Musa Haxhiu – Biografia


Musa Haxhiuttps://gazetashendeti.com/tag/usa/">usa Haxhiu lindi më 15 mars 1939 në Pejë. Shkollën fillore dhe gjimnazin i mbaroi në vendlindje. Në vitin 1958/59 regjistroi Fakultetin e Mjekësisë në Beograd, ku diplomoi në vitin 1963. Specializimin nga fusha e sëmundjeve të mushkërive e kreu në Beograd, në vitin 1968. Në studimet pas­universitare për kardiologji u regjistrua në vitin 1968/69, po ashtu në Beograd. Në vitin 1971 kreu magjistraturën nga kardiologjia. Më 1973, në Zagreb mbrojti disertacionin dhe u promovua doktor i shkencave mjekësore. Interesimi kryesor shkencor i tij është kontrolli neutral i respiracionit dhe i udhëve ajrore në kushtet normale dhe gjatë sëmundjes. Ishte profesor i Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë dhe ligjëroi lëndët: anatomia, pediatria, fiziologjia dhe biofizika. Në vitet 1973-1975 ishte dekan i Fakultetit të Mjekësisë, kurse në vitet 1978-79 ishte kryetar i Lidhjes së Shoqatave të Fiziologëve të Jugosllavisë dhe anëtar i shumë asociacioneve profesionale-shkencore në vend dhe jashtë. Në vitet 1990-92 ishte kryetar i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Ka ushtruar edhe detyra të tjera me përgjegjësi në ente dhe institucione të ndryshme shëndetësore të Kosovës. Një kohë të gjatë ka jetuar dhe ka punuar në SHBA. Vdiq në vitin 2007 në Ohajo të SHBA-së.   Bibliografia Haxhiu MA, Chang CH, Dreshaj IA, Erokwu B, Prabhakar NR, Cherniack NS. Nitric oxide and ventilatory response to hypoxia. Respir Physiol 101: 257-266, 1995. Haxhiu MA, Chavez JC, Pichiule P, Erokwu B, Dreshaj IA. The excitatory amino acid glutamate mediates reflexly increased tracheal blood flow and airway submucosal gland secretion. Brain Res 883: 77-86, 2000. Haxhiu MA, Chavez JC, Pichiule P, Erokwu B, Dreshaj IA. The excitatory amino acid glutamate mediates reflexly increased tracheal blood flow and airway submucosal gland secretion. Brain Res 883: 77-86, 2000. Haxhiu MA, Cherniack NS, Altose MD, Kelsen SG. Effect of histamine on respiratory chemosensitivity in conscious goats. Respiration 44: 411-418, 1983. Haxhiu MA, Cherniack NS, Altose MD, Kelsen SG. Effect of respiratory loading on the relationship between occlusion pressure and diaphragm EMG during hypoxia and hypercapnia. Am Rev Respir Dis 127: 185-188, 1983. Haxhiu MA, Cherniack NS, Mitra J, van Lunteren E, Strohl KP. Nonvagal modulation of hypoglossal neural activity. Respiration 59: 65-71, 1992. Haxhiu MA, Cherniack NS, Strohl KP. Reflex responses of laryngeal and pharyngeal submucosal glands in dogs. J Appl Physiol 71: 1669-1673, 1991. Haxhiu MA, Cherniack NS, van Lunteren E. Central action of tachykinins on activity of expiratory pumping muscles. J Appl Physiol 69: 1981-1986, 1990. Haxhiu MA, Cherniack NS. [Response of the hypoglossal and phrenic nerves to the inhibition and stimulation of central chemoreceptors]. Plucne Bolesti 37: 28-36, 1985. Haxhiu MA, Deal EC, Cherniack NS. Influence of respiratory drive on airway responses to excitation of lung C-fibers. J Appl Physiol 67: 203-209, 1989. Haxhiu MA, Deal EC, Jr., Norcia MP, van Lunteren E, Cherniack NS. Effect of N-methyl-D-aspartate applied to the ventral surface of the medulla on the trachea. J Appl Physiol 63: 1268-1274, 1987. Haxhiu MA, Deal EC, Jr., Norcia MP, van Lunteren E, Mitra J, Cherniack NS. Influence of ventrolateral surface of medulla on reflex tracheal constriction. J Appl Physiol 61: 791-796, 1986. Haxhiu MA, Deal EC, Jr., Norcia MP, Van Lunteren E, Mitra J, Cherniack NS. Medullary effects of nicotine and GABA on tracheal smooth muscle tone. Respir Physiol 64: 351-363, 1986. Haxhiu MA, Deal EC, Jr., Trivedi RD, van Lunteren E, Cherniack NS. Tracheal and phrenic responses to neurotensin applied to ventral medulla. Am J Physiol 255: R780-786, 1988. Haxhiu MA, Deal EC, Jr., Van de Graaff WB, Van Lunteren E, Salamone JA, Cherniack NS. Bronchoconstriction: upper airway dilating muscle and diaphragm activity. J Appl Physiol 55: 1837-1843, 1983. Haxhiu MA, Deal EC, Van Lunteren E, Cherniack NS. Central effects of somatostatin and atrial natriuretic peptide on tracheal tone. J Appl Physiol 75: 2353-2359, 1993. Haxhiu MA, Deal EC, van Lunteren E, Cherniack NS. Central modulatory effects of tachykinin peptides on airway tone. J Auton Nerv Syst 28: 105-115, 1989. Haxhiu MA, Dreshaj I, Schafer SG, Ernsberger P. Selective antihypertensive action of moxonidine is mediated mainly by I1-imidazoline receptors in the rostral ventrolateral medulla. J Cardiovasc Pharmacol 24 Suppl 1: S1-8, 1994. Haxhiu MA, Dreshaj IA, Erokwu B, Collins LA, Ernsberger P. Effect of I1-imidazoline receptor activation on responses of hypoglossal and phrenic nerve to chemical stimulation. Ann N Y Acad Sci 763: 445-462, 1995. Haxhiu MA, Dreshaj IA, McFadden CB, Erokwu BO, Ernsberger P. I1-imidazoline receptors and cholinergic outflow to the airways. J Auton Nerv Syst 71: 167-174, 1998. Haxhiu MA, Dreshaj IA, McFadden CB, Erokwu BO, Ernsberger P. Moxonidine acting centrally inhibits airway reflex responses. Ann N Y Acad Sci 881: 372-382, 1999. Haxhiu MA, Erokwu B, Bhardwaj V, Dreshaj IA. The role of the medullary raphe nuclei in regulation of cholinergic outflow to the airways. J Auton Nerv Syst 69: 64-71, 1998. Haxhiu MA, Erokwu B, Dreshaj IA. Selective hypoxic loading of the ventrolateral medulla inhibits cholinergic outflow to the airways. Adv Exp Med Biol 454: 467-473, 1998. Haxhiu MA, Erokwu B, Dreshaj IA. The role of excitatory amino acids in airway reflex responses in anesthetized dogs. J Auton Nerv Syst 67: 192-199, 1997. Haxhiu MA, Erokwu B, van Lunteren E, Cherniack NS, Strohl KP. Central and spinal effects of sodium cyanide on respiratory activity. J Appl Physiol 74: 574-579, 1993. Haxhiu MA, Erokwu BO, Cherniack NS. The brainstem network involved in coordination of inspiratory activity and cholinergic outflow to the airways. J Auton Nerv Syst 61: 155-161, 1996. Haxhiu MA, Strohl KP, Cherniack NS. The N-methyl-D-aspartate receptor pathway is involved in hypoxia-induced c-Fos protein expression in the rat nucleus of the solitary tract. J Auton Nerv Syst 55: 65-68, 1995. Haxhiu MA, Haxhiu-Poskurica B, Moracic V, Carlo WA, Martin RJ. Reflex and chemical responses of tracheal submucosal glands in piglets. Respir Physiol 82: 267-277, 1990. Haxhiu MA, Jakupi M, Dreshaj IA, Dokic TD, Ahmetaj H. [The effect of Ca2+ blockers on the response of respiratory tract smooth muscle to bronchoconstrictor and bronchodilator agents]. Plucne Bolesti 40: 3-8, 1988. Haxhiu MA, Jansen AS, Cherniack NS, Loewy AD. CNS innervation of airway-related parasympathetic preganglionic neurons: a transneuronal labeling study using pseudorabies virus. Brain Res 618: 115-134, 1993. Haxhiu MA, Kc P, Neziri B, Yamamoto BK, Ferguson DG, Massari VJ. Catecholaminergic microcircuitry controlling the output of airway-related vagal preganglionic neurons. J Appl Physiol 94: 1999-2009, 2003. Haxhiu MA, Kc P, Neziri B, Yamamoto BK, Ferguson DG, Massari VJ. Catecholaminergic microcircuitry controlling the output of airway-related vagal preganglionic neurons. J Appl Physiol 94: 1999-2009, 2003. Haxhiu MA, Krasniqi A, Trpkovi? M, Mandura I. [Comparison of the bronchoconstrictive effect of inhaled histamine and physical stress]. Plu?ne Bolesti 36: 34-39, 1984. Haxhiu MA, Loewy AD. Central connections of the motor and sensory vagal systems innervating the trachea. J Auton Nerv Syst 57: 49-56, 1996. Haxhiu MA, Yung K, Erokwu B, Cherniack NS. CO2-induced c-fos expression in the CNS catecholaminergic neurons. Respir Physiol 105: 35-45, 1996. Haxhiu MA, Mack SO, Martin RJ, Ferguson DG, Longobardo G, Cherniac NS. Behavioral state control and airway instability. Adv Exp Med Biol 499: 445-450, 2001. Haxhiu MA, Mack SO, Martin RJ, Ferguson DG, Longobardo G, Cherniac NS. Behavioral state control and airway instability. Adv Exp Med Biol 499: 445-450, 2001. Haxhiu MA, Mack SO, Wilson CG, Feng P, Strohl KP. Sleep networks and the anatomic and physiologic connections with respiratory control. Front Biosci 8: d946-962, 2003. Haxhiu MA, Mack SO, Wilson CG, Feng P, Strohl KP. Sleep networks and the anatomic and physiologic connections with respiratory control. Front Biosci 8: d946-962, 2003. Haxhiu MA, Mandura I, Moracic V, Jakupi M, Ahmetaj H. [Bronchial response to prostaglandins (F2 alpha and D2) and leukotrienes in patients with bronchial asthma]. Plucne Bolesti 38: 3-11, 1986. Haxhiu MA, Mitra J, van Lunteren E, Bruce EN, Cherniack NS. Hypoglossal and phrenic responses to cholinergic agents applied to ventral medullary surface. Am J Physiol 247: R939-944, 1984. Haxhiu MA, Mitra J, van Lunteren E, Prabhakar N, Bruce EN, Cherniack NS. Responses of hypoglossal and phrenic nerves to decreased respiratory drive in cats. Respiration 50: 130-138, 1986. Haxhiu MA, Mitra J, van Lunteren E, Prabhakar NR, Cherniack NS. Influence of central chemoreceptor afferent inputs on respiratory muscle activity. Am J Physiol 249: R266-273, 1985. Haxhiu MA, Moracic V. [The role of the ventral surface of the medulla oblongata in the central regulation of airway smooth muscle tone]. Plucne Bolesti 37: 267-274, 1985. Haxhiu MA, Rasche B, Zimmermann I, Ulmer WT. Release of histamine and catecholamines in experimental asthma in dogs. Acta Med Iugosl 38: 269-277, 1984. Haxhiu MA, Strohl KP, Norcia MP, van Lunteren E, Deal EC, Jr., Cherniack NS. A role for the ventral surface of the medulla in regulation of nasal resistance. Am J Physiol 253: R494-500, 1987. Haxhiu MA, Tolentino-Silva F, Pete G, Kc P, Mack SO. Monoaminergic neurons, chemosensation and arousal. Respir Physiol 129: 191-209, 2001. Haxhiu MA, Tolentino-Silva F, Pete G, Kc P, Mack SO. Monoaminergic neurons, chemosensation and arousal. Respir Physiol 129: 191-209, 2001. Haxhiu MA, van Lunteren E, Cherniack NS, Deal EC. Benzodiazepines acting on ventral surface of medulla cause airway dilation. Am J Physiol 257: R810-815, 1989. Haxhiu MA, van Lunteren E, Cherniack NS. Central effects of tachykinin peptide on tracheal secretion. Respir Physiol 86: 405-414, 1991. Haxhiu MA, Van Lunteren E, Cherniack NS. Influence of ventrolateral surface of medulla on tracheal gland secretion. J Appl Physiol 71: 1663-1668, 1991. Haxhiu MA, van Lunteren E, Cherniack NS. Responses of upper-airway dilating muscles and dia­phragm activity to end-expiratory pressure loading in anesthetized dogs. Respiration 56: 1-10, 1989. Haxhiu MA, van Lunteren E, Deal EC, Cherniack NS. Effect of stimulation of pulmonary C-fiber receptors on canine respiratory muscles. J Appl Physiol 65: 1087-1092, 1988 Haxhiu MA, van Lunteren E, Deal EC, Cherniack NS. Role of the ventral surface of medulla in the generation of Mayer waves. Am J Physiol 257: R804-809, 1989. Haxhiu MA, van Lunteren E, Mitra J, Cherniack NS, Strohl KP. Comparison of the responses of the diaphragm and upper airway muscles to central stimulation of the sciatic nerve. Respir Physiol 58: 65-76, 1984. Haxhiu MA, van Lunteren E, Mitra J, Cherniack NS. Comparison of the response of diaphragm and upper airway dilating muscle activity in sleeping cats. Respir Physiol 70: 183-193, 1987. Haxhiu MA, van Lunteren E, Mitra J, Cherniack NS. Responses to chemical stimulation of upper airway muscles diaphragm in awake cats. J Appl Physiol 56: 397-403, 1984. Haxhiu MA, van Lunteren E, Van de Graaff WB, Strohl KP, Bruce EN, Mitra J, Cherniack NS. Action of nicotine on the respiratory activity of the diaphragm and genioglossus muscles and the nerves that innervate them. Respir Physiol 57: 153-169, 1984. Haxhiu MA, Yamamoto B, Dreshaj IA, Bedol D, Ferguson DG. Involvement of glutamate in transmission of afferent constrictive inputs from the airways to the nucleus tractus solitarius in ferrets. J Auton Nerv Syst 80: 22-30, 2000. Haxhiu MA, Yamamoto B, Dreshaj IA, Bedol D, Ferguson DG. Involvement of glutamate in transmission of afferent constrictive inputs from the airways to the nucleus tractus solitarius in ferrets. J Auton Nerv Syst 80: 22-30, 2000. Haxhiu MA, Yamamoto BK, Dreshaj IA, Ferguson DG. Activation of the midbrain periaqueductal gray induces airway smooth muscle relaxation. J Appl Physiol 93: 440-449, 2002. Haxhiu MA, Yamamoto BK, Dreshaj IA, Ferguson DG. Activation of the midbrain periaqueductal gray induces airway smooth muscle relaxation. J Appl Physiol 93: 440-449, 2002. Haxhiu R, Mandura I, Dedovic B, Fehmiu N, Haxhiu MA. [Concentration of serum alpha 1-antitrypsin in newborn infants with pulmonary disorders]. Plucne Bolesti 36: 22-27, 1984. Haxhiu R, Mandura I, Haxhiu MA. [The significance of organic phosphates in the tissue oxygen supply in neonates with respiratory distress syndrome]. Plucne Bolesti 39: 69-72, 1987. Haxhiu R, Mandura I, Haxhiu MA. [Variation in 2,3-diphosphoglycerate in relation to the body weight and age of neonates and the age of healthy school-age children and adults]. Plucne Bolesti 39: 85-89, 1987. Haxhiu-Poskurica B, Carlo WA, Miller MJ, DiFiore JM, Haxhiu MA, Martin RJ. Maturation of respiratory reflex responses in the piglet. J Appl Physiol 70: 608-616, 1991. Haxhiu-Poskurica B, Ernsberger P, Haxhiu MA, Miller MJ, Cattarossi L, Martin RJ. Development of cholinergic innervation and muscarinic receptor subtypes in piglet trachea. Am J Physiol 264: L606-614, 1993. Haxhiu-Poskurica B, Haxhiu MA, Kumar GK, Miller MJ, Martin RJ. Tracheal smooth muscle responses to substance P and neurokinin A in the piglet. J Appl Physiol 72: 1090-1095, 1992. Abu-Shaweesh JM, Dreshaj IA, Haxhiu MA, Martin RJ. Central GABAergic mechanisms are involved in apnea induced by SLN stimulation in piglets. J Appl Physiol 90: 1570-1576, 2001. Abu-Shaweesh JM, Dreshaj IA, Martin RJ, Wirth KJ, Heinelt U, Haxhiu MA. Inhibition of Na(+)/H(+) exchanger type 3 reduces duration of apnea induced by laryngeal stimulation in piglets. Pediatr Res 52: 459-464, 2002. Abu-Shaweesh JM, Dreshaj IA, Thomas AJ, Haxhiu MA, Strohl KP, Martin RJ. Changes in respiratory timing induced by hypercapnia in maturing rats. J Appl Physiol 87: 484-490, 1999. Abu-Soud HM, Khassawneh MY, Sohn JT, Murray P, Haxhiu MA, Hazen SL. Peroxidases inhibit nitric oxide (NO) dependent bronchodilation: development of a model describing NO-peroxidase interactions. Biochemistry 40: 11866-11875, 2001. Agani FH, Kuo NT, Chang CH, Dreshaj IA, Farver CF, Krause JE, Ernsberger P, Haxhiu MA, Martin RJ. Effect of hyperoxia on substance P expression and airway reactivity in the developing lung. Am J Physiol 273: L40-45, 1997. Arnold JS, Haxhiu MA, Cherniack NS, van Lunteren E. Transverse abdominis length changes during eupnea, hypercapnia, and airway occlusion. J Appl Physiol 64: 658-665, 1988. Begraca M, Ukmata H, Morris SC, Canhasi B, Haxhiu MA. Study of early appearance of skin lesions in coal gasification workers. Arh Hig Rada Toksikol 42: 287-294, 1991. Belegu M, Bizjak M, Mandura I, Haxhiu MA. [The significance of organic phosphates in the oxygen supply to tissues during pulmonary insufficiency]. Plucne Bolesti 37: 43-49, 1985. Belegu M, Mandura I, Haxhiu MA. [The effect of hypoxia of various duration on the hematocrit and 2,3-diphosphoglycerate level in the erythrocytes of rats]. Acta Med Iugosl 37: 385-391, 1983. Belegu R, Hadziefendic S, Dreshaj IA, Haxhiu MA, Martin RJ. CO2-induced c-fos expression in medullary neurons during early development. Respir Physiol 117: 13-28, 1999. Cattarossi L, Haxhiu-Poskurica B, Haxhiu MA, Carlo WA. Response of upper airway and chest wall muscles to selective brain stem hypoxia in the newborn. J Appl Physiol 74: 2443-2449, 1993. Cattarossi L, Haxhiu-Poskurica B, Haxhiu MA, Litmanovitz I, Martin RJ and Carlo WA. Carotid bodies and ventilatory response to hypoxia in aminophylline-treated piglets. Pediatr Pulmonol 20: 94-100, 1995. Chavez JC, Pichiule P, Haxhiu MA, LaManna JC. Local injection of NaCN into the nucleus locus ceruleus of the rat brain induces respiratory depression. Adv Exp Med Biol 454: 461-465, 1998. Cherniack NS, Adams EM, Prabhakar NR, Haxhiu M, Mitra J. Integration of cardiorespiratory responses in the ventrolateral medulla. Prog Brain Res 81: 215-220, 1989. Cherniack NS, Haxhiu MA, Mitra J, Strohl K, van Lunteren E. Responses of upper airway, intercostal and diaphragm muscle activity to stimulation of oesophageal afferents in dogs. J Physiol 349: 15-25, 1984. Cherniack NS, Prabhakar N, Haxhiu M. Possible genomic mechanism involved in control systems responses to hypoxia. Adv Exp Med Biol 393: 89-94, 1995. das Neves L, Duchala CS, Tolentino-Silva F, Haxhiu MA, Colmenares C, Macklin WB, Campbell CE, Butz KG, Gronostajski RM, Godinho F. Disruption of the murine nuclear factor I-A gene (Nfia) results in perinatal lethality, hydrocephalus, and agenesis of the corpus callosum. Proc Natl Acad Sci U S A 96: 11946-11951, 1999. Deal EC, Jr., Haxhiu MA, Norcia MP, Mitra J, Cherniack NS. Influence of the ventral surface of the medulla on tracheal responses to CO2. J Appl Physiol 61: 1091-1097, 1986. Deal EC, Jr., Haxhiu MA, Norcia MP, van Lunteren E, Cherniack NS. Cooling the intermediate area of the ventral medullary surface affects tracheal responses to hypoxia. Respir Physiol 69: 335-345, 1987. Dick TE, Haxhiu MA, Cherniack NS. Salivary secretion elicited by activation of the parabrachial nuclei in the cat. J Auton Nerv Syst 39: 19-27, 1992. Dreshaj IA, Haxhiu MA, Abu-Shaweesh J, Carey RE, Martin RJ. CO2-induced prolongation of expiratory time during early d0evelopment. Respir Physiol 116: 125-132, 1999. Dreshaj IA, Haxhiu MA, Martin RJ, Young JK. The basomedial hypothalamus modulates the ventilatory response to hypoxia in neonatal