Të gjitha përgjigjet për 2,3 bifosfogliceratin janë të sakta përveq është:


Të gjitha  përgjigjet  për 2,3 bifosfogliceratin  janë të sakta përveq  është: Komponim i pasur me energji që fosforilon  në nivel të substratit Produkt i reakcionit te glicerofosfat kinazës c.Komponim allosterik i cili e ulë  afinitetin e Hb për O2              d.Komponim allosterik që e rritë afinintetin e Hb për O2

Aminoacidi tirozina katabolohet në fumarat dhe aceto acetat prandaj bënë pjesë në grupin e aminoacideve


Aminoacidi tirozina  katabolohet në fumarat dhe aceto acetat prandaj  bënë pjesë  në grupin e aminoacideve; a.Glukogjene ketogjene c.Gluko dhe ketogjene .Amino acid me veqori  acidike

Cilat aminoacide janë të kyqura në sintezën e kreatininës ?


Cilat aminoacide janë  të kyqura  në sintezën e kreatininës; 1.-arginina                 2.-glicina                 3.ornitina   Fjalët kyçe: Pyetje nga Biokimia, Teste nga Biokimia, Kreatinina, Pyetje me zgjidhje nga Biokimia, Biokimia Mjekësore, Biokimia klinike

Çfarë është faktori reumatoid?


Faktori reumatoid (RF) është një autoantitrupë, një proteinë imunoglobulin M (IgM) që prodhohet nga sistemi imunitar i trupit. Autoantitrupat sulmojnë indet e veta të një personi, duke e identifikuar gabimisht indin si “të huaj”. kurse roli biologjik i RF s’ është kuptuar mirë, prania e tij është e dobishme si një tregues i aktivitetit inflamator […]

Çfarë është homocisteina?


  Homocisteina është një aminoacid që është zakonisht i pranishëm në sasi shumë të vogla në të tëra qelizat e trupit përderisa trupi normalisht konverton shpejt homocisteinën në produkte të tjera. Meqenëse vitaminat B6, B12 dhe folati janë të domosdoshme për të metabolizuar homocisteinën, niveli i rritur i aminoacideve mund të jetë një shenjë e […]

Pasqyra e gjakut: Cilat janë vlerat normale?


Pasqyra e gjakut: Cilat janë vlerat normale? Pavarësisht nëse keni frikë nga gjilpërat ose dhënia e gjakut, vizita në laborator është e domosdoshme për diagnostikimin e cilësdo sëmundje. Analizat e gjakut tregojnë nëse organizmi është i shëndoshë, nëse ekziston ndonjë proces inflamator, apo ekziston ndonjë sëmundje… Që të mos pyetni se çfarë kuptimi kanë shkurtesat […]