Mon. Dec 5th, 2022

Category: Fjalori

Fjalori

Kuptimi i fjalës

Dot

Kuptimi i fjalës Dot   DOT pj. 1. Përdoret në fjali dëftore mohuese për të përforcuar a për të zbutur mohimin, kur nuk janë mundësitë që të kryhet veprimi i…

Kuptimi i fjalës

Qerre

Kuptimi i fjalës Qerre Çka është Qerre   QERRE f. Mjet për të mbartur zakonisht prodhime bujqësore, lëndë ndërtimi etj., i përbërë nga një shtrat i gjerë me ose pa…

Kuptimi i fjalës

Vragë

Kuptimi i fjalës Vragë Çka është Vragë ? VRAGË f. Rrugë e ngushtë nëpër një pyll ose në fushë për kafshë a për kalimtarë; dhiare. Vragë e paharruar. Vragë e…

Kuptimi i fjalës

Përcaktuar

Kuptimi i fjalës Përcaktuar Çka është Përcaktuar PËRCAKTUAR mb. 1. I vendosur brenda kufijsh të prerë; i llogaritur me përpikëri; që është në një masë ose sasi të pandryshueshme; kund.…

Kuptimi i fjalës

Erotik

Çka është Erotik ? Çka është Erotike ? Kuptimi i fjalës Erotike EROTIK mb. let. Që ka të bëjë me dashurinë, që i këndon dashurisë, i dashurisë. Poezi (vargje, vjershë)…

Kuptimi i fjalës

Steril

Kuptimi i fjalës Steril Çka është Steril ? STERIL mb. 1. mjek. Që është i pastër e pa asnjë mikrob, pasi është zier në temperaturë të lartë ose është përpunuar…

Kuptimi i fjalës

Afendiko

Çka është Afendiko ? Kuptimi i fjalës Afendiko AFENDIKO m. (vjet.) Zotëri; pasanik (përdorej si titull zakonisht për të pasurit ortodoksë). keq. Njeri që mbahet rëndë si zotëri, fodull. *…

Kuptimi i fjalës

Përbuzje

Kuptimi i fjalës Përbuzje Çka është Përbuzje ?   PËRBUZJE f. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PËRBUZ, PËRBUZEM. Përbuzja e rreziqeve. 2. Qëndrim shumë mospërfillës e përçmues ndaj një…

Kuptimi i fjalës

Ekzekutiv

Kuptimi i fjalës Ekzekutiv   EKZEKUTIV mb. Që organizon drejtpërdrejt vënien në jetë të ligjeve, të vendimeve e të urdhëresave në fushat e administratës shtetërore. Pushtet ekzekutiv. Organet ekzekutive. Komiteti…

Kuptimi i fjalës

Hordhi

Kuptimi i fjalës Hordhi Çka është Hordhi ? HORDHI f. sh 1. hist. Emri i njërit prej bashkimeve shtetërore që u krijuan pas copëtimit të shtetit mongol të Çengiskanit; emri…

You cannot copy content of this page