rats. Pediatr Res 53: 945-949, 2003. Dreshaj IA, Haxhiu MA, Martin RJ. Role of the medullary raphe nuclei in the respiratory response to CO2. Respir Physiol 111: 15-23, 1998. Dreshaj IA, Haxhiu MA, Miller MJ, Abu-Shaweesh J, Martin RJ. Differential effects of hypercapnia on expiratory phases of respiration in the piglet. Respir Physiol 126: 43-51, 2001. Dreshaj IA, Haxhiu MA, Potter CF, Agani FH, Martin RJ. Maturational changes in responses of tissue and airway resistance to histamine. J Appl Physiol 81: 1785-1791, 1996. Dreshaj IA, Martin RJ, Miller MJ, Haxhiu MA. Responses of lung parenchyma and airways to tachykinin peptides in piglets. J Appl Physiol 77: 147-151, 1994. Dreshaj IA, Miller MJ, Ernsberger P, Haxhiu-Poskurica B, Martin RJ, Haxhiu MA. Central effects of endothelin on respiratory output during development. J Appl Physiol 79: 420-427, 1995. Ernsberger P, Haxhiu MA, Graff LM, Collins LA, Dreshaj I, Grove DL, Graves ME, Schafer SG, Christen MO. A novel mechanism of action for hypertension control: moxonidine as a selective I1-imidazoline agonist. Cardiovasc Drugs Ther 8 Suppl 1: 27-41, 1994. Ernsberger P, Haxhiu MA. The I1-imidazoline-binding site is a functional receptor mediating vasodepression via the ventral medulla. Am J Physiol 273: R1572-1579, 1997. Ferguson DG, Haxhiu MA, To AJ, Erokwu B, Dreshaj IA. The alpha3 subtype of the nicotinic acetylcholine receptor is expressed in airway-related neurons of the nucleus tractus solitarius, but is not essential for reflex bronchoconstriction in ferrets. Neurosci Lett 287: 141-145, 2000. Grill WM, Erokwu BO, Hadziefendic S, Haxhiu MA. Extended survival time following pseudorabies virus injection labels the suprapontine neural network controlling the bladder and urethra in the rat. Neurosci Lett 270: 63-66, 1999. Grill WM, Wang B, Hadziefendic S, Haxhiu MA. Identification of the spinal neural network involved in coordination of micturition in the male cat. Brain Res 796: 150-160, 1998. Hadziefendic S, Haxhiu MA. CNS innervation of vagal preganglionic neurons controlling peripheral airways: a transneuronal labeling study using pseudorabies virus. J Auton Nerv Syst 76: 135-145, 1999. Hall LR, Mehlotra RK, Higgins AW, Haxhiu MA, Pearlman E. An essential role for interleukin-5 and eosinophils in helminth-induced airway hyperresponsiveness. Infect Immun 66: 4425-4430, 1998. Hejal R, Strohl KP, Erokwu B, Cherniack NS, Haxhiu MA. Effect of hypoxia on reflex responses of tracheal submucosal glands. J Appl Physiol 78: 1651-1656, 1995. Hejal R, Strohl KP, Erokwu B, Cherniack NS, Haxhiu MA. Pathways and mechanisms involved in neural control of laryngeal submucosal gland secretion. J Appl Physiol 75: 2347-2352, 1993. Hsu SH, Strohl KP, Haxhiu MA, Jamieson AM. Role of viscoelasticity in the tube model of airway reopening. II. Non-Newtonian gels and airway simulation. J Appl Physiol 80: 1649-1659, 1996. Iben SC, Dreshaj IA, Farver CF, Haxhiu MA, Martin RJ. Role of endogenous nitric oxide in hyperoxia-induced airway hyperreactivity in maturing rats. J Appl Physiol 89: 1205-1212, 2000. Jakupaj M, Martin RJ, Dreshaj IA, Potter CF, Haxhiu MA, Ernsberger P. Role of endogenous NO in modulating airway contraction mediated by muscarinic receptors during development. Am J Physiol 273: L531-536, 1997. Jakupi M, Djokic TD, Karahoda-Gjurgjeala N, Zuskin E, Haxhiu MA. Effect of ethanol on the isolated airway smooth muscle tone. Acta Med Iugosl 40: 207-214, 1986. Jakupi M, Dreshaj IA, Mandura I, Haxhiu MA. [Effect of ethanol on tone of isolated smooth muscle of the the pulmonary artery]. Plucne Bolesti 43: 16-20, 1991. Jakupi M, Mandura I, Kastrati B, Haxhiu MA. [Concentration of histamine in the sputum of patients with chronic obstructive lung diseases and chronic pulmonary tuberculosis]. Plucne Bolesti Tuberk 35: 103-107, 1983. Katayama M, Nadel JA, Bunnett NW, Di Maria GU, Haxhiu M, Borson DB. Catabolism of cal­ci­tonin gene-related peptide and substance P by neutral endopeptidase. Peptides 12: 563-567, 1991. Kc P, Haxhiu MA, Tolentino-Silva FP, Wu M, Trouth CO, Mack SO. Paraventricular vasopressin-containing neurons project to brain stem and spinal cord respiratory-related sites. Respir Physiol Neurobiol 133: 75-88, 2002. Kc P, Haxhiu MA, Trouth CO, Balan KV, Anderson WA, Mack SO. CO(2)-induced c-Fos expression in hypothalamic vasopressin containing neurons. Respir Physiol 129: 289-296, 2002. Khassawneh MY, Dreshaj IA, Liu S, Chang CH, Haxhiu MA, Martin RJ. Endogenous nitric oxide modulates responses of tissue and airway resistance to vagal stimulation in piglets. J Appl Physiol 93: 450-456, 2002. Kiatchoosakun P, Dreshaj IA, Abu-Shaweesh JM, Haxhiu MA, Martin RJ. Effects of hypoxia on respiratory neural output and lower esophageal sphincter pressure in piglets. Pediatr Res 52: 50-55, 2002. Kuo NT, Agani FH, Haxhiu MA, Chang CH. A possible role for protein kinase C in CO2/H+-induced c-fos mRNA expression in PC12 cells. Respir Physiol 111: 127-135, 1998. LaManna JC, Haxhiu MA, Kutina-Nelson KL, Pundik S, Erokwu B, Cherniack NS. Regional differences in metabolism and intracellular pH in response to moderate hypoxia. Adv Exp Med Biol 411: 23-31, 1997. LaManna JC, Haxhiu MA, Kutina-Nelson KL, Pundik S, Erokwu B, Yeh ER, Lust WD, Cherniack NS. Decreased energy metabolism in brain stem during central respiratory depression in response to hypoxia. J Appl Physiol 81: 1772-1777, 1996. Litmanovitz I, Dreshaj I, Miller MJ, Haxhiu MA, Martin RJ. Central chemosensitivity affects respiratory muscle responses to laryngeal stimulation in the piglet. J Appl Physiol 76: 403-408, 1994. Litmanovitz I, Martin RJ, Haxhiu MA, Cattarossi L, Haxhiu-Poskurica B, Carlo WA. Regulation of expiratory muscles during postnatal development in anesthetized piglets. J Appl Physiol 74: 2655-2660, 1993. Loewy AD, Franklin MF, Haxhiu MA. CNS monoamine cell groups projecting to pancreatic vagal motor neurons: a transneuronal labeling study using pseudorabies virus. Brain Res 638: 248-260, 1994. Loewy AD, Haxhiu MA. CNS cell groups projecting to pancreatic parasympathetic preganglionic neurons. Brain Res 620: 323-330, 1993. Lyubkin M, Durand DM, Haxhiu MA. Interaction between tetanus long-term potentiation and hypoxia-induced potentiation in the rat hippocampus. J Neurophysiol 78: 2475-2482, 1997. Mack SO, Kc P, Wu M, Coleman BR, Tolentino-Silva FP, Haxhiu MA. Paraventricular oxytocin neurons are involved in neural modulation of breathing. J Appl Physiol 92: 826-834, 2002. Mandura I, Jakupi M, Hasbahta V, Dreshaj IA, Haxhiu MA. [Normal values of the diffusing capacity of the lungs in adults]. Plucne Bolesti 42: 178-182, 1990. Mandura I, Jakupi M, Haxhiu M. [Relation between the transfer factor and indicators of pulmonary function in patients with chronic obstructive bronchitis]. Arh Hig Rada Toksikol 36: 185-194, 1985. Martin RJ, Dreshaj IA, Miller MJ, Haxhiu MA. Hypoglossal and phrenic responses to central respiratory inhibition in piglets. Respir Physiol 97: 93-103, 1994. Martin RJ, Dreshaj IA, Miller MJ, Haxhiu MA. Neurochemical control of tissue resistance in piglets. J Appl Physiol 79: 812-817, 1995. Martin RJ, Mhanna MJ, Haxhiu MA. The role of endogenous and exogenous nitric oxide on airway function. Semin Perinatol 26: 432-438, 2002. Martin RJ, van Lunteren E, Haxhiu MA, Carlo WA. Upper airway muscle and diaphragm responses to hypoxia in the piglet. J Appl Physiol 68: 672-677, 1990. Massari VJ, Haxhiu MA. Substance P afferent terminals innervate vagal preganglionic neurons projecting to the trachea of the ferret. Auton Neurosci 96: 103-112, 2002. Mehlotra RK, Hall LR, Haxhiu MA, Pearlman E. Reciprocal immunomodulatory effects of gamma interferon and interleukin-4 on filaria-induced airway hyperresponsiveness. Infect Immun 69: 1463-1468, 2001. Mehlotra RK, Hall LR, Higgins AW, Dreshaj IA, Haxhiu MA, Kazura JW, Pearlman E. Interleukin-12 suppresses filaria-induced pulmonary eosinophilia, deposition of major basic protein and airway hyperresponsiveness. Parasite Immunol 20: 455-462, 1998. Mhanna MJ, Dreshaj IA, Haxhiu MA, Martin RJ. Mechanism for substance P-induced relaxation of precontracted airway smooth muscle during development. Am J Physiol 276: L51-56, 1999. Mhanna MJ, Ferkol T, Martin RJ, Dreshaj IA, van Heeckeren AM, Kelley TJ, Haxhiu MA. Nitric oxide deficiency contributes to impairment of airway relaxation in cystic fibrosis mice. Am J Respir Cell Mol Biol 24: 621-626, 2001. Miller MJ, Haxhiu MA, Georgiadis P, Gudz TI, Kangas CD, Macklin WB. Proteolipid protein gene mutation induces altered ventilatory response to hypoxia in the myelin-deficient rat. J Neurosci 23: 2265-2273, 2003. Miller MJ, Haxhiu MA, Haxhiu-Poskurica B, Dreshaj IA, DiFiore JM, Martin RJ. Recurrent hypoxic exposure and reflex responses during development in the piglet. Respir Physiol 123: 51-61, 2000. Miric M, Haxhiu MA. [Effect of vitamin C on exercise-induced bronchoconstriction]. Plucne Bolesti 43: 94-97, 1991. Miric M, Mandura I, Haxhiu MA. [Comparative study of the effects of physical exertion on resistance in the lower respiratory tract and nasal resistance in patients with bronchial asthma]. Plucne Bolesti 39: 21-24, 1987. Mitra J, Prabhakar NR, Haxhiu M, Cherniack NS. Comparison of the effects of hypercapnia on phrenic and hypoglossal activity in anesthetized decerebrate and decorticate animals. Brain Res Bull 17: 181-187, 1986. Mitra J, Prabhakar NR, Haxhiu MA, Cherniack NS. The effects of hypercapnia and cooling the ventral medullary surface on capsaicin induced respiratory reflexes. Respir Physiol 60: 377-385, 1985. Moore CT, Wilson, CCG, Mayer CA, Acquah SS, Massari VJ, Haxhiu MA. A GABAergic inhibitory microcircuit controlling cholinergic outflow to the airways. J Appl Physiol, 2003 (in press). Morris SC, Ukmata H, Begraca M, Canhasi B, Haxhiu MA. Epidemiological data base for a health effects study at a coal gasification plant. Arh Hig Rada Toksikol 38: 149-157, 1987. Oliven A, Haxhiu M, Kelsen SG. Expiratory muscle activity during pulmonary edema in the anesthetized dog. J Appl Physiol 73: 2062-2068, 1992. Oliven A, Haxhiu M, Kelsen SG. Reflex effect of esophageal distension on respiratory muscle activity and pressure. J Appl Physiol 66: 536-541, 1989. Oliven A, Haxhiu MA, Kelsen SG. Distribution of motor activity to expiratory muscles during sciatic nerve stimulation in the dog. Respir Physiol 81: 165-175, 1990. Patil MM, Durand DM, LaManna JC, Whittingham TS, Haxhiu MA. Effects of oxygen deprivation on parapyramidal neurons of the ventrolateral medulla in the rat. Respir Physiol 115: 11-22, 1999. Pete G, Mack SO, Haxhiu MA, Walbaum S, Gauda EB. CO(2)-induced c-Fos expression in brainstem preprotachykinin mRNA containing neurons. Respir Physiol Neurobiol 130: 265-274, 2002. Potter CF, Dreshaj IA, Haxhiu MA, Stork EK, Chatburn RL, Martin RJ. Effect of exogenous and endogenous nitric oxide on the airway and tissue components of lung resistance in the newborn piglet. Pediatr Res 41: 886-891, 1997. Potter CF, Kuo NT, Farver CF, McMahon JT, Chang CH, Agani FH, Haxhiu MA and Martin RJ. Effects of hyperoxia on nitric oxide synthase expression, nitric oxide activity, and lung injury in rat pups. Pediatr Res 45: 8-13, 1999. Prabhakar NR, Kumar GK, Chang CH, Agani FH, Haxhiu MA. Nitric oxide in the sensory function of the carotid body. Brain Res 625: 16-22, 1993. Prabhakar NR, Mitra J, Van de Graaff W, Haxhiu MA, Cherniack NS. Effect of focal cooling of central chemosensitive areas on cerebral ischemic response. Am J Physiol 251: R295-302, 1986. Sahin M, Durand DM, Haxhiu MA. Chronic recordings of hypoglossal nerve activity in a dog model of upper airway obstruction. J Appl Physiol 87: 2197-2206, 1999. Sahin M, Durand DM, Haxhiu MA. Closed-loop stimulation of hypoglossal nerve in a dog model of upper airway obstruction. IEEE Trans Biomed Eng 47: 919-925, 2000. Sahin M, Haxhiu MA, Durand DM, Dreshaj IA. Spiral nerve cuff electrode for recordings of respiratory output. J Appl Physiol 83: 317-322, 1997. Separovic D, Kester M, Haxhiu MA, Ernsberger P. Activation of phosphatidylcholine-selective phospholipase C by I1-imidazoline receptors in PC12 cells and rostral ventrolateral medulla. Brain Res 749: 335-339, 1997. Strohl KP, Norcia MP, Wolin AD, Haxhiu MA, van Lunteren E, Deal EC, Jr. Nasal and tracheal responses to chemical and somatic afferent stimulation in anesthetized cats. J Appl Physiol 65: 870-877, 1988. Tankersley CG, Haxhiu MA, Gauda EB. Differential CO(2)-induced c-fos gene expression in the nucleus tractus solitarii of inbred mouse strains. J Appl Physiol 92: 1277-1284, 2002. Tolentino-Silva FP, Haxhiu MA, Ernsberger P, Waldbaum S, Dreshaj IA. Differential cardiorespiratory control elicited by activation of ventral medullary sites in mice. J Appl Physiol 89: 437-444, 2000. Tolentino-Silva FP, Haxhiu MA, Waldbaum S, Dreshaj IA, Ernsberger P. alpha(2)-adrenergic receptors are not required for central anti-hypertensive action of moxonidine in mice. Brain Res 862: 26-35, 2000. van Heeckeren AM, Tscheikuna J, Walenga RW, Konstan MW, Davis PB, Erokwu B, Haxhiu MA, Ferkol TW. Effect of Pseudomonas infection on weight loss, lung mechanics, and cytokines in mice. Am J Respir Crit Care Med 161: 271-279, 2000. van Lunteren E, Arnold JS, Haxhiu MA. Abdominal muscle length during respiratory defensive reflexes. Respir Physiol 86: 199-213, 1991. van Lunteren E, Daniels R, Deal EC, Jr., Haxhiu MA. Role of costal and crural diaphragm and parasternal intercostals during coughing in cats. J Appl Physiol 66: 135-141, 1989. van Lunteren E, Haxhiu MA and Cherniack NS. Effects of respiratory stimulation on alae nasi electromyograms and respiratory changes in length in dogs. Respiration 51: 58-67, 1987. van Lunteren E, Haxhiu MA, Cherniack NS, Arnold JS. Rib cage and abdominal expiratory muscle responses to CO2 and esophageal distension. J Appl Physiol 64: 846-853, 1988. van Lunteren E, Haxhiu MA, Cherniack NS, Arnold JS. Role of triangularis sterni during coughing and sneezing in dogs. J Appl Physiol 65: 2440-2445, 1988. van Lunteren E, Haxhiu MA, Cherniack NS, Goldman MD. Differential costal and crural diaphragm compensation for posture changes. J Appl Physiol 58: 1895-1900, 1985. van Lunteren E, Haxhiu MA, Cherniack NS. Effects of tracheal airway occlusion on hyoid muscle length and upper airway volume. J Appl Physiol 67: 2296-2302, 1989. van Lunteren E, Haxhiu MA, Cherniack NS. Mechanical function of hyoid muscles during spontaneous breathing in cats. J Appl Physiol 62: 582-590, 1987. van Lunteren E, Haxhiu MA, Cherniack NS. Relation between upper airway volume and hyoid muscle length. J Appl Physiol 63: 1443-1449, 1987. van Lunteren E, Haxhiu MA, Cherniack NS. Respiratory changes in nasal muscle length. J Appl Physiol 59: 453-458, 1985. van Lunteren E, Haxhiu MA, Cherniack NS. Stimulation of respiratory changes in alae nasi length by chemoreceptor activation. Respir Physiol 63: 361-373, 1986. van Lunteren E, Haxhiu MA, Deal EC, Jr., Arnold JS, Cherniack NS. Respiratory changes in thoracic muscle length during bronchoconstriction. J Appl Physiol 63: 221-228, 1987. van Lunteren E, Haxhiu MA, Deal EC, Jr., Perkins D, Cherniack NS. Effects of CO2 and bronchoconstriction on costal and crural diaphragm electromyograms. J Appl Physiol 57: 1347-1353, 1984. van Lunteren E, Haxhiu MA, Goldman MD, Cherniack NS. Costal and crural diaphragm and intercostal muscle activity during augmented breaths in cats. Neurosci Lett 56: 283-288, 1985. van Lunteren E, Haxhiu MA, Mitra J and Cherniack NS. Effects of dopamine, isoproterenol, and lobeline on cranial and phrenic motoneurons. J Appl Physiol 56: 737-745, 1984. van Lunteren E, Haxhiu MA, Prabhakar NR, Mitra J, Cherniack NS. Increased duration of postinspiratory inspiratory activity during augmented breaths in cats. Neurosci Lett 71: 83-88, 1986. van Lunteren E, Martin RJ, Haxhiu MA, Carlo WA. Diaphragm, genioglossus, and triangularis sterni responses to poikilocapnic hypoxia. J Appl Physiol 67: 2303-2310, 1989. van Lunteren E, Mitra J, Prabhakar NR, Haxhiu MA, Cherniack NS. Ventral medullary surface inputs to cervical sympathetic respiratory oscillations. Am J Physiol 252: R1032-1038, 1987. van Lunteren E, Prabhakar NR, Cherniack NS, Haxhiu MA, Dick TE. Inhibition of expiratory muscle EMG and motor unit activity during augmented breaths in cats. Respir Physiol 72: 303-314, 1988. van Lunteren E, van de Graaff WB, Parker DM, Mitra J, Haxhiu MA, Strohl KP, Cherniack NS. Nasal and laryngeal reflex responses to negative upper airway pressure. J Appl Physiol 56: 746-752, 1984. Waldbaum S, Hadziefendic S, Erokwu B, Zaidi SI, Haxhiu MA. CNS innervation of posterior cricoarytenoid muscles: a transneuronal labeling study. Respir Physiol 126: 113-125, 2001. Yeh ER, Erokwu B, LaManna JC, Haxhiu MA. The paraventricular nucleus of the hypothalamus influences respiratory timing and activity in the rat. Neurosci Lett 232: 63-66, 1997. Yohannan MD, Marti RJ, Dreshaj I, Haxhiu MA, Ernsberger P. Ontogeny of neuro­kinin-1 receptors in the porcine respiratory system. Peptides 20: 1353-1360, 1999. Zhang L, Wilson CG, Liu S, Haxhiu MA, Martin RJ. Hypercapnia-induced activation of brainstem GABAergic neurons during early development. Respir Physiol Neurobiol 136: 25-37, 2003. Ziegler D, Haxhiu MA, Kaan EC, Papp JG, Ernsberger P. Pharmacology of moxonidine, an I1-imidazoline receptor agonist. J Cardiovasc Pharmacol 27 Suppl 3: S26-37, 1996. Zuskin E, Dreshaj I, Jakupi M, Haxhiu MA. Effect of exposure to green coffee dust extract on airway reactivity. Arh Hig Rada Toksikol 37: 205-216, 1986.

