Wed. Feb 8th, 2023
© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.

Basri Lenjani , lindi në Karaçevë të Kamenicës më 02 gusht 1964
Shkollën fillore e kreu në  Karaçevë, Kamenicë( 1979), Shkollën  e Mesme të Mjekësisë, Dega e Infermierisë  së Përgjithshme e mbaroi në Prishtinë ( 1983).

Në vitin  1997 e kreu Fakultetin e Mjekësisë pranë Universitetit të Prishtinës.

Specialializimin  nga Mjekësisa Emergjente e kreu në Prishtinë në vitin 2004.Studimet postdiplomike nga Mjekësia Emergjente i kreu në Prishtinë( 2008). Në vitin 2013 në Tiranë i kreu Studimet e Disertacionit, nga Mjekësia emergjente Universitetin Tiranës në Tiranë.Është  Dotori i parë i Shkenacve ne Mjekësi Emergjente në Republikën e Kosovës.

Në vitet shkollore ((1995-2002)punojë  si pedagog  në Shkollën e  Mesme të Mjekësisë ,,Dr.AliSokoli’’ , Prishtinë.

Ishte mjek i urgjencës së Ndihmës së   shpejtë  në Prishtinë (1999-2000);  mjek specialist emergjent QKUK-së, QendraEmergjente, Prishtinë( 2004-2005) ;  Drejtor në Klinikësn Emergjente, QKUK-së,Prishtinë, 2005 ;  mësimdhënës në Universitetin Shtetëror të Tetovës, 2007-2009;  Ligjërues i Kurseve të Ndihmës së Parë në Kryqin e Kuq të Kosovës, 2010;asistent i angazhuar në Fakultetin e Mjekësisë dega Infermieri, 2010:  mësimdhënës në Fakultetin e Shkencave Mjekësore ,, Rezonanca’’Prishtinë(2011- 2012);
 
Asistent i angazhuar në Fakultetin e Mjekësisë,Prishtinë, 2011/12;  mësimdhënës në Universitetin Shtetëror të Tetovës, 2008-2009; mësimdhënës në Universitetin ,, Hasan Prishtina”në  Fakultetin Teknik, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Prsihtinë, 2014-

Është  Anëtar i Shoqatës së Traumës dhe Kirurgjise Emergjente për Mjekësi2016; anëtar i Shoqatës Evropiane për Mjekësi Emergjente –EuSEM, 2005:përpilues dhe hartues i projektit të Klinikës MjekësoreTraumatologjike, Prishtinë, 2008: anëtar i Komisionit për Shëndetësi të Kryqit të Kuq të Kosovës, 2010: anëtar i Kryesisë të Kryqit të Kuq tëKosovës, 2014: përpilues dhe hartues i projektit të Emergjencës Mjekësore për QKMF-Malishevë, 2011:Anëtar i Komitetit Drejtues për Shërbime Emergjente Mjekësore KDSHEM 2010-2011: anëtar i Komitetit Drejtues për Emergjencat Pediatrike, 2011-2012: anëtar i Komitetit Shtetëror Politika dhe Strategjitë Kombëtare :Zhvillimi i Sistemeve të Shërbimeve Mjekësore Emergjente në Kosovë, 2012-2013:Anëtar i Komitetit Drejtues për Emergjencat Pediatrike, 2011-2012:  anëtar i Komisionit për Hartimin e Strategjisë për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor 2011-2012:Kryetar i Komisionit për Ndryshim dhe Plotësim të Ligjit të Kujdesit Mjekësor Emergjente, 2015-2016;anëtar i Grupit për Hartimin e Stoqeve Rezervë- Pakoja Emergjente Ndëristitucionale,  2015-2016;iniciator dhe ideator i Kursit të Vullnetit të mirë humanitar ,,Bazat Themelore Emergjente të Shpëtimit të Jetës – AED – Arrestikardiak’’ në nivel vendi për profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe jo shëndetësor;instruktor BLS – AED si dhe  Instruktor PHTLS NEMT 2019

Tekstet dhe titujt e publikuar:

Dr.Basri Lenjani MD ” Përkujdesja shëndetësore”,tekst i dedikuar për shkollën e mesme të infermierisë, Libri Shkollor, 1998 Prishtinë, ribotuar 2000, 2002, Prishtinë.

 Dr.Basri Lenjani MD “Pediatria me përkujdesje shëndetësore””, tekst i dedikuar për shkollën e mesme të infermierisë, Libri shkollor, 2000, Prishtinë, ribotuar 2002, Prishtinë.

 Dr.Basri Lenjani MD”Reanimacioni Kardiopulmonal, veprimet mjekësore dhe administrimi i medikamenteve”,botim i veçantë, Prishtinë 2001.

Dr.Basri Lenjani MD “Urgjenca mjekësore”,Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore, Prishtinë, 2001.

 Dr.BasriLenjani MD. MrS.”Ndihma e parë”, Prishtinë, 2010.

Prof.Ass. Basri Lenjani MD.MrS.PhD “Arresti Kardiak Reanimacioni Kardio pulmonal”,LibriShkollor, Prishtinë, 2014.

 Prof. Ass. Basri Lenjani MD.MrS.PhD” Dhënia e Barnave me rrugë parenterale dhe enterale dhe veprimet mjekësore emergjente”,Libri Shkollor, Prishtinë, 2014.

 Prof.Ass. Basri Lenjani MD.MrS.PhD “Doracak i ndihmës së parë”,Kryqi i Kuq i Kosovës, Prishtinë, 2015.

Prof.Ass.Basri Lenjani MD.MrS.PhD”Bazat Themelore emergjente të shpëtimit të jetës”- AED,Libri Shkollor, Prishtinë, 2016.

Prof. Ass. Basri Lenjani MD.MrS.PhD me bashkëpunëtorë.” Bazat Themelore të Infermierisë “, Page 96-194-362-401.UBT, Prishtinë, 2017.

 Prof.Asoc.Basri Lenjani MD.MrS.PhD “Mjekësia emergjente Sportive”,  KOK, Prishtinë, 2017.

 Prof.Asoc.Basri Lenjani MD.MrS.PhD” Ndihma e parë “, Kryqi i Kuq i Kosovës 2019.

Prof.Asoc.Basri Lenjani MD.MrS.PhD “Ndihma e parë RKP – AED”,  Libri Shkollor, Prishtinë, 2019.

Prof.Asoc.Basri Lenjani MD.MrS.PhD “Mjekësia në Komunikacion”, ,,Tempulli’’Prishtinë, 2019.

Trajnime  të tjera:Trajnime nga lëmia e Mjekësisë Emergjente BLS PHTLS, ATLS, BTS, ACLS, ALTS 2000, 2002, 2003,2004,2005 ,2008,2007. 2010.2011. 2013,2015, 2016.2017, 2018, 2019

Aktivitetet shkencore:

Prezantimet në konferenca ndërkombëtare dhe takimet profesionale: punime shkencore të botuara në revista dhe simpoziume, takime profesionale,kongrese, konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

You cannot copy content of this page