Anatomia e Njeriut

Anatomia e Njeriut

Pyetje, Përgjigje, Teste nga Anatomia e Njeriut, Tema të ndryshme nga Anatomia e Njeriut

 1. Çka është Anatomia ?

 2. Sa pjesë i ka disku ?
 3. Incisura costale ndodhet në ;

 4. Shtylla kurrizore ka funksionet e mëposhtme :

 5. Cavum laryngis ka të bëjë me:

 6. Si quhet gurmazi në gjuhën mjekësore ?

 7. Si quhet gurmazi në gjuhën mjekësore ?

 8. Si quhet fyti në gjuhën mjekësore?

 9. Si quhet hapësira e hundës me sinuset që hapen në të në

 10. Si quhet zgavra e gojës në gjuhën mjekësore?

 11. Pjesët e hundës së brendshme (nasus interni) janë të gjitha

 12. Pjesët e hundës së jashtme (nasus externi) janë të gjitha

 13. Në rrugët e sipërme të frymëmarrjes bëjnë pjesë të

 14. Në rrugët e poshtme të frymëmarrjes bëjnë pjesë të

 15. Muskujt e qafës (mm. colli) me ndihmën e shtyllës kurrizore

 16. Muskujt e kapakut të kafkës janë:

 17. Muskujt të cilët janë të vendosur në murin e enëve të

 18. Skeleti i këmbës (Skeleton pedis) është i përbërë prej:

 19. Ashti më i madh sezamoid (asht i cili nuk nyjëtohet me

 20. Si quhet ashti i kofshës në gjuhën mjekësore?

 21. Përshkruaje organizimin skematik të motorikës

 22. Si quhet ashti i kërbishtit në gjuhën mjekësore?

 23. Si quhet ashti mbivetor në gjuhën mjekësore?

 24. Termi ‘’ Skeleton manus’’ ka kuptimin:

 25. Si quhet shpatulla në gjuhën mjekësore?

 26. Shkenca e cila studion sistemin muskulor quhet:

 27. Si quhet nyjëtimi i gjurit në gjuhën mjekësore?

 28. Ku e ndjeni dhimbjen e mëlçisë?

 29. Çfarë bën apendiksi në sistemin imunitar?

 30. Cili është organi më i padobishëm?

 31. Cilët janë muret e kanalit femoral ?

 32. Çka është fshikëza e urinës ?

 33. Çka është Sistemi Urinar ?

 34. Cilat janë karakteristikat themelore të pankreasit ?

 35. Çka është Mitra ?

 36. Endoskeleti i njeriut të rritur është i përbërë nga?

 37. Çka është Aorta? – Pjësët e aortës dhe funksioni

 38. Çka janë venat? – Struktura, llojet dhe ngjyra

 39. Çka janë arteriet? – Llojet dhe ndërtimi i tyre

 40. Çka është Veshka ?

 

 

 

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.