Related posts

Sylejman Rexhepi – Biografia

Prof. dr. SYLEJMAN REXHEPI, MD.PhD. (1953- 2020)

Mjek, internist, reumatolog, doktor i shkencave dhe profesor universitar. Lindi më 6 nëntor 1953 në Ferizaj. Shkollën fillore dhe gjimnazin i kreu në vendlindje. Diplomoi në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë në vitin 1979. Pas diplomimit, punësohet në Shtëpinë e Shëndetit në Ferizaj. Më 1981 fillon specializimin nga Mjekësia Interne në Prishtinë, më pas qëndroi për një muaj në Institutin e Sëmundjeve Kardiovaskulare në Universitetin e Bolonjës dhe specializon në Universitetin e Nishit në vitin 1985. Më 1983 punësohet në Klinikën Interne-njësia e Reumatologjisë në Prishtinë. Më 1985 autorizohet asistent, më 1987 zgjidhet asistent dhe më 1999 docent i lëndës Mjekësia interne në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Më 1986 regjistron studimet pasdiplomike në Fakultetin e Mjekësisë në Zagreb dhe më 1991 mbron temën e magjistraturës. Gjatë periudhës 1987-89 ishte bartës i projektit shkencor mbi ethet reumatike në Kosovë dhe ka marrë pjesë në organizimin e 6 simpoziumeve për këtë problematikë. Me 1997 dr. Rexhepi e mbron temën e doktoratës me titull: “Veçoritë e artritit reumatoid në pleqëri”. Më 1999 angazhohet në botimin e revistës shkencore për çështje shoqërore, ekonomike dhe tekniko-teknologjike të Kosovës “Dardani sacra”, ku zgjidhet anëtar i Këshillit redaktues dhe njëkohësisht sekretar i revistës. Në vitin 2000 zgjidhet zëvendës shef, ndërsa më 2001 shef i Katedrës së Mjekësisë interne. Në nëntor të vitit 2002 qëndroi në Universitetin e Ependorf të Hamburgut me qëllim të përkrahjes së procesit reformues të arsimit të lartë. Me 28 prill 2003 në Kosovë, organizoi takimin profesional reumatologjik me pjesëmarrje ndërkombëtare. Gjatë periudhës 2002-2003 udhëhoqi studimet pasdiplomike për Reumatologji me rehabilitim fizikal. Në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Dr Sylejmani arriti të gjithë titujt akademik deri në atë të Profesorit. Dr Rexhepi pa dyshim se ishte themelues i Reumatologjisë bashkëkohore të Kosovës por edhe më gjerë. Është anëtar i komisionit recensues në dy libra universitarë. Ka marrë pjesë në shumë Kongrese, Konferenca e Simpoziume dhe ka publikuar një sërë punimesh shkencore si autor dhe koautor brenda dhe jashtë vendit. Pas pensionimit ai vazhdoi me edukimin e një brezi studentësh edhe në Kolegjin Universitar AAB në Prishtinë si dhe punën profesionale dhe shkencore në Poliklinikën e vet private.
Ai gjatë karrierës së tij edukoi shumë e shumë breza mjekësh, stomatologësh, farmacistësh, fizioterapeut, dhe Infermier dhe me shumë përkushtim ua mësoi mjekësinë dhe artin e mjekimit. Drejtoi me shumë sukses kandidat prej diplomave e deri të tezat e disertacionit.
Prof. Sylejmani, ishte shembull i profesorit të zellshëm me një kulturë të gjerë, ishte figurë e mjekut te përkushtuar, njeriut fisnik dhe parimor, besnik dhe burrë i fjalës, karizmatik e mbi te gjitha ai rrezatonte kudo kulturë te larte prej intelektuali.
Prof. Sylejmani iku para kohe, duke lenë një boshllëk te pazëvendësueshëm për familjen e ngushtë, miqtë, shokët, komunitetin e mjekëve dhe pacientet e tij.
Lamtumirë miku im i mirë, Lavdi punës dhe veprës që ke lënë pas vetes, përjetësisht në kujtimet tona.

Related posts

Armend Zemaj – Biografia

Armend Zemaj ka lindur më 13 shtator 1976 në Deçan,Kosovë është deputet nga radhet e Lidhjës Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Republikës së Kosovës qe nga viti 2008.

Është Jurist i diplomuar si dhe është diplomuar në shkallën e tretë, master i shkencave juridike, drejtimi: juridiko-ndërkombëtare, Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës.

Nga viti 2004 -2007 ka punuar në Ministrinë për Ekonomi dhe Financa si udhëheqës i Divizionit për Huazime Publike me Jashtë, Menaxher për Planifikim dhe Analiza si dhe Menaxher për trajnime dhe zhvillime në MEF.

Ka kryer edhe trajnime dhe programe tee avancuara profesinale si: Programi për Trajnim dhë Zhvillim në Universitetin Amerikan në Kosovë financuar nga Bearing Point Program(USAID), Shkollen Politike të Prishtinës (PIPS) me program nga Këshilli i Evropës në Strasburg,Shkollën për Integrime Europiane e finacuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në bashkëpunim me Fondacionin e Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) si dhe shumë trajnime profesionale nga fusha e drejtësise dhe të fushës financiare.
Aktualisht është deputet në mandatin e tij të trete si dhe kryen funksionin e Kryetarit të Nën-Komisionit për Mandate, Imunitete dhe Rregullore të Punës së Kuvendit si dhe ëshë anëtar i Komisionit për Legjilacion.
Ka botuar një sërë shkrimesh publicistike në shumë media vendore, në Koha Ditore, Zëri dhe Bota Sot, prej vitit 2004 deri në vitin 2016. Përveç tematikave sociale, politike dhe të aktualitetit, në një sërë shkrimesh të botuara në këtë periudhë, ka trajtuar edhe tema nga fusha e ekonomisë , legjislativit dhe të sferës profesionale të drejtësisë , në të cilën është kualifikuar si master, në atë juridiko-ndërkombëtar.

Armendi është nip i Tahir Zemës ish Komandant dhe lider i FARK-ut i cili u vra mizorisht në vitin 2003 vrasja e tij mbetet nje nga misteret e vrasjeve politike te pas luftës në Kosovë

Armendi është i martuar dhe ka tre fëmijë dhe jeton në Prishtinë.

Përveç gjuhës amtare flet gjuhën angleze dhe serbo-kroate.

Related posts

Gazmend Bojaj – Biografia

Gazmend Bojaj përfundoi Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës në vitin 2004. Me vonë ne 2007 fillon Specializimin qe e perfundon me 2011 dhe merr Titullin Specialist I Mjekesise Familjare .Ne vitin 2012 fillon Doktoraturen ne Universitetin Mjekesor te Tiranes ku dallohet per nje angazhim te veqante dhe nje pune Kerkimore-shkencore shume te frytshme e cilas pastaj u kurorezua me 2015 ku perfundoi Doktoraturen me Noten 10,dhe mori Titullin Doktor I shkencave te Shendetit Publik/ Ph.D
Aty në poziten e Ph.D kishte si fokus studimin e Kompetencave te Mjekeve Familjare ne Kosove.. Njëkohësisht ka qene i angazhuar në trajnimin e Mjekëve të Mjekësisë Primare ne Kosove dhe atyre të qe vijojne specializimin ne Mjekesi Familjare. Ne ndërkohë punon si Kryeshef i QKMF-së ku suksesin me te madh e tregon ne procesin e ZHVP-se ,ku arrin qe te mbaje se paku 38 Ligjerata Brenda 2016/17 dhe te pergatite stafin shendetesor per Rilicencim.Kjo i hap rrugën e aplikimit në programet seminarike ne shume shtete evropiane. Fillimisht përfundon Seminarin ne Austri,pastaj ne Republiken Ceke ,vazhdon me Portugaline dhe Turqine ne 2 Konferenca nderkombetare te Mjekesise Familjare,me vone pjesen kryesore e kalon ne Austri dhe Uniklinik Freiburg ne Gjermani ne Trajnime per Gastroenterologji dhe Ultraze.
Ne fund ne Danimarke perfaqeson Kosoven ne Kongresin me te madh te Mjekesise Familjare,dhe ne Vitin 2017 merr pjese ne Takimin e Eksperteve Boterore te Kujdesit Paresor Shendetesor ne Zagreb,Kroaci i ftuar si Paneliste dhe perfaqesues i Republikes se Kosoves dhe ku perfaqesohet edhe si Ligjerues i Kolegjit Heimerer.
Përveç angazhimeve klinike eshte edhe Reprezentues I Kosoves ne Organizaten EQuiP,Southeast Europe, COPOC dhe Fellowship ne Charterer Institute for Leadership and Management ne Amerike.
Ka te botuara një seri të publikimeve nga Mjekesia Familjare dhe Shendeti Publik në revista prestigjioze në Evrope.Ai është i angazhuar në mësimdhënie në kolegjin tonë në vitin akademik 2016/2017 dhe synon vendosjen e raporteve afatgjata të mësimdhënies.
SUBJECTS
EDUCATION
Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës , Ph.D ne Universitetin Mjekesor te Tiranes

Related posts

Simë Dobreci – Biografia

Prof. dr. SIMË GJON DOBRECI. MD.PhD. (1934-17.06. 2020)

