𝗙𝗦𝗦𝗛 𝘇𝗼𝘁𝗼𝗻 𝟯𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗘𝘂𝗿𝗼 𝗽𝗲̈𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗷𝘁𝗶𝗺𝗶𝗻 𝗺𝗷𝗲𝗸𝗲̈𝘀𝗼𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗘𝗿𝗶𝗼𝗻 𝗛𝗮𝘅𝗵𝗻𝗶𝗸𝗮𝗷𝘁

loading...

𝗙𝗦𝗦𝗛 𝘇𝗼𝘁𝗼𝗻 𝟯𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗘𝘂𝗿𝗼 𝗽𝗲̈𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗷𝘁𝗶𝗺𝗶𝗻 𝗺𝗷𝗲𝗸𝗲̈𝘀𝗼𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗘𝗿𝗶𝗼𝗻 𝗛𝗮𝘅𝗵𝗻𝗶𝗸𝗮𝗷𝘁

Fondi i Sigurimeve Shëndetësore (FSSH) sot ka lëshuar fletëzotimin për mbulimin e shpenzimeve të trajtimit mjekësor të Erion Haxhnikaj jashtë institucioneve shëndetësore publike (Turqi, Koç University Hospital) në vlerën prej 30.000 Eurove.

Vendimi i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore është bazuar në raportin mjekësor të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës (ShSKUK) të datës 19 shkurt 2020 me ç’rast pacienti rekomandohet për trajtim emergjent mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike.

http://fssh.rks-gov.net/Page.aspx?id=1,15,49

Related posts