“Burnout syndroma ” dhe Mobbing-u

 

“Burnout syndroma ” dhe Mobbing-u 
“Burnout ” sindromës më së shumti i nënshtrohen punëtorët shëndetesor e që nënkupton një rraskapitje mentale, emocionale dhe fizike  si pasojë e stresit të prolonguar dhe të tepërt, ku si pasojë punëtorët shëndetësorë mund të kalojnë edhe në depresion të rëndë.

 

Mobbing-u nënkupton sjelljen aktive ose pasive të punëdhënësit strukturave tjera menaxhuese ndaj një grupi punëtorësh, sjellje kjo e përsëritur, që ka për qëllim dhe që rezulton me dëmtim të personalitetit, reputacionit, integritetit privat dhe profesional, shëndetit dhe pozitës së të punësuarit.Një sjellje e tillë në vendet e botës, por edhe në shtetet fqinje sanksionohet me ligj dhe dispozita ligjore. Do të duhej që edhe në Kosovë kjo çështje të rregullohet me ligj.
 
Shkruan: Dr.Enver Fekaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Sa do të jetë paga mujore e Mjekut në specializim me ligjin e ri të pagave?

Sat Jan 26 , 2019
Duke u bazuar në ligjin për paga, Mjekët në specializim do të kenë koeficient 3.65 dhe kur ky koeficient shumëzohet me vlerën e një koeficienti që është 239 euro atëherë del vlera 872 euro. Pra paga mujore e një Specializanti në Kosovë do të jetë 872 euro. Related posts:10 vjet […]