Mjek Dermatovenerolog, doktor i shkencave të mjekësisë. Profesor Univerteti. Atdhetar i shquar. Simë Gjon Dobreci lindi në Braticë, Ulqin, më 1934. Shkollën fillore tetëvjeçare e kreu në Braticë dhe Ulqin më 1953, gjimnazin klasik në Tivar më 1957, kurse Fakultetin e Mjekësisë në Beograd, më 1963. Punoi mjek në Tivar e Ulqin deri me 1967, kur kaloi në Spitalin e Përgjithshëm të Prishtinës ku e filloi edhe stazhin e specializimit për sëmundjet e lëkurës. Specializimin nga dërmatovenërologjia e kreu në Zagreb në vitin 1970. Pas përfundimit të specializimit kthehet në Prishtinë, në Repartin për Sëmundjet e Lëkurës. Më 1973 zgjidhet asistent i dermatologjisë në Fakultetin e Mjekësisë të themeluar më 1969. Në këtë kohë Reparti i Sëmundjeve të Lëkurës u shndërrua në Klinikë të Dermatovenerologjisë.
Më 1974 qëndroi një vit në ngritje të mëtejme profesionale në Klinikën Dermatologjike Universitare të Vankuverit, në Kanada. Gjatë punës në Klinikën e Prishtinës u mor me veprimtari shëndetësore, edukative dhe shkencore. Një kohë ishte drejtor i Klinikës. U doktorua në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, në janar të vitit 1980, me temën: “HULUMTIMET EPIDEMIOLOGJIKE TË DERMATOFITISË ENDEMIKE NË KOSOVË”. Më 1984 u zgjodh docent i dermatologjisë, më 1989 – profesor inordinar dhe më 1994 – profesor ordinar. Për nevojat e studentëve të mjekësisë së përgjithshme botoi tekstin Dermatologjia, më 1980, i cili u ribotua i përmirësuar më 1984, dhe botimi i tretë, i ripunuar, më 1998. Për studentët e stomatologjisë botoi tekstin Sëmundjet e lëkurës, më 1989. Më 1990/91, regjimi serb e përjashtoi me dhunë nga puna për çështje etnike dhe politike. Prof. Dobreci pas largimit nga puna vazhdoi me punë në Fakulteti i Mjekësisë të Mëvetësisë (paralel) dhe kishte hapur një ordinancë private që e shndërroi në ushtrimore për studentët e mjekësisë dhe stomatologjisë. Procesi mësimor i dermatologjisë, si dhe të gjitha lëndët tjera mësimore, zhvillohej me mjaft vështirësi. Sa i takon veprimtarisë shkencore, kryesisht u mor me mikozat e lëkurës. Botoi një numër të madh të punimeve shkencore në revista profesionale (kryesisht në Acta Dermatologica Jugoslavica dhe në Praxis Medica), por edhe në revista prestigjioze ndërkombëtare. Me punime shkencore mori pjesë në Kongresin Botëror të Dermatologëve, Berlin, 1987, në Kongresin e Dermatologëve Evropianë, Bari të Italisë, 1987 dhe në Konferencën Internacionale të Dermatologëve, Athinë 1994. Dr Simë Dobreci është bartës i shumë mirënjohjeve për të arriturat në lëmin e mjekësisë. Ka marr Mirënjohjen për humanitet “Dr. Sami Beqiri”, në vitin 1998″ . Përveç punës dhe kontributit të tij shkencor në lëmin e mjekësisë, një kohë të gjatë ishte edhe kryeredaktor i revistës profesionale shkencore “PRAXIS MEDICA” (1994-2000). Me shkrimet e botuara në revista të ndryshme, e posaçërisht në revistën” Buzuku” (është edhe kryeredaktor), dëshmon punën e tij prej intelektuali të përkushtuar. Në periudha me rëndësi për çështjen kombëtare, e veçmas gjatë dekadave të fundit të shekullit të kaluar, shquhej për guximin intelektual në mbrojtje te të drejtave të popullit shqiptar. Ai ishte nënshkrues edhe i peticionit, tanimë të njohur si Peticioni i 215 intelektualëve shqiptarë, kundër dhunës së pushtetit serb. Dr Dobreci është doktori i parë i dermatologjisë kosovare dhe më emrin e tij është i lidhur ngushtë puna dhe veprimtaria e kësaj dege të mjekësisë. Pas pensionimit jeton në vendlindje në Ulqin duke drejtuar Revistën “Buzuku”. Prof. dr. Simë Dobreci vdiq në vendlindje më 17. 06. 2020.

Literatura:
1. Prof. dr. Isuf Dedushaj: “Enciklopedia e doktorëve të shkencave të mjekësisë shqiptare gjithandej globit (1445-2019) dhe mjekëve që lanë gjurmë të pashlyera në historinë e mjekësisë shqiptare, faqe, 80, OMK., Prishtinë 2019.
2. Isuf Dedushaj, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Fjalor Enciklopedik Shqiptar, Vol. 1, Tiranë, 2008. Fq.497.

Related posts

Gani Bajraktari – Biografia

Gani Bajraktari

[embeddoc url=”https://gazetashendeti.com/wp-content/uploads/2020/06/Gani-Bajraktari.pdf” download=”none” viewer=”google”]

Related posts

Mybera Ferizi – Biografia

Mybera Ferizi

[embeddoc url=”https://gazetashendeti.com/wp-content/uploads/2020/06/CV-Mybera-Ferizi.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Related posts

Sabjan Memishaj – Biografia

Sabjan Memishaj Biografia

Dr. Sabjan Memishaj – Biografia

Dr Sabjan Memishaj (Mjek Kardio-Vaskular)
Lindi ne Tirane ne vitin 1978 ku kreu shkollen fillore dhe te mesme.

Edukimi

Studime Universitare prane Fakultetit te Mjeksise, Tirane(Tetor 1996-Korrik 2002).

U diplomua me mesatare te shkelqyer

Stazh pune pas universitar ne QSUT prane repartit te Nefrologji –Hipertensionit-Dializes(2002-2004)

Specializim Pasuniversitar prane Fakultetit te Mjeksise ne Degen Kardiokirurgji, Tirane(Prill 2004-Prill 2009).U diplomua me mesatare te shkelqyer.

Specializim 1 vjecar Prane Repartit te Kardiokirurgjise ne Spitalin “Carlo Poma” Mantova, Itali( 2006- 2007)

Eksperience Pune
1 Tetor 2015-vazhdon aktualisht :Mjek Kardio-kirurg ne Qendren Klinike Universitare Kosove, Prishtine

Operator ne kirurgjine kardiake (nismetar per hapjen dhe rifunksionalizimin e Kardiokirurgjise ne Qendren Klinike Uiversitare ne Kosove QKUK ne vitin 2015)
Mars 2013 – Tetor 2015:Kirurg Kardio-vaskular ne International Medicine Hospital, Prishtine

Operator ne kirurgjine kardiake dhe vaskulare
Shtator 2011-Mars 2013:Pergjejgjes i Repartit te Kirurgjise Kardiovaskulare ne Spitalin Amerikan, Tirane

Operator ne kirurgjine kardiake dhe vaskulare
Prill 2009 – Mars 2013 :Pjestar i Stafit te Kirurgjise Kardiovaskulare ne Spitalin Amerikan, Tirane

Operator ne kirurgjine kardiake dhe vaskulare

Publikime Nderkombetare
Mund ti verifikoni ne Pubmed
1. Safe wrapping of the borderline dilated ascending aorta during aortic valve replacement
Ernesto Tappainer, Vinicio Fiorani, Andrea Nocchi, Ermal Likaj, Sabjan Memishaj and Mario Zogno.
Cardiac Surgery Unit, “Carlo Poma “ Hospital Viale Albertoni 1 , 46100 Mantua , Italy.
Journal of Cardiothoracic Surgery 2007

2. A Rare Case Of Sternal Wound Necrosis and Destruction After Mediastinitis Closed With Omental Flap. Case report

Vinicio Fiorani MD, Dr.Sabjan Memishaj MD, Andrea Nocchi MD, Ernesto Tappainer MD, Nicolla Pederzolli MD, Mario Zogno MD.
Cardiac Surgery Unit, “Carlo Poma “ Hospital Viale Albertoni 1 , 46100 Mantua , Italy.
Journal of Cardiothoracic Surgery 2008

3. A Rare Case Of Left Main Coronary Stenosis And Neutropenia Treated With G-CSF Prior To CABG . Case Report

Cavolli R, Uymaz B, Memishaj S, Kaja K, Ozerdem G.

Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Dec; 58(8):488-9. doi: 10.1055/s-0030-1250147.

4. The impact of blood use on patients undergoing coronary artery bypass surgery.
A prospective study

Sotir Lako1, Sokol Bilali2, Sabjan Memishaj3, Viola Gjylameti2, Albana Daka1, Teuta Dedej2, Tatjana Nurka2, Vera Ostreni2, Valbona Bilali2

Journal of Surgery 2014

Prezantime dhe Pjesemarrje ne Konferencat Nderkombetare

1. Treatment of Postinfarction Inferior VSD by Transatrial Approach and Tricuspid Valve Reconstruction

Ernesto Tappainer, Vinicio Fiorani,J.Manfredi, Andrea Nocchi, Sabjan Memishaj and Mario Zogno.
Cardiac Surgery Unit, “Carlo Poma “ Hospital Viale Albertoni 1 , 46100 Mantua .
National Congress of Cardiac Surgery Roma, Italy
ROMA 2-5 Dicembre 2006

2. Conservative Surgery Of Mitral Valve
Memishaj.S, Likaj.E, Dumani.S , Baboci.A, Kajo.E ,Fino.A,Refatllari.A
Division of Cardiovascular Surgery.University Hospital Center “Mother Tereza“.
Dubrovnic 27 -28 April 2009
EABM 2009 Dubrovnik

3. Giornate Virgiliane di Cardiologia –Cardiochirurgia e Malattie Infettive
“Attualita Cliniche e Sfide Organizzative“.

4. ASCVTS: Annual Meeting Of The Asian Society For Cardiovascular And Thoracic Surgery Antalya, Turkey
AMERICAN Hospital, Department of Cardiovascular Surgery,
TIRANA Mars 2011

Prezantime dhe Pjesemarrje ne Konferencat Kombetare

1. Kirurgjia konservative e valvules mitrale
S.Memishaj, E.Harja, E.Likaj, S.Dumani, A.Baboci, E.Kajo, A.Fino, A.Refatllari. Departamenti i Kirurgjise Kardiovaskulare,Qendra Spitalore Universitare “NENE TEREZA“
Konferenca e 16- Mediko –Kirurgjikale Tirane 2008

2. Nje rast me stenoze te trunkut te arteries koronare te majte dhe leukopeni i trajtuar me G-CSF (granulocyte –colony stimulating factor) para kryerjes se bypass-it aorto-koronar.
Memishaj. Sabjan MD, Cavolli. Raif, MD, Uymaz.Barish,MD, Tuncay Eren. Neyir, MD.
Departamenti i Kardiokirurgjise , Spitali Amerikan Tirane .
Konferenca e 17 –te Kirurgjikale Shqiptare Tirane, 23 tetor 2009

3. American Hospital International Seminar in Chest Imaging
Tirane, maj 2009

4. Rezultatet e hershme te By-pass-it aorto-koronar te kombinuar me endarterektomine e karotideve
Sabjan Memishaj; Neyyir Tuncay Eren
Departamenti i Kardiokirurgjise , Spitali Amerikan Tirane .
Konferenca e 18 –te Kirurgjikale Shqiptare Tirane , Shtator 2010

5. Effects of cell saver autologous blood transfusion on blood loss and homologous blood transfusion requirements in off-pump surgery.
Memishaj Sabjan, Eren Tuncay Neyyir
Cardiovascular Surgery Dep. American Hospital-Tirana/Albania
Konferenca e 19 –te Kirurgjikale Shqiptare Tirane , Tetor 2011

6. ISSAT
Kursi i Specializimit “ BAZAT E MENAXHIMIT SHËNDETËSOR
Kreditet të akredituara nga Ministria e Shëndetësisë – Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Mars 2012

7. Conservative mitral valve surgery.
A brief review of a short term study.
Sabjan Memishaj, Neyyir Tuncay Eren.
Division of Cardiovascular Surgery , American Hospital
Konferenca e 20 –te Kirurgjikale Shqiptare Tirane, Tetor 2012

8. Kirurgjia e By-pass-it Off- Pump Versus On –pump ne Pacientet me Semundje Koronare te Trungut Komun: A eshte e sigurt ?
Sabjan Memishaj ,
Departamenti i Kirurgjise Kardiovaskulare Spitali International Medicine
Prishtine ,Kosove
Konferenca e 21 –te Kirurgjikale Shqiptare Tirane , Tetor 2013

9. Cell Saver in off-pump surgery, does it reduce homologous blood transfusion requirements? (Referues)
Sabjan Memishaj MD
International Medicine Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, KOSOVO
Konferenca e 22 –te Kirurgjikale Shqiptare Tirane , Tetor 2014
10.Pjesemarres ne hartimin : Plani dhe Programi I Specializimit nga Lemia e KARDIOKIRURGJISE
Raif Cavolli Md, Sabjan Memishaj Md, ShpejtimShurdhiqi specializant,Xheladin Rizani specializant.
University Clnical Centre of Kosovo,Department of Cardiac Surgery ,Pristina ,Kosovo.

11. Leksion “Trajnim mbi kujdesin kombetar te traumes per mjeket dhe infermieret“.
Vendi i organizimit: SUT Tirane , 8 shtator 2016 ” (PJESMARRJE)

12. Trajnim “Perfitimi shendetesor i popullates nepermjet fokusit ne sherbimin e ndihmes se pare me mjetet e duhura ne kohen e duhur si dhe rendesise se kujdesit per higjenen, ujin dhe sanitetin” (PJESMARRJE)

Organizatori/ofruesi: AAEI dhe SRC&IT, shtator 2016

13. 15 shtator – 20 dhjetor 2016, / Trajnim “Sherbimi i drejtperdrejte i ndihmes se pare me mjetet e duhura dhe ne kohen e duhur dhe kujdesi shendetesor i popullates nepermjet komunikimit efektiv dhe deontologjise mjekesore” (PJESMARRJE)
Organizatori/ofruesi: AAEI dhe SRC&IT, shtator 2016.

14. 13 – 15 tetor 2016 Tirane/ Trajnim “3rd EUASSO Conference – Innovations and new Technologies in Surgical Oncology” (PJESMARRJE)
13 – 15 tetor 2016, Hotel Sheraton Tirane, Albania Experience sh.p.k

15. 28 dhe 29 tetor 2016 Tiranë/Konference “Konferenca e 24 Kirurgjikale Shqiptare “
(REFERUES)
Mitrale valve repair. Is it safe?
Sabjan Memishaj Md, Raif Cavolli Md, Shkelzen Muriqi Md.
University Clnical Centre of Kosovo,Department of Cardiac Surgery ,Pristina ,Kosovo.
28 dhe 29 tetor 2016, Hotel Tirana International, Departamenti i Kirurgjise, Fakulteti i Mjekesise

16. Revista Shqiptare e Kardiologjise
Kardiokirurgjia ne Qendren Klinike Universitare te Kosoves-Prishtine:11 muajt e pare dhe rezultatet.
Raif Cavolli MD, Sabjan Memishaj MD,Shkelzen Muriqi MD,Suzana Muriqi MD,Shpejtim Shurdhiqi MD,Xheladin Rizani MD,Kushtrim Shala MD,Rame Alaj MD.
Klinika e kardiokirurgjise, Qendra Klinike Universitare e Kosoves/Prishtine.
Tetor 2016,Vellimi I 15.

17. ISSAT
Kursi i Specializimit “HIGJENA SPITALORE,INFEKSIONET SPITALORE DHE PARANDALIMI I TYRE ”
Kreditet të akredituara nga Ministria e Shëndetësisë – Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Korrik 2017

18. 27 dhe 28 tetor 2017 Tiranë/Konference “Konferenca e 25 Kirurgjikale Shqiptare “
(REFERUES)
Does methylene blue reduce mortality and morbidity in vasoplegic patients after cardiac surgery?
Sabjan Memishaj Md
University Clnical Centre of Kosovo,Department of Cardiac Surgery ,Pristina ,Kosovo.
27 dhe 28 tetor 2017, Hotel Tirana International, Departamenti i Kirurgjise, Fakulteti i Mjekesise

19. Konferenca Kombetare e Shkencave Mjeksore 5 (Pjesemarrje)
20-22 Prill 2018, Hotel Tirana International
20. Revista Shqiptare e Kardiologjise
Karotid endarterektomia dhe bypass-I aortokoronar si procedura kirurgjikale te perbashketa –prezantim rasti .
Raif Cavolli MD, Sabjan Memishaj MD,Shkelzen Muriqi MD,Xheladin Rizani MD,Leonard Bytyqi MD.
Klinika e kardiokirurgjise, Qendra Klinike Universitare e Kosoves/Prishtine.
Shtator 2018,Vellimi I 17.

21. 26 dhe 27 tetor 2018 Tiranë/Konference “Konferenca e 26 Kirurgjikale Shqiptare “
(REFERUES)
ECC.O SYSTEM ADVANTAGES COMPARED TO STANDART CPB SYSTEM
Sabjan Memishaj Md, Raif Cavolli Md, Shkelzen Muriqi Md.
University Clinical Centre of Kosovo, Department of Cardiac Surgery, Pristina, Kosovo
26 dhe 27 tetor 2018, Hotel Tirana International, Departamenti i Kirurgjise, Fakulteti i Mjekesise

22. 15-17 Nentor 2018 Kongresi I 4 Nderkombetar Mjekesor (IMCA 2018)
(POSTER)
Is mitral valve repair a better choice in patients with left ventricular dysfunction?
Sabjan Memishaj Md.
University Clinical Centre of Kosovo, Department of Cardiac Surgery, Pristina, Kosovo
15-17 Nentor 2018,Hotel Plaza,Tirana,Albania, Spitali Amerikan.

