Wed. Jan 26th, 2022

Category: Enciklopedi

Enciklopedi

Kuptimi i fjalës

Çka është Infeksioni?

Çka është Infeksioni? Infeksioni është prekja e një qenieje, e një organi, e një plage, e një bime etj. nga…