© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.

Basri Lenjani , lindi në Karaçevë të Kamenicës më 02 gusht 1964
Shkollën fillore e kreu në  Karaçevë, Kamenicë( 1979), Shkollën  e Mesme të Mjekësisë, Dega e Infermierisë  së Përgjithshme e mbaroi në Prishtinë ( 1983).

Në vitin  1997 e kreu Fakultetin e Mjekësisë pranë Universitetit të Prishtinës.

Specialializimin  nga Mjekësisa Emergjente e kreu në Prishtinë në vitin 2004.Studimet postdiplomike nga Mjekësia Emergjente i kreu në Prishtinë( 2008). Në vitin 2013 në Tiranë i kreu Studimet e Disertacionit, nga Mjekësia emergjente Universitetin Tiranës në Tiranë.Është  Dotori i parë i Shkenacve ne Mjekësi Emergjente në Republikën e Kosovës.

Në vitet shkollore ((1995-2002)punojë  si pedagog  në Shkollën e  Mesme të Mjekësisë ,,Dr.AliSokoli’’ , Prishtinë.

Ishte mjek i urgjencës së Ndihmës së   shpejtë  në Prishtinë (1999-2000);  mjek specialist emergjent QKUK-së, QendraEmergjente, Prishtinë( 2004-2005) ;  Drejtor në Klinikësn Emergjente, QKUK-së,Prishtinë, 2005 ;  mësimdhënës në Universitetin Shtetëror të Tetovës, 2007-2009;  Ligjërues i Kurseve të Ndihmës së Parë në Kryqin e Kuq të Kosovës, 2010;asistent i angazhuar në Fakultetin e Mjekësisë dega Infermieri, 2010:  mësimdhënës në Fakultetin e Shkencave Mjekësore ,, Rezonanca’’Prishtinë(2011- 2012);
 
Asistent i angazhuar në Fakultetin e Mjekësisë,Prishtinë, 2011/12;  mësimdhënës në Universitetin Shtetëror të Tetovës, 2008-2009; mësimdhënës në Universitetin ,, Hasan Prishtina”në  Fakultetin Teknik, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Prsihtinë, 2014-

Është  Anëtar i Shoqatës së Traumës dhe Kirurgjise Emergjente për Mjekësi2016; anëtar i Shoqatës Evropiane për Mjekësi Emergjente –EuSEM, 2005:përpilues dhe hartues i projektit të Klinikës MjekësoreTraumatologjike, Prishtinë, 2008: anëtar i Komisionit për Shëndetësi të Kryqit të Kuq të Kosovës, 2010: anëtar i Kryesisë të Kryqit të Kuq tëKosovës, 2014: përpilues dhe hartues i projektit të Emergjencës Mjekësore për QKMF-Malishevë, 2011:Anëtar i Komitetit Drejtues për Shërbime Emergjente Mjekësore KDSHEM 2010-2011: anëtar i Komitetit Drejtues për Emergjencat Pediatrike, 2011-2012: anëtar i Komitetit Shtetëror Politika dhe Strategjitë Kombëtare :Zhvillimi i Sistemeve të Shërbimeve Mjekësore Emergjente në Kosovë, 2012-2013:Anëtar i Komitetit Drejtues për Emergjencat Pediatrike, 2011-2012:  anëtar i Komisionit për Hartimin e Strategjisë për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor 2011-2012:Kryetar i Komisionit për Ndryshim dhe Plotësim të Ligjit të Kujdesit Mjekësor Emergjente, 2015-2016;anëtar i Grupit për Hartimin e Stoqeve Rezervë- Pakoja Emergjente Ndëristitucionale,  2015-2016;iniciator dhe ideator i Kursit të Vullnetit të mirë humanitar ,,Bazat Themelore Emergjente të Shpëtimit të Jetës – AED – Arrestikardiak’’ në nivel vendi për profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe jo shëndetësor;instruktor BLS – AED si dhe  Instruktor PHTLS NEMT 2019

Tekstet dhe titujt e publikuar:

Dr.Basri Lenjani MD ” Përkujdesja shëndetësore”,tekst i dedikuar për shkollën e mesme të infermierisë, Libri Shkollor, 1998 Prishtinë, ribotuar 2000, 2002, Prishtinë.

 Dr.Basri Lenjani MD “Pediatria me përkujdesje shëndetësore””, tekst i dedikuar për shkollën e mesme të infermierisë, Libri shkollor, 2000, Prishtinë, ribotuar 2002, Prishtinë.

 Dr.Basri Lenjani MD”Reanimacioni Kardiopulmonal, veprimet mjekësore dhe administrimi i medikamenteve”,botim i veçantë, Prishtinë 2001.

Dr.Basri Lenjani MD “Urgjenca mjekësore”,Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore, Prishtinë, 2001.

 Dr.BasriLenjani MD. MrS.”Ndihma e parë”, Prishtinë, 2010.

Prof.Ass. Basri Lenjani MD.MrS.PhD “Arresti Kardiak Reanimacioni Kardio pulmonal”,LibriShkollor, Prishtinë, 2014.

 Prof. Ass. Basri Lenjani MD.MrS.PhD” Dhënia e Barnave me rrugë parenterale dhe enterale dhe veprimet mjekësore emergjente”,Libri Shkollor, Prishtinë, 2014.

 Prof.Ass. Basri Lenjani MD.MrS.PhD “Doracak i ndihmës së parë”,Kryqi i Kuq i Kosovës, Prishtinë, 2015.

Prof.Ass.Basri Lenjani MD.MrS.PhD”Bazat Themelore emergjente të shpëtimit të jetës”- AED,Libri Shkollor, Prishtinë, 2016.

Prof. Ass. Basri Lenjani MD.MrS.PhD me bashkëpunëtorë.” Bazat Themelore të Infermierisë “, Page 96-194-362-401.UBT, Prishtinë, 2017.

 Prof.Asoc.Basri Lenjani MD.MrS.PhD “Mjekësia emergjente Sportive”,  KOK, Prishtinë, 2017.

 Prof.Asoc.Basri Lenjani MD.MrS.PhD” Ndihma e parë “, Kryqi i Kuq i Kosovës 2019.

Prof.Asoc.Basri Lenjani MD.MrS.PhD “Ndihma e parë RKP – AED”,  Libri Shkollor, Prishtinë, 2019.

Prof.Asoc.Basri Lenjani MD.MrS.PhD “Mjekësia në Komunikacion”, ,,Tempulli’’Prishtinë, 2019.

Trajnime  të tjera:Trajnime nga lëmia e Mjekësisë Emergjente BLS PHTLS, ATLS, BTS, ACLS, ALTS 2000, 2002, 2003,2004,2005 ,2008,2007. 2010.2011. 2013,2015, 2016.2017, 2018, 2019

Aktivitetet shkencore:

Prezantimet në konferenca ndërkombëtare dhe takimet profesionale: punime shkencore të botuara në revista dhe simpoziume, takime profesionale,kongrese, konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.