23. 13-14 Prill 2019 Konferenca Kombetare e Profesionisteve ne Shendetesi (Pjesemarrje)
Hotel Plaza, Tirana, Albania

24. 9 -11 Maj 2019 Konferenca Kometare e Shkencave Mjekesore 6 (Pjesemarrje)
Hotel Tirana International, Tirane , Shqiperi
25. 25 dhe 26 tetor 2019 Tiranë/Konference “Konferenca e 27 Kirurgjikale Shqiptare “
(REFERUES)
MITRAL VALVE REPAIR VS MITRAL VALVE REPLACEMENT IN PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION.WHICH IS THE BEST CHOICE?
Sabjan Memishaj Md, Raif Cavolli Md,
University Clinical Centre of Kosovo, Department of Cardiac Surgery, Pristina, Kosovo
25 dhe 26 tetor 2019, Hotel Tirana International, Departamenti i Kirurgjise, Fakulteti i Mjekesise

26. 8 dhe 9 nentor Tirane/3-rd ANNUAL CONGRESS FOR“ TRAUMA AND SURGICAL EMERGENCY“ (Pjesemarrje)
8 dhe 9 tetor 2019, Hotel Tirana International

Gjuhet e huaja
Anglisht(shume mire)
Turqisht(shume mire)
Italisht(shume mire)
Mund te na kontaktoni ne:
Facebook:Op.Dr. Sabjan Memishaj Kardiokirurg
E-mail:sabjanmemishaj@yahoo.com
Cel/viber : 00355692347719, 0038349315735

Related posts

Skender Shabani – Biografia

Ass. dr. Skender Shabni dr. sc.med.
Ass.dr.sc Skender Shabani u lind me 06.11.1958 në Gaçkë Ferizaj. Shkollën fillore e kreu në vendlindje. Gjimnazin e kreu ne Ferizaj me 1977. Fakultetin e Mjekësisë e mbaroi në Prishtinë. Pas diplomimit filloi punen si mjeke i praktikes se pergjitheshme me 07.04.1983 në Qendren Mjekësore në Ferizaj ku punoi deri me 30 gusht 1990.Me 30 gusht 1990 nxirret me dhunë nga puna dhe denohet me 3 muaj burg nga regjimi i atëhershëm serb.Me 1992 vazhdon specializimin nga Kirurgjia e përgjithshme në QSUT në Kliniken e Kirurgjisë të FM të Tiranës,të cilin e mbaron me 1997 me sukses të shkelqyeshëm.
Me 1997 regjistron studimet pasdiplomike në FM te universitetit të Prishtinës të cilat i përfundon në maj te vitit 2002 me mbrojtjen e temes së magjistratures me titull »Mangësitë e Kolecistectomisë klasike në krahasim ate laparoskopike ».
Gjat periudhes së luftes së UÇK-së merr pjesë aktive në mjekimin e ushtarve dhe popullates civile në disa zona të Kosoves.
Me përfundimin e luftës me shumë koleg nga zona dhe ushtarët e plagosur të Zonës operative të Nerodimes më 20 qershor këthehet në Klinikën e Kirurgjisë për të vazhduar mjekimin e tyre.
Me 2002 mbaron subspecializimin nga Kirurgjia Laparoskoipke.
Në shtator 2001 zgjidhet drejtor i Spitalit në themelim të Ferizajt me detyrë që ate ta kompletoj me sherbimet e nevojshme të cilat duhet t’i ketë një spital i përgjithshëm,detyrë të cilen e përmbush me sukses dhe sot Spitali i Ferizajt vazhdon të funksionoj dhe të kryen sherbime të nevojshme për popullaten e kesaj ane.
Në qershor të vitit 2004 këthehet në Kliniken e Kirurgjisë dhe zgjidhet shef i repartit të kirurgjisë abdominale B.
Në tetor të vitit 2004 zgjidhet Drejtor i Klinikes së Kirurgjisë të QKUK-së në Prishtinë dhe këtë funksion e kryen deri në nëntor 2007.Gjat ketij mandati kompleton me kuadër shumë reparte të klinikes,vetem gjat ketij mandati pranohen nëpër reparte të Klinikes mbi 40 specialist të rinjë.Gjat ketij mandati me angazhimin e tij arrin që repartet Kirurgji e femijve,Urologji dhe Neurokirurgji të avansohen në Klinika.
Gjat kësaj periudhe Klinika e Kirurgjisë ka krijuar raporte bashkepunimi me Klinika nga Franca(Universiteti i Grenobles),Gjermania (Manhaim-Hajdellberg),Austri(Grac),
SHBA ,etj.Shumë mjek të Klinikes në kuader te ketyre bashkepunimeve kanë perfituar sa i perket persosjes profesionale.
Në maj 2005 mbron tezen e doktoratures me titull :Shkaktarët,diagnostikimi dhe trajtimi kirurgjik i iktrerit mekanik ».
Që nga viti 1999 ka qenë i emëruar mentor klinik nga MSH e Kosoves dhe shumë nga këta mjek në specializim sot janë specialist të shkelqyeshem dhe disa prej tyre pedagog të shkëlqyeshem si dhe disa prej tyre udhëheqes të shkelqyeshem ne institucione te ndryshme te KOSOVES..
Aktualisht punon si asistent i lendës së Kirurgjisë pranë Katedres së Kirurgjisë, në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Merret me Kirurgji Abdominale dhe Kirurgji Laparoskopike. Eshtë autor i shumë punimeve shkencore dhe profesionale të botuara në revista te vendit dhe jashtë. Punimet e tij janë kryesisht prej lemisë së hulumtimit të patologjive kirurgjike me metoda klasike dhe laparoskopike. Ka marrë pjesë në shumë simpoziume dhe tubime profesionale, kongrese me pjesmarrje kombëtare dhe ndërkombëtare, si brenda dhe jashtë vendit.
Aktualisht punon si specialist në repartin e Kirurgjisë abdominale B të Klinikës së Kirurgjisë në Prishtinë dhe si asistent i lëndës së kirurgjisë, për nevoja të Katedrës.
Puna profesionale shkencore
Pas mbarimit të luftes çlirimtare të Kosoves ka qenë I emëruar si mentor klinik nga MSH e Kosoves të cilën punë vazhdon t’a kryej edhe sot e kësaj dite. Me 2007 është zgjedhur asistent për lenden e kirurgjisë pranë katedrës së Klinikes se Kirurgjisë në Prishtinë. Në Kliniken e Kirurgjisë në Manhajm te Gjermanisë ka qenë në persoje profesionale për Kirurgji pankreatike dhe hepatobilare.
Eshtë magjister i shekcave mjekesore (shif më lartë tek biografia).
Eshte doktor i shkencave i promovuar nga Rektorati i Universiteti i Prishtines.(shif më lart tek biografia).
Me 26.04.2004 ka përfunduar trajnimin për mentor dhe shkathtësitë edukuese për nevoja të Fakultetit të Mjekësisë ne Prishtine.
Opusi shkencor dhe profesional i kandidatit shihet nga serioziteti i punimeve shkencore dhe profesionale të botuara në revista shkencore dhe profesionale. Eshtë anëtar i Shoqatës së kirurgve të përgjithshem të Kosovës dhe anëtar i Shoqatës së Mjekëve të Kosovës.
Aktiviteti pedagogjiko-mesimor
Dr.Skender Shabani aktivitetin e vet pedagogjik e ka filluar para shumë vitesh, me vitin 1999. Në vitin 2007 zgjidhet asistent për lenden e Kirurgjisë në katedrën e kirurgjisë të FM ku edhe aktualisht vazhdon të punoj. Ka qenë mentor i shumë mjekëve rezident dhe mentor i shumë punimeve profesionale të studentëve të Fakultetit të Mjekësisë. Përvojen e pasur profesionale dhe pedagogjike për shumë vite në mënyrë eksplicite e ka përcjellur te studentët dhe kolegët e tij, e që një pjesë e mirë e tyre sot janë mjekë, specialist dhe mësimdhënës të Fakultetit të Mjekësisë. Ka themeluar Spitalin e përgjithshem në Ferizaj,ka avansu statutin e disa reparteve te Klinikes së Kirurgjisë në Klinika. Prej tetorit të vitit 2004 deri në Dhjetor 2007 ka qene drejtor i Klinikes se Kirurgjise. Eshte anetar i shumë shoqatave profesionale. Ka botuar një numër të konsiderueshëm të punimeve shkencore dhe profesionale në revistat e vendit dhe jashtë.
Aktiviteti shkencoro- profesional
Publikimet shkencore e profesionale si autor dhe koautor
1.Teknika të zgjedhura në mjekimin e kolelithiases
Shabani S, QKUK Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Simpoziumi I pare I Kirurgve të Kosoves me pjesemarrje nderkombetare me mjek dhe stomatolog te SHBA-ve.dt.6-8.11.2002,punimi është I botuar në revisten KosovaJurnal of Sygrery volume I.faqe 27-31.
2. Indikacionet dhe metodat e zgjedhura për mjekimin e varicoceles
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S, Vishi I,Baftiu N,Murati S,Beka F,Sallahu F,Idrizi R.,punimi i botuar në Revsisten Praxis Medica.46-3 65.
3.Saktësia e ekografisë në përcaktimin e semundjes shkaktare te ikterit mekanik
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Vishi I,Baftiu N,Beka F,Murati S,Sallahu F,Musa Rr.,punimi i botuar në Praxis medica.2007
4.Kolecistiti kalkuloz si shkaktar i ikterit mekanik
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S.,Binishi R.,Baftiu N,Elezi,XH,Haxhirexha K,Dika F.,botuar në Revisten Medicus volumi V Nr.l 51-54
5.Trajtimi kirurgjik i tumoreve të pankreasit
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S.,Binishi R.,Baftiu N.,Vishi I.,Beka F,Murati S.,Idrizi R .,Musa Rr,botuar në Revisten “Medicis”volumi VI Nr.2 57-62
6. Krahasimi i diagnozes ekografike me ate oparative tek semundjet shaktare të ikterit mekanik
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Vishi I,Baftiu N,Beka F,Murati S,Idrizi R,Musa Rr.,i botuar në revisten Medicus Nr 2 Volumi 6 219-221 dhe në Praxis medica
7. Disa karakteristika të karcinomes se kolonit dhe rektumit që janë punuar kirurgjikisht në Kliniken tonë gjat vitit 1999.
Musa Rr,Vishi I,Shabani S,Murati S,Limani D,Krasniqi A,Elezi F,Idrizi R,i botuar në revisten “Medicus”nr.2 volumi 6 216-217
8.Aplikimi I Midazolamit perms kateterit peridural në terapinë e dhimbjes postoperative
QKUK-KAMI dhe Klina e Kirurgjisë Prishtinë
Baftiu N.Haxhirexha K,Shabani S,Elezi Xh,Vishi I,botuar në revisten “Medicus”Nr 1 volumi III 92-97
9. Okluzioni akut i enve mezenteriale
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Idrizi R,Shabani S,Bytyç R,Metushi S,Baftiu n.,Spahiu S,Musa Rr,Vishi I,Elezi F,Vishi I.,botuar „Medicus“ Nr.2 volumi 6 21-211
10. Trajtimi kirurgjik i hernive gjigante incisionale të murit abdominal me rrjetë Proleni
Spitali Regjional Ferizaj – Departamenti i Kirurgjisë
Bytyçi R,Vishi I,Shabani S,Metushi S,Idrizi R,Elezi F,Baftiu N,Spahiu S,Vishi N,botuar në revisten „Medicus“ volumi VI Nr.2 214
11.Trajtimi i mases gjigante abdominale
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Vishi I,Shabani S,Baftiu N,Kaqi M,Arifi H,prezentuar në Simpoziumin nderkombtar të Kirurgve shqiptar bashk me mjeket dhe stomatologet Ameikan mbajtur tetor 2004
12. Trajtimi kirurgjikal dhe i dhimbjes tek tumoret e lukthit
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Vishi I,Baftiu N,Kërqi M
Konferenca e pare Kombetare e dhimbjes 27-28 prill Tiranë
Me pjesemarrje Nderkombetare
13.Trajtimi kirurgjikal dhe I dhimbjes tek semundjet shkaktare të Ikterit Mekanik
QKUK-Klinika e Kirurgjisë
Shabani S,Baftiu N,Vishi I,Kaqi M
Konferenca e Dytë kombtare e dhimbjes 26-27 prill 2002 Tiranë me pjesemarrje nderkombtare
14.Trajtimi kirurgjik dhe i dhimbjes tek tumoret kolonit
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Vishi I,Baftiu N,Beka F,Kaqi M
Konferenca e Tretë kombetare e dhimbjes 25-26 prill 2003 me pjesemarrje nderkombetare
15.Lendimet abdominale me arme zjarri gjat vitit 2004
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Binishi R,Vishi I,Baftiu N,Kaqi M.
Konferenca e katërt “Anesthesia,Energency,Intensive Care,Pain” 26-27 mars 2004 Tiranë me pjesemarrje nderkombetare
16. Trajtimi i kacinomes së Kolonit si urgjncë në Kliniken e Kirurgjisë gjat vitit 2002
QKUK-Klinika e Kirurgjisë
Shabani S,Binishi R,Baftiu N, N,Beka F,Murati S,Kaqi M
Konferenca e 10-të Mediko-kirurgjikale 14-15 nëtor 2002 Tiranë me pjesemarrje nderkombetare
17. Tumoret e kolecistes të trajtuar në Kliniken e Kirurgjisë gjat vitit 2002-2003
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Binishi R,Vishi I,Baftiu N,Beka F,Murati S
Konferenca e 12-të Mediko-Kirurgjikale 28-29 tetor 2004 Tiranë me pjesemarrje nderkombetare
18. Pankreatiti akut I trajtuar në Kliniken ton gjat vieve 2004-2005
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Binishi R,Vishi I,Baftiu N,Haxhirexha K,Beka F,Murati S,Shabani S
Konfernecae 13-të medico-kirurgjikale 27-28 tetor 2005 Tirane me pjesemarrje nderkombetare
19. Tumoret e rrugve biliare exstrahepatike të trajtuara në Kliniken tone gjat viteve 2004-2005
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Binishi R,Vishi I,Beka F,Murati S,Baftiu N,Shabani S
Vorkshopi “ONKOLOGJIA E TRAKTIT DIGJESTIV” 14-15 tetor Prishtinë
20. Ca e kolonit I trajtuar në Kliniken tone prej 2001-2005
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Vishi I,Baftiu N,Binishi R,Beka F,Murati S,Shabani S
Simpoziumi I 5-të I Onkologve të Kosoves 22 nentor 2003 me pjesemarrje nderkometare
21. Teknika të zgjedhura të mjekimit të Kolelithiases
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Binishi R,Baftiu N,Vishi I,Beka F,Sallahu F
Simpoziumi I-rë kirurgjik me pjesemarrje nderkombetare 06-08 nentor 2002 Prishtinë
22. Kolecistiti akut si shkaktar i ikterit mekanik
QKUK-Klika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Binishi R,Vishi I,Baftiu N,Beka F,Muarti S,Sallahu F
Simpoziumi I 2-të Kirurgjik 16-18 tetor 2003
23.Apendiciti akut perforativ shkaktar i fistules enterale dhe imitues i neoplazmes së Kolonit
QKUK-Klinka e Kirurgjisë
Plakolli N,Limani D,Nuhiu B,Vishi I,Shanbani S,Tanaj H,Musa Rr,Idrizi R,botuar në Revisten “Medicus” Volumi VIII Nr.2 281
24.Koledochoduodenostomia si metode paliative ne mjekimine tumoreve të kokes së Pankreasit
Konferenca e I-re internacionale EMERGJENCA MJEKESORE
18-20 mars 2004
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Binishi R,Baftiu N,Vishi I,Beka F,Muarati S
25. Trajtimi plagve abdominale me arme zjarri në Spitalin regjinal të Ferizaj gjat vitit 2004
Spitali Regjional Ferizaj
Departamenti I Kirurgjisë
Vishi I,Shabani S,Baftiu N,Bytyçi R,Metushi S,Idrizi R
Trajtimi Multidisciplinar i Politarumes 25-26 shkurt 2005 me pjesemarrje nderkombetare Prishtinë
26. Saktesia e ekografise ne vendosjen e diagnozes tek semundjet shkaktare te ikterit mekanik
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Vishi I,Baftiu N,Beka F,Murati S,Idrizi R,Musa Rr
Simpoziumi i IV shkencor nderkombtar « Ultrasonografia diagnostike ne mjekesi » 8-9 qershor 2004
27. Kirurgjia Kosovare e pas lultes-mungesat dhe sfidat e saj
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Beka F,Vishi I,Murati S,Idriz R,Musa RR
Internacional confernce UNITI DAL MARE Chieti-Pescara Italy 19-21 maj 2005
28.Sterilisation practices at the university clinical centre of Kosova-time for action
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Raka l,Mulliqi-Osmani Gj,Vishaj A,Sejdiu P,Buzhala P,Dedushaj I,Gjergji T,Shabani S,Murati S,Beqiri L,Pireva S
Sixh international conference of the Hospital Infection Society 15-16 october 2006 Amsterdam the Nederlands
29.Ikteri obstructiv
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Vishi I,Murati S,Beka F,Idrizi R,Musa Rr,Haxhirexha K
Simpoziumi i trete nderkombetar i kirurgjisë së përgjithshme 15-16.10.2008 Prishtinë
30.Kirurgjia Kosovare e pasluftes-Nevojat dhe sfidat –round taibel
QKUK-Klinika e Kirurgjisë
Shabani S,Vishi I,Murati S,Beka F,Idrizi R
106 Congres Français de Chirurgie – Paris 7-9 october 2005
31.Kirurgjia Kosovare e pasluftes- Nevojat dhe sfidat –round taibel
QKUK-Klinika e Kirurgjisë Prishtinë
Shabani S,Beka F,Vishi I,Murati S,Idrizi R,Musa Rr
Deutsche Gesellschaft fyr Chirurgie 123 kongres 2-5 Mai 2006,ICG Berlin
32.Pjesemarrja aktive si antar i komitetit organizativ në INTERNATIONAL CONGRES ON HYPOSPADIAS SURGERY,2-5 September 2007,Prishtinë
33.Persosja profesionale për Kirurgji pankreatike dhe hepatobiliare në Qendern Klinike universitare – Kliniken e Kirurgjisë Viscerale të Fakultetit të Mjekesise në Manhajm te Gjermanisë tetor-nentor 2008 e vleresuar me 4 pikë.
34.Pjesemarrja në Simpoziumin “Chirurgische Kultur” në Klinikum Manheim gGmbH UniversitatKlinikum,25.10.2008.
35.Pjesemrrja në Simpoziumin për koloproktologji Manheim Gjermani 8.11.2008 e vleresuar me 7 pikë
36.Pjesemarrje edhe ne shume takime tjera profesionale gje te cilen e argumentojnë Çetifikatat nga keto takime.
Punon në Klinikë e Kirurgjisë abdominale të QKUK në Prishtinë .

