet, simptomat dhe trajtimi i anemisë
Çka janë antioksidantët dhe cili është funksioni i tyre?
Çka janë Barnat dhe pse përdoren?
Çka është Dehidrimi apo Dehidratimi?
Çka është Kimioterapia dhe pse aplikohet?
Çka është Mikrobiologjia dhe cilat janë degët e saj?
Nuk
Menstruacionet
Ka
Viruset
Virus
Nga
Se
Një
Me
Dhe
I
E
Për
Kurse
Ndërsa
Reciprociteti
ABULI
ABSORBIM
ACELULAR
ABUDANT
ACENOCOUMAROL
ACE inhibitorët (angiotensin converting enzyme)
ACEBUTOLOL
ACEFALI
ABSORBENT
VIRALE Pneumonia
VIR
VENTRIKULAR
VISCERIT
VENESEKSION
VESHKA POLICISTIKE
VIS
VENOZ
VENOSCKLEROZË
VIRILIZËM
ABORT
ABLEFARI
ABORAL
ABORT HABITUAL
ACENTRIK
ABLUCION
ABLEPSI
ACETABUL
ABLAKTACION
ABUZIM
ABRAZION
ABORTIV
ABORT JOKOMPLET
ABRAKI
ABRAZION I KAVITETIT UTERIN
ABRAZION DENTAL
ABRAZION I MUKOZËS UTERINE
ABORT INFEKTIV
ABORT SPONTAN
ABORT ARTIFICIAL
ABDUKTORË (muskujt)
ABDOMENALGJI
ABDUKSION
ABSCES PERITONSILAR
ABERACION KROMOZOMIK
ABSCES PIOGJENIK I MËLÇISË
ABDOMINAL
ABDOMEN AKUT
ABDOMEN
ABSCES I LËKURËS
ABIOZË
ABETALIPOPROTEINEMI
ABALIENACION
ABERACION
ABETA
ABLACION
AA
ABERRANS
ABIOFIZIOLOGJI
ABDUCENT
ABAZI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *