Test nga Fiziologjia e Njeriut (Kuiz nga Fiziologjia e Njeriut)

START QUIZ

Related posts

Kuiz apo Test për Eritrocitet

Eritrocitet

START QUIZ


Related posts

Çka është Hemoglobina? Roli dhe funksioni i saj

Hemoglobina është një substancë me ngjyrë të kuqërremtë e cila përmban sasi të hekurit, dhe gjendet tek rruzat e kuqe të gjakut (Eritrocitet). Sikur Mioglobina po ashtu edhe Hemoglobina luan një rol të rëndësishëm në bartjen e oksigjenit në organizëm.

Hemoglobina përbëhet prej katër nënnjesish, ku çdonjera prej tyre është e lidhur me molekulën e Hemit si grupe joproteinor, dhe njëra është pjesë proteina pra Globulina. Hemi, njëheresh është dhe përgjegjës kryesor për ngjyrën e kuqe të Hemoglobinës.

Nder elementet qelizore te gjakut përmendim rruazat e kuqe te gjakut (eritrocitet) dhe rruazat e bardha te gjakut (leukocitet). Rruazat e kuqe janë qeliza të dylugeta ne forme disku, pa bërthame dhe shërbejnë për transportin e oksigjenit dhe një pjesë të dioksidit të karbonit.

Numri i tyre te meshkujt është rreth 5 milion për 1 ml gjak, ndërsa te femrat rreth 4,5 milion për 1 ml gjak. Numri i përgjithshëm i eritrociteve llogaritet te jete rreth 25 trilion qeliza. Jeta e një eritrociti llogaritet rreth 120 dite. Një qelize e tille përmban rreth 70 % ujë, kurse pjesa tjetër është lende e thate. Ngjyrën e kuqe e merr nga një lende hemoglobine, e cila është e afte te lidhet në mënyre të kthyeshme me oksigjenin.

Related posts

Eritrocitet

Eritrocitet
Eritrocitet, Qelizat e kuqe te gjakut, Eritrociti, Jeta e eritrociteve

Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke erythros që do të thotë “kuq” dhe kytos do të thotë ”qelizë”.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut janë qeliza të imta të cilat nuk kanë bërthamë , nuk ndahen dhe vazhdimisht formohen krijohen në palcën e kuqe të eshtrave.

Nën minkroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të pllakëzave të rrumbullakëta bikonkave.

Eritrocitet qelizat e kuqe të gjakut shërbejn për transportimin e oksigjenit nga mushkëritë në inde si dhe bëjnë transportimin e dioksidit të karbonit nga indet në mushkëri.

Eritrocitet  apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe derisa përmbajnë hekur.

Është konstatuar se për 1 sekond tek njeriu mund të krijohen 2 milion deri 3 milion eritrocite.

Mesatarisht kemi rreth 5.000.000 eritrocite per nje milimeter kub.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i hekurit, me një afinitet për oksigjenin. Pra bazuar në aftesinë e hemoglobinës për të “kapur” e transportuar oksigjenin nga mushkeritë në inde, gjaku bëhet një nga komponentet bazë të trupit njerëzor.

Çdo qelizë e kuqe ka një jetegjatesi të shkurter(120 ditë), kur “lodhet” ose më sakt kur e humb elasticitetin e strukturës së saj(humb funksionin proteina e quajtur spektrina e cila e mban formën e saj elastike) gjatë kalimit nëpër kapilarët e shpretkës dhe mëlçisë atëherë ajo ngec në ato struktura ku edhe fillon shkatërrimi i saj./Gazeta Shëndeti

Related posts