Related posts

Imri Vishi – Biografia

Dr. Imri Vishi mr. sc.med.

Dr.Imri Vishi është Mjek, kirurg, magjistër i shkencave mjekësore.

Dr.Imri Vishi lindi në Lirishtë të Kaçanikut me 2 nëntor 1967. Shkollën fillore kreu në vendlindje nga 1974-1981, ndërsa shkollën e mesme të mjekësisë “Ali Sokoli” në Prishtinë nga 1981-1985. Fakultetin e Mjekësisë e mbaron në Prishtinë më 1993 me notë mesatare 9.2 dhe ishte ndër studentët e dalluar të gjeneratës. Specializimin nga kirurgjia e përgjithshme e kreu në QSU “Nënë Tereza” të Universitetit të Tiranës më 1997 ( 1993-1997).Kursin e Kirugjisë Pediatrike e përfundoi në Tiranë në vitin 1988.Perfeksionohet në kirurgji laparoskopike në vitin 2001 ku e merr diplomën për laparoskopi në QKUK nga stafi vendor dhe ndëkombëtar. Studimet pasuniversitare në lëminë e kirurgjisë i përfundon në Prishtinë ku mbron edhe temën e magjstraturës “Trajtimi kirurgjik i hernisë inguinale me metodën Lichtenstein” më 31 mars 2006. Aktualisht është në përfundim të studimeve të doktoraturës në Tiranë. Dr.Imri Vishi gjatë luftës në Kosovë ishte Kordinator i UÇK-së në Maqedoni dhe shërbeu në zonat e Veriut – Tropojë. Pas mbarimit të luftës në qershor 1999 këthehet në QKUK ku punon si kirurg deri më 2010 në Klinikën e Kirurgjisë abdominale.Prej vitit 2000 deri në vitin 2006 ishte bashkëpunëtor professional në Spitalin e Ferizajit. Nga viti 2007- 2010 ishte i angazhuar si asistent i lëndës së kirurgjisë pranë Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë.

Në Klinikën e Kirurgjisë në Prishtinë nga viti 2004 ishte shef i Klinikës ‘’B’’ ku u shqua për profesionalizëm dhe aftësi menagjuese duke kontribuar në aftësimin profesional të mjekëve në cilësin e mentorit klinik.

Nga 2011 deri në 2018 detyrën e kirurgut e vazhdoi si Kryeshef i Departamentit të Kirurgjisë në Spitalin Rajonal – Ferizaj.

Nga viti 2007 për 10 vite me radhë ishte Kryetar i Shoqatës së Kirurgëve të Përgjithshëm të Kosovës.

Prej vitit 2003 deri në vitin 2005 ka përfunduar kurse në QKUK dhe në Minhen të Gjermanisë

Ka një numër të konsiderueshëm tëpunimeve shkencore të botuara në revista vendore dhe ndërkombëtare. Ka përkthyer dy libra nga gjuha frënge dhe është recensent professional I disa librave të përkthyera në gjuhën shqipe.

Jeton dhe punon në Ferizaj.

Related posts

Fadil Beka – Biografia

Dr. Fadil Beka mr. sc.med.

Mjek, kirurg, magjistër i shkencave mjekësore, asistent i autorizuar.

Dr.Fadil Beka Lindi më 1 korrik 1962 në Ticë – Skenderaj. Shkollën fillore e kreu në Ticë dhe Likoc, ndërsa shkollën e mesme e mbaroi në Skenderaj. Diplomoi në vitin 1990 në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Pas diplomimit filloi të punoi si mjek i përgjithshëm në SHSH në Skenderaj.Më 1997 në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë mbaroi specializimin në Kirurgji. Studimet pasdiplomike i filloi në Universitetin e Zagrebit gjatë 1995-96, për t’i përfunduar në Prishtinë duke e mbrojtur temën e magjistraturës më 21.10.2005 me titull “ Trajtimi i të plagosurve me plagë eksplozive-sklopetare në kushte lufte”. Në vitin 1999 autorizohet asistent i lëndës së Kirurgjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Gjatë luftës në Kosovë, më 28 shkurt të vitit 1998 themeloi ambulancën e pare ushtarake në fshatin Ticë dhe ishte shef i Spitalit të parë Ushtarak në Zonat e luftës në Likoc – Zona operative e Drenicës. Ishte Shef i Sektorit të Shëndetësisë në shtabin e Përgjithshëm të UÇK-ës deri në përfundimin e luftës në qershor 1999.Në Korrik 1999 – janar 2000 emërohet zëvendës Ministër në Ministrinë e Shëndetësisë të Qeverisë së Përkohshme të Kosovës. Mars 2000 – janar 2002 ishte zyrtar pë spitale të Kosovës në Departamentin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Gjatë periudhës 2003-2004 zgjidhet Drejtor i Klinikës së Kirurgjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Ishte Drejtor I Përgjithshëm I QKUK një mandate duke përfunduar në vitin 2006.

Ka publikuar disa punime shkencore në vend dhe jasht Kosovës.Është pjesëmarës i disa konferencave dhe Kongreseve nga lëmia e mjekësisë.

Tani punon si kirurg në Klinikën e Kirurgjisë në Prishtinë.

Biografia e marur nga libri i Prof.Dr.Isuf Dedushaj Enciklopedi 2019, faqe 475-476, Prishtinë.

Related posts

Salih Krasniqi – Biografia

Dr. Salih Sh. Krasniqi Dr. Sc. kirurg-laparoskopist

Është lindur me 02.06.1956 në Tuxhec KK (Kamenicë) Dardanë – Kosovë. Shkollën fillore, të mesmen dhe Fakultetin e Mjekësisë ka mbaruar në Prishtinë. Specializimin nga kirurgjia ka mbaruar në Zagreb 1991. Studimet pasuniversitare ka mbaruar në Zagreb 1988-1989, ndërsa temën e magjistraturës e ka mbrojtur në Prishtinë në Fakultetin e Mjekësisë më 2002 me titull “Korrelacioni ndërmjet të dhënave klinike, radiologjike, endoskopike, histopatologjike dhe të tretmanit kirurgjik te kanceri i lukthit”. Doktoraturën e ka mbrojtur në Universitetin e Mje¬kësisë në Tiranë,2013, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, me titull “Eksperienca jonë në trajtimin e kalkulozës biliare me laparoskopi dhe roli i laparoskopisë në trajtimin e rasteve të avancuara” me mentor Prof. Asc Dr. Arben I. Beqiri.
Është nënshkrues dhe shpërndarës i Apelit të 215 intelektualëve të Kosovës. Është pjesëmarrës dhe bashkëkoordinator i 7 (shtatë) Spitaleve Ushtarake në tri luftërat në trojet Shqiptare: Kosovë, Preshevë, Bujanoc, Medvegjë dhe në Maqedoni- Likovë 1998-2001.
Ka qenë asistent i autorizuar i lëndës së kirurgjisë 1996-2011 në Klinikën e Kirurgjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Ka qenë mësimdhënës i kirurgjisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës në FSHMN në vitin 2008-2010, mësimdhënës i kirurgjisë në Universitetin Kristal- Fakulteti i infermierisë dega në Kukës. Që nga Janari i vitit 2014 është pedagog i lëndës së Kirurgjisë në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike dega në Kukës.
Ka qenë Këshilltar Komunal i KK Prishtinës 2009-2013.
Ka qenë Drejtor mjekësor në QKUK 2010-2011.
Nga viti 2016 është profesor në fakultetin e Infermierisë në UBT dhe nga Shtator 2017 është zgjedhur Dekan i Fakultetit të Infermierisë pranë Universitetit të UBT-ës.
Është autor dhe bashkautor autor i këtyre librave:
1. Bashkautor i librit “Kujdesi Shëndetësor” për klasën e 4 të shkollave të mesme, shtëpia botuese Libri Shkollor 1999,
2. Bashkëpunëtor i librit “Urgjenca Mjekësore” botuar nga Enti i Teksteve Dhe i Mjeteve Mësimore të Kosovës, më 2002
3. Bashkautor i librit “Ndihma e Parë” (Prishtinë, 2010) .Është autor i dy monografive.
4. Autor i monografisë “Korrelacioni ndërmjet të dhënave klinike, radiologjike, endoskopike, histopatologjike dhe të tretmanit kirurgjik te kanceri i lukthit”, 2013 dhe monografia e dytë e Dr. Salih Sh. Krasniqit është
5. Autor i monografisë “Përvoja në trajtimin e kalkulozës biliare me la¬pa¬roskopi dhe roli i laparoskopisë në trajtimin e rasteve të avan¬cu¬ara”. 2013.
6. Bashkautor i librit “Kirurgjia Laparoskopike” Dr. Salih Sh. Kra¬sniqit dhe Dr. Arben Beqiri (nga Tirana), 2015
Libri i shtatë i autorit dr. Salih Sh. Krasniqi,
7. “KRIMET DHE KEQTRAJTIMET E PACIENTËVE DHE PER¬SONELIT MJEKËSORE NË QENDRËN KLINIKE UNI¬VER¬SITARE TË KOSOVËS NGA FORCAT POLICORE DHE USHTA¬RAKE TË SERBISË GJATË LUFTËS NË KOSOVË 1998-1999”

Libri i tetë me bashkautor Salih Sh. Krasniqi, Petrit Bara, Gani Shabani, Fadil Beka:
8.“Diagnoza diferenciale e infarktit akut të miokardit (IAM) me emergjencat abdominale dhe torakale”, 2018.

Dr. Salih Sh. Krasniqi ka të botuara mbi 30 punime shkencore dhe profesionale në vend dhe jashtë vendit.

Punon në QKUK në Qendrën Laparoskopike në Prishtinë ku ka kryer mbi 4000 operacione laparoskopike.

 

Related posts

Rafet Abazi – Biografia

Doktori i luftës dhe i paqës, Dr.Rafet Abazi

Dr. Rafet Abazi u lind më 31 maj 1955 në fshatin Bresane Komuna e Dragashit. Shkollën fillore dhe të mesmen e kreu në vendlindje. Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, ndërsa specializimin në degën e anesteziologjisë me reanimacion në VMA- Beogradit.

Si specialist i ri në Spitalin e Prizrenit së bashku me kolegët kirurg, ortoped dhe urolog në vitin 1989 u ballafaquan me të plagosur nga forcat policore dhe ushtarake serbosllave. Ky ishte ballafaqimi me të plagosur të rëndë nga mjete luftarake ku kërkonin masa urgjente të reanimacionit.

Në Prill të vitit 1999 pasi kishte filluar fushata e bombardimeve të NATO-s mbi forcat policore dhe ushtarake të Serbisë, filloi largimi masiv me dhunë i popullatës shqiptare nga Kosova. Një urdhër për ta lëshuar Kosovën e muar edhe dr.Rafet Abazi nga organet policore në Prizren. Pasi doli në Kukës më 10 maj 1999 të nesërmen më 11 maj 1999 u lajmërue për mobilizim në Shtabin e UÇK-së në Kukës. Aty filloi punën në shërbimin shëndetësor, pranë shtabit së bashku me Dr.Selman Shehun,Dr.Menan Gashin, Dr.Xhelil Karavidaj, farmacistin Zehadin Gashin dhe mjek tjerë. Gjatë kësaj kohe kujdesëshin për shëndetin e ushtarëve, bënim vizitat e ushtarëve të rinjë të mobilizuar dhe organizonim kurse të ndihmës së parë.
Pas fillimit të operacionit “Shigjeta” me kërkesën e Dr.Hatim Baxhakut dhe udhëheqësit të shërbimit shëndetësor në Shtabin e UÇK-së z.Hysni Hoxha dërgohet në Krumë për shërbim në Spitalin fushor ushtarak të Krumës në përkrahje sanitare të ofenzivës së Pashtrikut. Në periudhën prej 24 maj deri më 17 qershor 1999 në Spitalin ushtarak fushor të Krumës ka shërbyer së bashku me Dr.Hatim Baxhakun, Dr.Rrahim Ymerin,Hysni Hoxhën dhe ekipen e mjekëve nga Norvegjia në kuadër të organizatës NORWAK. Gjatë kësaj kohe kan trajtuar një numër të madh të të lënduarve të rëndë me përkushtim dhe profesionalizëm. Spitali ka pasur edhe një laborator, rentgen mobil dhe një aparat të ultrasonografisë. Gjatë kësaj kohe në spitalin ushtarak ishte edhe radiologu nga peja Dr.Shemsedin Muhaxheri. Në pjesën e spitalit kishin edhe njësinë për pacient të jashtëm ku janë trajtuar një numër i madh i civilëve refugjatë ku punonin disa mjek.
Pas përfundimit të luftës dhe pas transferimit të të plagosurve në Kosovë Dr.Rafeti është këthyer në Prizren ku me propozim të strukturave të UÇK-së është emëruar Drejtor i Spitalit të Prizrenit.
Të dhënat mi dha Ajret Misini më 17.12.2019

Burimi: Salih Krasniqi

 

Related posts

Besim Morina – Biografia

Dr. Besim Morina, ka lindur me 19.02.1981 në Ratkoc të Rahovecit. Ka përfunduar Shkollen e Mesme të Mjekësisë Luciano Motroni ne Prizren, kurse ne vitin 2006 diplomon në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës.

Specializimin e Mjekësisë Interne e ka përfunduar në vitin 2013, kurse pas dy vitesh ka subspecializuar në Pulmologji.

Që nga viti 2014 punon si Specialist në Klinikën e Pulmologjiseë në Qendren Klinike Universitare të Kosoëes. Poashtu, ai nga viti 2007 është edhe pjesë e Fakultetit të Mjekësisë, ku vazhdon punën si Asistent në katerdrën e Mjekësisë Interne.

Është në përfundim të studimeve të Doktoratës.

Dr.Besim Morina është pjesëmarrës i rregullt i konferencave dhe tubimeve profesionale, ai është autor i disa punimeve shkencore në revistat ndërkombëtare.

Dr.Besim Morina ka kryer një numer të konsiderueshëm të trajnimeve profesionale, veҫanërisgt në fushën e bronkoskopisë, testeve funksionale pulmonare si dhe ekografisë së toraksit.

Është pjesë e kabinetit të Bronkoskopisë dhe Ekografisë në Klinikën e Pulmologjisë.

Është i martuar dhe jeton në Prishtinë.

Related posts

Arsim Morina – Biografia

Dr. Arsim Morina (Akademik, Neurokirurg, Profesor i Kirurgjisë) lindi me 1956 në Pejë, ku kreu shkollën fillore dhe gjimnazin.

Në Fakultetin e Mjekësisë në Prish­tinë u diplomua në vitin 1980. Pas mbarimit të studimeve praktikën e përgjithshme mjekësore e kreu në Qendrën Mjekësore në Pejë. Nga viti 1981 filloi punën dhe speciali­zimin nga neurokirurgjia në Klini­kën e Kirurgjisë të Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë. Në vitet 1983-1987 vazhdoi specializimin në Klinikën e Neurokirurgjisë të Qendrës Klinike Universitare në Lubjanë, ku kishte mentor neurokirugun e mirënjohur, akademik Vinko Dolenc.

Specia­lizimin e mbaroi në vitin 1986. Në vitin 1987 përfundoi me sukses stu­dimet pasuniversitare në Fakultetin e Mjekësisë në Zagreb dhe mbrojti temën e magjistraturës “Shkaqet e vdekshmërisë tek të lënduarit me gjakderdhje epidurale”.

