Thu. Oct 28th, 2021

Teste të Autoshkollës

Teste të Autoshkollës me zgjidhje

Kliko mbi pyetje që dëshironi

Në cilat raste dërgohet mjeti në kontrollim të jashtëzakonshëm teknik?