Category: Biologjia

Çka janë Zvarranikët ?

Çka janë Zvarranikët ? Zvarranikët (ose rrëshqanorët) janë kafshë embrioni i të cilëve është i mbështjellur me membranë amnionike. Zvarranikët klasifikohen në 4 grupe të mëdha: Crocodilia (krokodili dhe aligatori):…

Çka është Sida (AIDS) ? – Historiati, Shenjat, Simptomat, Etiologjia, Epidemiologjia, Patogjeneza, Pasqyra klinike, Diagnoza, Parandalimi,Trajtimi

Çka është Sida (AIDS) ? SIDA (AIDS)   Definicioni i Sidës: Akronimi, për Sindromën e mungesës së fituar të imunitetit (AIDS-acquired imune de- ficiency syndrome) paraqet sëmundje infektive retrovirale, e…

The human heart is:

The human heart is The human heart is: A) Neurogenic heart B) Myogenic heart C) Pulsating heart D) Ampullary heart Answer & Explanation Answer: B) Myogenic heart Explanation: Hearts are…

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.