Më 1989 mori pjesë në Kongresin Botëror të Neurokirurgjisë në Nju Delhi. Më 1990 u zgjodh asistent i lëndës Kirurgjia në Fakultetin e Mje­kësisë të Universitetit të Prishtinës.

I dëbuar nga puna në vitin 1990 nga regjimi i atëhershëm, deri më 1999 ushtroi praktikën private në Pejë dhe vazhdoi mësimdhënien paralele në Universitetin e Prishtinës.

Në vitet 1993, 1995 qendroi dy herë nga një muaj në Klinikën e Neurokirurgjisë në Lubjanë, kurse më 1994 punoi një muaj në Spitalin “St. Anna” në Lucern të Zvicrës.

Më 1996 mbrojti disertacionin e doktoratës në Universitetin e Pri­shtinës: “Neuralgjia trigeminale dhe rëndësia e dekomprimimit mikrovas­kular të nervit trigeminal në shërimin e saj”. Po atë vit u zgjodh docent i Kirurgjisë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës. Më 2005 u zgjodh profesor i asociuar i lëndës Kirurgjia ndërsa më 2010 profesor i rregullt.

Në vitin 1998 qendroi dy muaj në Klinikën e Neurokirurgjisë në Duisburg, më 2001 dy muaj në Klinikën e Neurokirurgjisë të Universitetit “Heinrich Heine” në Dyseldorf.

Gjatë vitit 2004 pati dy trajnime aktive nga Kolegji Mbretëror i Anglisë; mori pjesë në Kongreset Europiane të Anesteziologjisë, në Lis­bonë dhe në Athinë si dhe në Kongresin Ndërkombëtar të Onkologjisë në Prishtinë. Më 2005 merr pjesë në takimin europian të neurokirurgëve në Pragë, në Kongresin e 13-të Botëror të Neurokirurgjisë në Marakesh, në “Operative Techniques with the Masters” në Sent Luis, SHBA, në Kon­ferencën IV Ndërkom­bëtare të Dhembjes dhe Anestezionit Regjional, në Kejp Taun; në vitin 2006 në takimin “Skull Base Surgery Update” Eras­mus MC-Rotterdam, pastaj në ESA Kongresin në Madrid, në Kongresin XXV të ESRA-s në Monte Karlo, në ESA Kongresin në Munich (2007), në Kongresin e 13-të të Asociacionit Europian të Neuro­kirurgëve (EANS) në Glasgov; në ESA Kongresin në Kopenhagë (2008); në EANS-SFNC Annual Neurosurgical Meeting në Marsej (2009) dhe në Kongresin e 14-të të Neurokirurgjisë në Boston, ku Shoqata e Neurokirurgëve të Kosovës, e themeluar dhe e udhëhequr nga prof. Morina u anëtarësua në Shoqatën Botërore të Neurokirurgëve (WFNS) si dhe në shumë takime e kongrese të rëndësishme. Është anëtar i shumë asociacioneve kombëtare e ndër­kombëtare, të rajonit dhe të botës.

Anë­tar Korrespondent i AShAK-ut u zgjodh më 2012.

Publikimet

Morina, Q. Radoniqi, Vështrimi mbi infeksionet urinare në klinikën e fëmijëve të Fakul­tetit të Mjekësisë në Prishtinë, 01.01.1976 – 30.06.1976, Kongresi XIX profesio­nal i studentëve të mjekësisë dhe stomatologjisë të Jugosllavisë, Zagreb, 25-27 mars 1977.
Morina, Q. Radoniqi, Incidenca e hipertrofisë së prostatës në KSA të Kosovës, Kongresi XX profesional i studentëve të mjekësisë dhe stomatologjisë të Jugosllavisë, Shkup, 29-31 mars 1978.
Morina, Q. Radoniqi, Diagnostikimi dhe shërimi i fibroma juvenile, Kongresi XXI profesional i studentëve të mjekësisë dhe stomatologjisë të Jugosllavisë, Prishtinë, 28-30 mars 1979.
Morina, Shkaqet e vdekshmërisë tek të lënduarit me gjakderdh­je epidurale, Punim i magjistraturës, Zagreb, 1987.
Morina, Neuraligjia trigeminale dhe rëndësia e dekompri­mi­mit mikrovaskular të nervit trigeminal në shërimin e saj, Disertacioni i doktoratës, Prishtinë 1996.
A.Morina, B. Kastrati, N. Halili, Q. Morina, A. Kerveshi, H. Avdyli, F. Qosja, Faktorët që ndikojnë në regjenerimin e nervave periferik, Simpo­ziumi i Parë Mediko-Kirurgjik i Shoqatës së Kirurgëve të Kosovës, Prishtinë, 06-08 nëntor 2002.

Morina, B. Kastrati, N. Halili, Q. Morina, A. Kerveshi, H. Avdyli, F. Qosja, Trajtimi i hematomes epidurale ne repartin e neurokirurgjisë në tri vitet e fundit, Simpoziumi i Parë Mediko-Kirurgjikë i Shoqatës së Kirurgëve të Kosovës, Prishtinë, 06-08 nëntor 2002.
Morina, Kemoterapia në tumoret e sistemit nervor qendror, Kon­gresi i parë ndërkombëtar i Shoqatës së Onkologëve të Kosovës, Prishtinë, 13-16 tetor 2004.
Morina, F. Qosja, Q. Morina, Reoperimi ne trajtimin e gliomave malinje intrakraniale rekurente, Kongresi i parë ndërkombëtar i Shoqatës së Onkologëve të Kosovës, Prishtinë, 13-16 tetor 2004.
Morina, F. Qosja, Protokoli i diagnostifikimit dhe trajtimit të tumoreve të sistemit nervor qëndror, Kongresi i parë ndërkombëtar i Shoqatës së Onkologëve të Kosovës, Prishtinë, 13-16 tetorë 2004.
Morina, Programi i specializimit nga neurokirurgjia, Prishtinë 2004-për Ministrinë e Shëndetësisë.
Morina, F. Qosja, Q. Morina, The role of surgery for recurrent high-grade astrocytoma, eans Winter Meeting, Pragë, 25-27 shkurt 2005
Morina, F. Qosja, Q. Morina, one stage removal of petroclival meningioma via infratentorial supracerebellar approach, 13-th World Congress of Neurological Surgery in Marrakesh, 19-24 June 2005.
Morina, Q. Morina, F. Kelmendi, F. Qosja, F. Ahmeti, Sh. Dragusha,Treatment of gigantic sincipitale encephalocele’ acta eurochirurgica – the european journal of neurosurgery, 13th Congress of the European Association of Neurosurgical Societies (EANS), Glasgow, UK, September 2-7, 2007.
Morina, F. Kelmendi, Q. Morina, F. Ahmeti, Sh. Dragusha, Rhabdoid menin­gioma in a child/case report, eans-sfns Annual Neurosugical Meeting, Marseille, France, March 27-31,2009.
Morina, F. Kelmendi, Q. Morina, Sh. Dragusha, F. Ahmeti, F.Qosja, Cranioplasty with autologous bone grafts wich was subcutaneously preser­ved, wfns – XIV World Congress of Neurological Surgery, Boston, USA, August 30-September 4, 2009.
Morina, F.Kelmendi, Q. Morina, Sh. Dragusha, F.Ahmeti, F.Qosja, Right frontal sinus osteoma with extension in ethmoidal sinus, medial and superior wall of orbita in children, wfns – World Congress of Neurological Surgery, Boston, USA, August 30-September 4, 2009.
Morina, F. Kelmendi, Q. Morina, Sh. Dragusha, F. Ahmeti, F.Qosja, Intracranial intraosseous meningioma, wfns – XIV World Congress of Neurological Surgery, Boston, USA, August 30-September 4, 2oo9.
Morina, F. Kelmendi, Q. Morina, Sh.Dragusha, F. Ahmeti, B. Kastrati, N. Halili, A. Kerveshi, F. Qosja, B. Elshani, H. Avdyli, A. Meka, Transcarnial approach to orbital tumors at a single institution, EANS Annual Neurosurgery Meeting, Groningen, Netherlands, 2010, March 25-27.
Morina, F.Kelmendi, Q.Morina, Sh.Dragusha, F.Ahmeti, B.Kastrati, N.Halili, A.Kerveshi, F. Qosja, B. Elshani, H. Avdyli, The long term outcome of microvascular decompression for trigeminal neuralgia in elderly patients, EANS Annual Neurosurgery Meeting, Groningen, Netherlands 2010, March 25-27.
Morina, F. Kelmendi, Q. Morina, L. Pazanin, Sh. Dragusha, F. Ahmeti, D. Morina, Rhabdoid meningioma in a eight year child, Medical Archives, Sarajevo BiH, 2010. 64(2) f.123-125.
Morina, F. Kelmendi, Q. Morina, L. Pazanin, Sh. Dragusha, F. Ahmeti, D. Morina, Treatment of anterior encephaloceles over 24 years in Kosova, Medical Archives, Sarajevo BiH, 2011;Volume 65 f.113-116.
Morina, F. Kelmendi, Q. Morina, Sh. Dragusha, F. Ahmeti, D. Morina, K. Gashi, Cranioplasty with sucutaneously preserved autologous bone grafts in abdominal wall-experience with 75 cases in a post war country-Kosova, Surgical Neurology International, Los Angeles, USA, 2011; 2:72.
Morina, F. Kelmendi, Q. Morina, F. Ahmeti, Sh. Dragusha, D. Morina, A. Mekaj, K. Ga­shi, Reason of anal protrusion of ventriculo-peritoneal shunt catheter: report of three infants, EANS 14th European Congress of Neurosurgery; Rome, Italy October 9-14, 2011.
Morina, F. Kelmendi, Q. Morina, D. Morina, N. Shala, Intracranial extra­cra­nial huge meningeoma, report of a case, EANS Annual Meeting, Tel Aviv, Israel, November 11-14, 2013.
Morina, F. Kelmendi, Q. Morina, D. Morina, N. Shala, A Case of cerebellar dermoid cyst with contrast enhacement mural nodule, EANS Annual Meeting, Tel Aviv, Israel, November 11-14, 2013.
Pireva, S.Çerkezi, H. Vehapi, A.Morina, CRANIOPLASTY WITH AUTOLOGOUS BONE GRAFT WHICH WAS SUBCUTANEOUSLY PRESERVED IN CASES OF SEVERE BRAIN EDEMA, 2nd International Student Congressof Medical Sciences, Tirana, Albania, 2010, May 31-June 03.
Kelmendi, A.Morina, Q.Morina, F. Ahmeti, Sh. Dragusha, B. Kastrati, N. Halili, A. Kerveshi, B. Elshani, H. Avdyli, A. Meka, IMPACT OF TRAUMATIC SUBARACHNOID HAEMORRHAGE IN OUTCOMES OF PATIENTS WITH MODERATE AND SEVERE HEAD INJURY IN DEVELOPING COUNTRY, EANS Annual Neurosurgery Meeting, Groningen, Netherlands, 2010, March 25-27.
Kelmendi, A. Morina, Q. Morina, Sh. Dragusha, F. Ahmeti, B. Kastrati, N. Halili, A. Ker­ve­shi, B. Elshani, H. Avdyli, F. Qosja, A. Meka, EXPERIENCE WITH SINGLE STAGE VENTRICULO-PERITONEAL SHUNT PLACEMENT AND MYELO­MEN­INGO­COELE REPAIR IN A DEVELOPING COUNTRY, EANS Annual Neurosurgery Meeting, Groningen, Netherlands 2010, March 25-27.
Morina, A. Hasani, A. Morina, EAA VERSUS GAIA IN POSTOPERATIVE PAIN MANAGMENT OF LUMBAR AND MICRODISC SURGERY, Regional Anesthesia and Pain Medicine, September-October 2004, Vol 29, Number 5, Supplement 2.
Morina, A. Morina, F. Qosja, F. Kelmendi, THE EFFECT OF INTRAVENOUS FENTANYL AND BUPIVACAINE INFILTRATION ON THE HEMODYNAMIC RESPONS DURING MAYFIELD SHULL CLAMPS FIXATION IN NEURO­SURGERY, XXV Annual ESRA Congress, Monte Carlo, 06-09 September 2006.
Morina, F. Katanolli, A. Hoti, D. Bunjaku, A. Morina, F. Kelmendi, COMBINATION OF. INTRAPERITONEAL AND INTRAVENOUS ROUTES FOR PAIN RELIEF IN LAPARASCOPIC CHOLECYSTECTOMY, Euroanaesthesia 2013 Congress (Barcelona, Spain, 01-04 June 2013).
Morina, R. Gjyliqi, S. Gashi, V. Agani, T. Shehu, A. Morina, EVALUATION OF STRESS AMONG KOSOVAR ANAESTHESIOLOGYSTS, Euroanaesthesia 2013 Congress (Barcelona, Spain, 01-04 June 2013).
Morina, S. Gashi, A.Morina, F. Qosja, L. Emini, EPIDURAL COMBINED SPINAL / ANALGESIA/ANAESTHESIA VS EPIDURAL ANALGESIA/ ANAES­THE­SIA FOR POSTOPERATIV PAIN MANAGEMENT OF MICRODISC SURGERY, 4-th Interna­tional Conference on Pain Control and Rregional Anaethesia,18-22 November 2005, Cape Town, South Africa.
Morina, S. Gashi, L. Emini, A. Hasani, A. Morina, F. Qosja, TRAJTIMI I DHEMBJËS KANCEROGJENE, Kongresi i parë ndërkombëtar i Shoqatës së Onkologëve të Kosovës, Prishtinë, 13-16 tetor, 2004.
Morina, Z. Bukohi, T. Ahmeti, A. Morina, MANAGEMENT OF POSTOPERA­TI­VE PAIN IN KOSOVA, Copenhagen, Denmark, 31 May-03June, 2008.
Morina, Z. Bukoshi, F. Sada, B. Bruqi, A. Morina, EFFECT OF ENTRAL NUTRITION IN VAP AND IMMUNOLOGIC STATUS, EJA European Journal of Anaesthesiology, Volume 24, Supplement 39, Munich, Germany, June 9-12, 2007.
Morina,F. Kelmendi, A. Morina, D.Morina, D.Bunjaku,VENTRICULOPERITONEAL SHUNT COMPLICATIONS IN A DEVELOPING COUNTRY: A SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE, Medical Archives 2013;67 (1): 36-8.
Radoniqi, A. Morina, KALKULOZA URINARE NË MATERIALIN E REPARTIT UROLOGJIK NË PRISHTINË, Kongresi XX profesional i studentëve të mjekësisë dhe stomatologjisë të Jugosllavisë, Shkup, 29-31 mars 1978.
Morina. R. Gjyliqi, S. Gashi, V. Agani, T. Shehu, A. Morina, F. Kelmendi, EVALUIMI I STRESIT TEK ANESTEZIOLOGËT KOSOVARË, Konferenca e pestë vjetore e shkencës “Java e shkencës 2013”.
Dolenc, M. Skrebec, M. Skrap, A. Morina, TRANSCAVERNOUS APPROACH TO CAROTID-OPHTHALMIC ARTERY AND BASILAR TIP ANEURYSMUS, International Symposium on Cavernous Sinus, Lubjanë, 29.06 – 03.07.1986.
Dolenc, T. Kregar, M. Ferluga, M. Fettich, A. Morina, TREATMENT OF TUMORS INVADING THE CAVERNOUS SINUS, p.377 In Dolenc V (ed) : THE CAVEROUS SINUS. A MULTI DISCIPLINARY APPROACH TO TUMOROUS AND VASCULAR LESIONS. Springer-Verlag, 1987.
Dolenc, M.Skrap, J.Sustrecic, M. Skrabec, A. Morina, A TRANSSELLAR APPROACH TO THE BASILAR TIP ANEURYSMS, British Jurnal of Neurosurgery 1987; 1:251-9.
Dolenc, T. Kregar, M. Ferluga, M. Fettich, A. Morina, TREATMENT OF TUMOURS INVADING THE CAVERNOUS SINUS, International Symposium on Cavernous Sinus, Lubjanë 29.06 – 03.07.1986.
Aliu, A. Zatriqi, I. Shaqiri, A. Morina, GJAKDERDHJET INTRAVENOZE ABDOMI­NALE DHE PUNKSIONI ABDOMINAL SI METODË DIAGNOSTIKE, Praxis Medica, 1985. Vol.28 (1-2):3-13.
Aliu, A.Morina, ISHEMIA AKUTE SI PROBLEM KIRURGJIK, Kongresi XXII profesional i studentëve të mjekësisë dhe stomatologjisë të Jugosllavisë, Vërnjaçka Banja, 19-23 mars 1980.
Libër:

A. Morina, F. Kelmendi, Neurotrauma, Prishtinë, “Dukagjini” 2007, (libër i vetëm autorial nga lëmi o neurokirurgjisë në trojet shqiptare).
A. Morina, F. Kelmendi, Neurotrauma, Prishtinë, 2012, (ribotimi i plotësuar si tekst universitar).

Related posts

Istref Plakolli – Biografia

Dr. Istref Plakolli u lind më 1963 në Letanc të Podujevës, ku edhe kreu shkollimin fillor dhe atë të mesëm, me sukses të shkelqyeshëm.

