Teste


Biologjia , Teste nga Biologjia

Teste nga Biologjia (Pyetje dhe Përgjigje)

 

 1. Rekombinimi i gjeneve ndodhë në:
 2. Në cilën familje të bimëve, bën pjesë akonita?
 3. Lulja zigomorfe, paraqet lule:
 4. Cila nga të mëposhtmet NUK është bimë monoike?
 5. Në cilën pjesë të qelizës kryhet cikli pentozoik?
 6. Çfarë është Prolaktina?
 7. Në cilin kromozom instalohet virusi SV-40?
 8. Gjeni për insulin gjendet në kromozomin?
 9. Gjeni i cili shkakton sëmundjen Hungtington ( Hungtington chorea) është i lokalizuar afër skajit të krahut të shkurtër të kromozomit?
 10. Procesi i sintezës së ARN-së nga ADN quhet:
 11. Kush janë bartësit kryesor të vetive trashëguese te organizmat e gjallë ?
 12. Çka janë Leukocitet ?
 13. Gjenet janë të vendosura në:
 14. Sa kromozome i ka miza e venës?
 15. Sa kromozome i ka bizelja ?
 16. Sa kromozome i ka elbi ?
 17. Cilat janë vetitë themelore të kromozomeve ?
 18. Sa kromozome i ka Qepa ?
 19. Sa kromozome i ka Misri ?
 20. Sa kromozome i ka Duhani ?
 21. Sa kromozome i ka Shimpanza ?
 22. Sa kromozome kanë bakteriet?
 23. Klamidosporet janë karakteristike për kushtet e këqija të:
 24. Cilat janë llojet e formave të trombociteve ?
 25. Stratum corneum është pjesë e:
 26. Rekombinimi i gjeneve ndodhë në:
 27. Cili nga këta hormone mundëson zhvillimin e corpus luteum?
 28. Ku kryhet frymëmarrja qelizore ?
 29. Vezët të cilat kanë sasi të vogla të vitelinës janë:
 30. Në cilën strukturë të syrit gjenden shkopinjët dhe konet?
 31. Hidrolimfa si lëng trupor është karakteristike për:
 32. KLASAT e ngjashme të qenieve të gjalla, grupohen në:
 33. Membranën bërthamore me nukleoplazmën e lidhë:
 34. Cili nga të mëposhtmit është aminoacid esencial?
 35. Nga kush përbëhet molekula lipidike ?
 36. Qeliza e sistemit nervor quhet:
 37. Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?
 38. Cili nga këto gjene është heterozigot ?
 39. Çka janë bakteret dhe algat blu të gjelbërta?
 40. Çka janë sporet (endosporet)?
 41. Çka është dezinfektimi?
 42. Çka është Membrana qelizore?
 43. Çka është Mikrobiologjia dhe cilat janë degët e saj?
 44. Sa është përqindja e ujit në citoplazmë?
 45. Çfarë janë Qelizat Staminale?
 46. Përbërja e citoplazmës
 47. Çka është Citoplazma?
 48. Çka janë Lipidet apo yndyrnat?
 49. Cilat janë pjesët kryesore të bërthamës qelizore?
 50. Çka është qeliza yndyrore?
 51. Sa jetojnë qelizat?
 52. Çka është Bërthama e qelizës?
 53. Sa qeliza përmban çdo qenie njerëzore?
 54. Cila është qeliza më e madhe e njeriut?
 55. Sa është madhësia e qelizave?
 56. Çka është Qeliza?
 57. Eritrocitet
 58. Sa është pesha e një qelize?
 59. Çka janë Trombocitet dhe cili është funksioni apo roli i tyre?
 60. Kur paraqitet ulja apo zvogëlimi i Trombociteve?
 61. Ku prodhohen trombocitet dhe eritrocitet?
 62. Cilat janë elementet e gjakut?
 63. Çka përmban gjaku ?
 64. Pse nevojitet Acidi folik ?
 65. Çfarë është Leukemia ?
 66. Çka janë Bazofilet?
 67. Cili është funksioni i rruazave të bardha të gjakut apo leukociteve ?
 68. Cilat janë llojet e leukociteve ?
 69. Çfarë roli luajnë leukocitet apo qelizat e bardha të gjakut ?
 70. Çka është Leukocitoza ?
 71. Çka janë mutacionet gjenetike (pikësore) dhe mutacionet kromozomike?
 72. Kur u krijua kromozomi i parë sintetik ?
 73. Në varshmëri nga vend i centromeres në kromozom, sa tipe të kromozomeve dallojmë?
 74. Cilat kromozome i quajmë autozomale dhe cilat kromozome të seksit?
 75. Si shënohen kromozomet që përcaktojnë gjinitë tek meshkujt dhe femrat?
 76. Në cilën fazë të mitozës kromozomet duken më se miri?
 77. Çka fitohet me çiftëzmin e kromozomeve homologe, si quhet ky proces dhe në cilën nënfazë ndodhë?
 78. Në cilën fazë të mejozës ndodhë ndarja e kromozomeve homologe dhe ne cilën fazë ndodhë ndarja e ?
 79. Çka janë Plazmidet ?
 80. Çka janë Nukleoproteinat ?
 81. Çka është sindroma e Turnerit, sindroma Down, sindroma e Eduardit, sindroma e Pataut
 82. Çka është delecioni, duplikacioni, inversioni dhe translokimi?
 83. Çka paraqesin aberacionet strukturale dhe si ndahen ato?
 84. Çka janë daltonizmi, hemofilia dhe albinizmi?
 85. Çka janë Acidet nukleike ?
 86. Çka janë alelet dhe si i ndajmë sipas penetrabilitetit dhe ekspresivitetit?
 87. Si transmetohet hemofilia ?
 88. Çfarë paraqet kariotipi?
 89. Çka është crossing-over dhe në cilën fazë ndodhë ajo?
 90. Çka fitohet në fund të mejozës 1 dhe cka fitohet në fund të mejozës 2?
 91. Sa është numri i kromozomeve tek qelizat trupore dhe sa tek qelizat seksuale?
 92. Cilat kromozome quhen homologe?
 93. Kush quhet kromozom satelit?
 94. Sa kromozome ka njeriu ?
 95.  Cilat organele marrin pjesë në proceset e frymëmarrjes qelizore ?
 96. Cilat janë proteinat destabilizuese ?
 97. Gjatë procesit të replikimit të ADN-së,sintezën e segmenteve të ARN-së me gjatësi të shkurtër e mundëson enzimi:
 98. Përqindja e ujit te meshkujt e vjetër, është:
 99. Me shume se nje berthame kane qelizat e:
error: Content is protected !!