Category: Fizika

Çka janë transformatorët ?

Çka janë transformatorët ? Çka është Transformatori ? Transformatorët[1] janë pajisje elektrike – statike, të cilat bëjnë zmadhimin apo zvogëlimin e tensionit elektrik, rrymës elektrike dhe fuqisë elektrike. Parimi themelor…

Çka është Frekuenca ?

Çka është Frekuenca ? Frekuenca është numri i një ngjarje të përsëritur për njësi kohe. Ajo zakonisht referohet si frekuencë kohore. Perioda është kohëzgjatja e një cikli në një ngjarje…

Çka është Dioda ?

Çka është Dioda ? Kuptimi i fjalës Diodë Dioda është elementi më i thjeshtë elektronik gjysmëpërçues. Përbëhet nga dy shtresa gjysmëpërçuesish të tipit P dhe të tipit N të bashkuara.…

Si ndahet Fizika ?

  Si ndahet Fizika ? Fizika ndahet në dy disiplina: në fizikën teorikedhe fizikën eksperimentale. Fizika teorike merret kryesisht me formalizimn teorik te dukurive i cili bazohet ne koncepte matematike,…

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.