Si gjimnazist, në vitin 1981, me bashkëmoshatarë formon organizatën ilegale “Shaban Shala”, e cila organizon demonstratat e vitit 1981 në Podujevë.

Ngjarje këto për të cilat, ai shkruan librin historiografik “Dëshmi mbi revolucionin e vitit 1981 në Besianë”.

Me ndërprerje të studimeve për shkaqe të njohura, arrinë të kryej Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” dhe më pastaj studimet specialistike në Mjekësi Familjare, akredituar në Kosovë nga MRCGP, respektivisht nga Kolegji Mbretëror Britanik. Më tej, me kërkesë të këtij kolegji, ai bëhet anëtar i rregulltë i bordit shkencor i kolegjit në fjalë.

Gjatë periudhës 1999 ka qenë mbështetës në forma të ndryshme i UQK-së, ku edhe ka dhënë kontributin e vet.

Prej vitit 1999 deri më 2002, ka qenë i punësuar në KFOR-in britanik me thirrjen bazuar në trajnim “Supervisor” dhe më pas ai arrinë që të specializohet në trajnimin e lartë “Food Safety” në kuadër të forcave britanike në Kosovë.

Ka të shkruar disa vepra letrare në prozë dhe poezi.

Në karrierën mjekësore, shumicën e kohës ka punuar në shërbimin emergjent në kuadër të QKMF Podujevë dhe në një kohë të caktuar e ka udhëhequr këtë shërbim.

Ai po ashtu ka punuar si profesor në “ShML – Isa Boletini” në Podujevë.

Në mënyrë aktive është i angazhuar në mbajtjen e ligjeratave në kuadër të ZHVP-së të QKMF-së.

Flet gjuhën shqipe, angleze dhe serbokroate. Gjithashtu, njeh mirë edhe rusishten dhe italishten.

Related posts

Hilmi Dauti – Biografia

Dr. Hilmi Dauti, lindi në vitin 1951 në fshatin Carrabreg të Deçanit.Shkollën fillore e kreu në vendlindje, kurse gjimanzin e kreu në “11 Maji”(tash “Bedri Pejani”)në Pejë.

Diplomoi në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë (1975).Më 1977 u zgjodh asistent i lëndës  së “Anatomisë së njeriut” në Fakultetin e mjekësisë në Prishtinë.Studimet pasuniversitare i përfundoi në Fakultetin e Mjekësisë në Zagreb(1980).

Tezën e doktoraturës e mbrojti në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë (1981).

Emërohet docent,profesor inordinar,profesor ordinar(1994) i lëndës”Anatomia e njeriut” në Fakultetine Mjekësisë në Prishtinë.

Në periudhën 1998-1999 qëndroi në Hjuston të SHBA-ve për perfeksionimin profesional pasdoktoral.

Ishte drejtor i Institutit të Anatomisë,drejtor i Instituteve MjekësoreQKUK-së,si dhe në funksione të tjera në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë dhe të Universitetit të Prishtinës.

Në vitin 2004 u zgjodh drejtor për çështje akademike në Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës.Është autor dhe bashkautor i një sërë punimesh shkencore dhe profesionale dhe i tekstit universitar nga fusha e “Anatomisë së njeriut”.

Që nga viti 1994 ishte  profesor i rregulltë i “Anatomisë” në Fakultetine Mjekësisë nishtinë, si dhe i “Anatomisë kineziologjike” në Fakultetin e Kulturës Sportive në Universitetin e Prishtinës ,si dhe profesor i “Anatomisë së njeriut” në Universitetin e Tetovës etj.

Jeton dhe vepron në Prishtinë.

Punime shkencore të botuara :

1.Hilmi Dauti, Bajram Nuraj :,,Anatomia e Njeriut – Kombliku”(Libër Universitar).

2.Hilmi Dauti,etj.,”Postnatal – physiological research of the bronchial receptor system development on the isolated preparation of the human trachea in vitro”.,2006.

3.Hilmi Dauti,etj.”In vitro examination of ontogenesis of developing neuronal cells in vagal nuclei in medulla oblongata in newborns.,2008

4.Hilmi Dauti,etj”In vitro examination of degenerative evolution of adrenergic nerve endings in pulmonary inflammatory [corrected] processes in newborns.,2008.

5.Hilmi Dauti,etj”In Vitro Examination of Degenerative Evolution of Adrenergic Nerve Endings in Pulmonary Inflamatory Processes” 2008

6.Hilmi Dauti,”In Vitro Examination of Ontogenesis of Developing Neuronal Cells in Vagal Nuclei in Medulla Oblongata”,2008.

7.Hilmi Dauti,etj”Examination of ontogenetic-morphologic growth of adrenergic receptor system in the isolated preparation of trachea in vitro”,2009.

Etj.

Related posts

Frederik Shiroka – Biografia

Kirurgu i parë shqiptar është Frederik Shiroka.

Frederik Shiroka lindi në Shkodër më 27 shtator 1907 ndërsa vdiq më 15 dhjetor 1955[1]

Dr.Frederik Shiroka ka qenë mjek kirurg me kontribut të madh dhe vetëmohues. Për 30 vjetorin e vdekjes së tij, dr. Petrit Gaçe e quajti “themelues të kirurgjisë shkencore shqiptare”[2].

Jeta

Lindi në Shkodër, i biri i Loros dhe i Zinës. I ati vdiq herët, duke lënë të shoqen me pesë fëmijë jetimë, Florindën, Regjinën, Zefin, Terezinën dhe Frederikun.

Frederiku shkollën fillore e bëri në Kolegjin Saverian më 1915, mbasi kreu klasët fillore më 1923 u dërgua prej familjes që të vijonte shkollimin në Austri. Gjimnazin e kreu në qytetin e vogël të Kremsit (afër Vjenës) ku maturonin shumë të rinj nga familje shkodrane. Përfundoi maturën në vitin 1928 me rezultate shumë te mira, e kjo i krijoi mundësinë që të pranohet të vazhdojë degën e mjekësisë në Universitetin e Graz-it. Në Austri njihet me Olimpian, austriake nga Tiroli, me të cilën martohet, por nuk mundën të kishin fëmijë.

Mbasi mbaroi studimet me rezultate të larta, i specializuar për kirugji dhe gjinekologji edhe pse i ofruan për të punuar në Katedrën e Kirurgjisë në Graz, ai vendosi të kthehej në atdhe në 1935-ën për të punuar në spitalin e Tiranës si mjek kirurg në spitalin civil në Tiranë, si asistent i Prof. H. Hocke, i cili punoi prej vitit 1935 deri në 1937-tën si kirurgu kryesor[3]. Vizitën e parë në Tiranë e bëri te dr. Osman Jonuzi, themelues i kirurgjisë shqiptare. Ardhja e tij në spitalin e Tiranës u mirëprit nga bashkatdhetarët e tij dhe mjekët, si: dr. S. Tefiku, dr. B. Zyma etj., të cilët e ndihmuan dhe e orientuan kirurgun e ri. Menjëherë ra në sy talenti i tij si kirurg, jo vetëm në mjedisin mjekësor, por edhe tek populli, që kishte shumë nevojë për të. Këtë gjë e vuri re edhe mjeku çifut Lehman, qysh në javën e parë të operacioneve[2].

Me 1939, pak ditë para pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste, Prof. Lehmann u largua nga vendi ynë dhe shef i kirurgjisë mbeti asistenti i tij, Dr. Federik Shiroka. Por menjëherë pas pushtimit të Shqipërisë, kirurgët italianë zunë vendet në repartin e kirurgjisë të spitalit të Tiranës, duke transferuar Dr. Shiroken në Shkodër[3] edhe për faktin se nuk pranoi të hynte në partinë fashiste[4]. Më 1940 dr. Shiroka ishte shef në Repartin e Kirurgjisë në Spitalin e Shkodrës, pozicion si kirurg primar që e ushtroi në vendlindje nga 1 dhjetori i 1940 deri më 7 prill 1946.

Me kalimin në Tiranë emërohet drejtues i pavionit të kirurgjisë, ku punoi deri në fund të jetës. Nga 1947 u bë anëtar i Akademisë së Shkencave[3].

Punoi edhe si mjek i burgut të Tiranës, gjë e cila e tronditi shumë dhe i kujtonte se si mund të ishte gjendja e të vëllait internuar në Kampin e Tepelenës. Për të nderuar punën e tij të paçmuar qeveria në majin e 1955 e dërgoi në Moskë, i caktuar si anëtar i delegacionit kulturor. Në dhjetor të po atij viti vdes në tre të natës nga infarkti[1], ditën e varrimit u përcoll në varrezat e Rrëmajit nga bashkëqytetarë të panumërt[3].Vdekja e tij nxori probleùmin qe i vellai, Zef Shiroka, ishte i burgosur e izoluar ne Kuç te Vlores, ku te nesrmen e vdekjes se doktorit erdhen dhe e moren urgjendtisht oficere te Ministrise se Brendshme, e me kete ras ai u lirua.

 

Nderime

Dr. Shiroka u dekorua nga Kryetari i Kryesisë së Presidiumit të Kuvendit Popullor, Omer Nishani, me Urdhërin e Punës të Klasit të I-rë, me dekretin Nr. 922, datë 5 shtator 1949, me motivacionin: “I dalluar në mëndyrë të vecantë për punë të palodhur frytëdhënëse, për merita të çquara në aplikacionin e shkencave të mjeksisë, për cilësira të radha teknike, që me reultatet e mira të operacioneve dhe mjekimeve kanë kontribuar në shkallë të gjërë në përforcimin e shëndetitpopullit. (Gazeta Zyrtare e RPSH, 22 Shtator 1949, Nr 71).

Po ashtu, duke lexuar një shkrim të “Zërit të Popullit”, të ditës së martë 7 Shkurt 1955, vërehet që: “Në sallën e konferencës të Institutit të lartë mjeksor, në prani të ministrit Medar Shtylla e zv/ ministres, shoqes Vera Pojani, e cila foli për punën e palodhur të punonjësve të shëndetësisë u shpërndanë dekoratat që presidiumi i kuvendit popullor, i akordoj punonjësve të shëndetësisë të cilët u dekoruan me Urdhërin e Punës së Klasit të dytë. Në mes të 166 punonjësve të personelit që u vlerësuan ishin dhe mjekët: Dr. Fejzi Hoxha, Dr. Xhavit Gjata, Dr. Federik Shiroka, Dr. Selaudin Bekteshi”[3].

Burime

1. a b Logoreci P., Dr. Frederik Shiroka, shqiptarja.com, 15 janar 2013.
2.^ a b Tartari F., Kirurgu që refuzoi Evropën për të ngritur mjekësinë në Shqipëri, shqiptarja.com, 15 dhjetor 2015.
3.^ a b c d e Logoreci P., Dr. Frederik Shiroka, kur diktatura të vriste natën dhe të qante ditën, shqiptarja.com, 12 mars 2017.
4.^ Tartari F., Frederik Shiroka, kirurgu me duar të arta, Tiranë: Dea, 1995.

Related posts

Cen Bytyqi – Biografia

Cen Bytyqi lindi më 1957 në Pejë.

Cen Bytyqi është specializuar në lëminë e Ortopedisë në Universitetin e Zagrebit, Kroaci(1989) ku edhe ka ndjekur studimet multicentrike të magjistraturës (Zagreb dhe Prishtinë).

Dr.Cen Bytyqi është subspecializuar në Ortopedinë Pediatrike në Gjenevë (1991) dhe pastaj në Klinikën Universitare të traumatologjisë në Llozanë, si fitues i AO Fellowship (1994). Më 1997 ka doktoruar në Shkencat Mjekësore-Ortopedi në Fakultetin i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

Prof. dr. Cen Bytyqi është Specialist i Ortopedisë dhe Traumatologjisë osteomuskulare dhe Profesor i rregullt në lëndën e Ortopedisë në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë.

Ka kaluar një periudhë të çmueshme por edhe sfiduese profesionale duke shërbyer si ortoped traumatolog në terren gjatë priudhës së luftës çlirimtare në Kosovë (1998-1999), ku ka trajtuar lëndimet traumatologjike në zonat e luftës në Kosovë.

Ka qenë edhe pjesë e përvojave profesionale internacionale në Clinique du Parc, Lyon (fundi I 1999), Hopital Cantonal Universitaire, Gjenevë (2001) e MTK Kliniken Hofheim, Frankfurt (2004), ndërsa më 2006 është certifikuar nga Prof. Graf për Sonografinë e Sistemit Muskular dhe Skeletor duke përfshirë edhe Sonografinë e Kërdhokullave në bazë të kritereve të DGOT, në Stolzalpe, Austri.

Në Asamblenë gjenerale (Madrid, 2010), si Kryetar i Shoqatës së Ortopedëve dhe Traumatologëve të Kosovës (SHOTKS), arriti ta antarësojë atë në EFORT (European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology), përkundër sfidave të mëdha të natyrës politike.

Më 2012 është zgjedhur Ex Officio Fellow nga komiteti Nominues i Akademisë së EFORT-it, dhe si anëtar aktiv në akademi, më 2015 ka marr pjesë në elaborimin dhe hartimin e Kurrikulumit Europian të specializimit për Ortopedi dhe Traumatologji.

Si ligjërues i ftuar dhe kryesues i sesioneve ka marr pjesë në Kongrese kombëtare dhe ndërkombtare. Ȅshtë autor i teksteve universitare, kapituj librash e punimeve shkencore. Ȅshtë ‘reviewer’ në disa revista shkencore si dhe ka qenë ligjerues i ftuar në Universitetin e Grazit (2008).

Eshtë anëtar i AO Alumni Association (AO/ASIF) që nga viti 1992, anëtar i Komitetit Shkencor të EPOS (2016-2018), e poashtu anëtar i Shoqatës Europiane të ortopedisë pediatrike (EPOS).

Related posts

Basri Sejdiu – Biografia

Basri Sejdiu është lindur me 20.07.1962 në Mitrovicë.

Pas përfundimit të shkollimit fillor dhe të mesëm, në vitin 1982 regjistron studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës.

Studimet i përfundon më 1988 ndërsa në vitin 2001 merr titullin specialist i mjekësisë interne, përderisa më 2010 mbron titullin e magjistraturës në shkencat mjekësore.

Në dhjetor të vitit 2017, Bordi Drejtues SHSKUK e cakton UD. Drejtor të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar I Kosovës.

Në muajin mars 2018, përmes konkursit publik zgjidhet në pozitën e Drejtorit SHSKUK.

Më parë, pra në periudhën kohore 2011 deri 2012 ishte UD. Shef i Repartit të Kardiologjisë Invazive, përderisa në vitin 2016 deri më 2017 ishte drejtor.

Related posts

Gazmend Shaqiri – Biografia

Prof. dr. Gazmend I. Shaqiri, dr. sc.med.,u lind në Shkodër në vitin 1936. Shkollën fillore dhe gjimnazin i kreu në Prishtinë, fakultetin e mjekësisë në Beograd, specializimin e kirurgjisë së përgjithshme në Akademinë Ushtarake të Mjekësisë në Beograd (1969), kurse specializimin e kirurgjisë kardio-vaskulare në UKECH të Pragës (1970-1972) dhe Texas Heart Institute, Houston SHBA (1986-1987).

Është themelues i kirurgjisë vaskulare në Kosovë. Para hapjes së Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë, është angazhuar në shkollimin e kuadrit të mesëm mjekësor. Me hapjen e Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë zgjidhet ligjërues (1969), prodekan (1973-1975) dhe dekan i këtij fakulteti (1976-1979). Pas mbrojtjes së doktoratës nga lëmi i kirurgjisë së enëve të gjakut (1974), merr thirrjen docent, më vonë profesor inordinar (1977) dhe profesor ordinar (1983) për lëndën e kirurgjisë së përgjithshme. Udhëheq Klinikën e Kirurgjisë dhe tëOrtopedisë në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, prej vitit 1987 deri në shtator të vitit 1990, kur, si pasojë e represionit serb, dëbohet nga puna. Dëbimi i tij nga puna e ka ndërprerë realizimin e projektit për themelimin e kirurgjisë kardiake në Prishtinë. Pas kësaj vazhdon të punojë në kirurgjinë kardiotorakale në Klagenfurt, Austri.

Autori, ka pasur nderin të shkollojë, të edukojë dhe të avancojë një plejadë të tërë mjekësh dhe kirurgësh kosovarë. Ka botuar mbi 210 punime shkencore. Ka marrë pjesë në tubime të shumta shkencore në vend dhe jashtë tij. Në vitin 1989 ka botuar librin “Sëmundjet e arterieve”, në vitin 1994 librin “Kirurgjia e zemrës dhe aortës”, në vitin 1996 “Doracakët medicinalë në praktikën ditore” dhe në vitin 1999 librin “Kirurgjia urgjente, Lëndimet“, për të vazhduar më 2001 “Kirurgjia urgjente, Pjesa e përgjithshme” dhe poatë vit “Kirurgjia, Sëmundjet akute, Pjesa speciale”. Më vonë, më 2005, boton librin “Ndërhyrjet kirurgjike“, më 2006 librin “Ditari i kirurgut” dhe në vitin 2010 “Patokirurgjia“. Në vitin 2016 ka botuar librin “Pagjakësia e anësive trupore – Sëmundjet e arterieve periferike“, ndlrsa në vitin 2019 në bashkëpunim me Dr.sc. Luan Jaha librin “Kirurgjia e enëve viscerale të gjakut”

Related posts