Çka është Antidoti ?


Antidoti (greq.αντίδοτο, andídoto – ajo që jipet kundër), kundërhelmi (nga greq. antitoksina) ose antiserumi (vetëm gjatë përdorimit parenteral) është një substancë që përdoret kundër helmeve, medikamenteve ose substancave tjera, që ndikojnë në organizëm. Principi i veprimit të antidotit Zvogëlon aftësinë helmuese (toksicitetin) të një substance Lidh një substancë në vete Bënë shndërrimin e një substancë në […]

Çka është Placenta ?


Placenta (shtrat i fëmijës) është organ, i cili krijohet në uterus gjatë shtatëzanisë. Ka rol të shumëfishtë gjatë shtatëzanisë. Është organ, i cili zhvillohet së bashku me frytin në mitër (uterus) gjatë shtatëzënisë dhe pas lindjes nxirret jashtë. Kjo gjatë graviditetit sekreton disa hormone, të cilat kanë ndikim, jo vetëm në aktivitetin e organeve seksuale, […]

Çka është Ligji ?


Çka është Ligji ? LIGJ m. 1. Normë, rregull që vendoset nga organi më i lartë i pushtetit shtetëror dhe që është e detyrueshme për të gjithë organet shtetërore dhe për të gjithë shtetasit. Ligjet e shtetit. Ligji mbi zgjedhjet. Njohja e ligjeve. Zbatimi i ligjit. Sipas ligjeve në fuqi. Është vendosur me ligj. Është […]

Çka është autizmi dhe çfarë e shkakton?


Autizmi, i quajtur edhe autizëm infantil ose çrregullim autik, është një çrregullim i përjetshëm që shkakton një zhvillim neurologjik jonormal. Kjo është një nga pesë çrregullime të përhapura të zhvillimit (PDDs) që përfshijnë gjithashtu sindromën e Aspergerit, çrregullimin disintegrues të fëmijërisë, çrregullimin e Rett dhe çrregullimin e zhvillimit të përhapur-jo ndryshe të specifikuar (PDD-NOS), të […]

Çka është Stresi?


Stresi është një gjendje e pakëndshme e zgjimit emocional dhe fiziologjik që njerëzit provojnë në situata që ata i perceptojnë si të rrezikshme apo kërcënuese për mirëqenien e tyre. Fjala “stres” do të thotë gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Disa njerëz e përcaktojnë stresin si dukuri apo situata që shkaktojnë tek ata ndjenjën e tensionit, presionit, apo emocionet negative të tilla si ankthi dhe zemërimi .Të tjerët e shohin stresin si reagim ndaj këtyre situatave. Kjo përgjigje përfshin ndryshimet fiziologjike – të tilla si rritjen e rrahjeve të zemrës dhe tensionin muskulor, si dhe ndryshimet emocionale dhe […]

Kuptimi i fjalës Haptas ‹ FJALË


HAPTAS ndajf. 1. Drejtpërdrejt, ballë për ballë, pa u fshehur, hapur; kund. fshehtas. I doli haptas. E ndihmoi haptas. Vepronte haptas. E luftoi haptas. E bëri haptas. 2. Me zemër të hapur, me çiltëri, hapur; shkoqur, sheshit, shqip. I foli (ia tha) haptas. Shih edhe: haptazi haps hap hapës hapët hapsanë hapashalas hapëse hapashalthi Facebook […]

Kuptimi i fjalës Shqipo ‹ FJALË


SHQIPO m. bised. Shqiptari si mishërim i virtyteve më të larta dhe i tipareve kombëtare më tipike të popullit tonë. Shqipon as e kanë trembur, as e kanë gjunjëzuar dot. Shqipot s’e kanë lëshuar asnjëherë pushkën nga dora. Shih edhe: shqip shqiptoj shqiponjë shqipëroj shqipe shqiptimor shqiptohem shqipëlloj shqipfolës Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Kuptimi i fjalës Shqipja ‹ FJALË


gjuha shqipe gjuhë indo-evropiane që flitet në Shqipëri dhe nga shqiptarët etnikë në pjesë të tjera të Ballkanit jugor Gjuha shqipe flitet gjithashtu edhe përgjatë bregdetit lindor të Italisë dhe në Sicili, në jug të Greqisë si dhe në Gjermani, Suedi, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Ukrainë dhe Belgjikë. Shih edhe: shqip shqiptar shqiptoj shqipe shqipo […]

Kuptimi i fjalës Shqiptim ‹ FJALË


SHQIPTIM m. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SHQIPTOJ, SHQIPTOHET. Shqiptimi i një rrokjeje (i një fjale). Shqiptimi i një vendimi. 2. gjuh. Mënyra si shqiptohen tingujt e një gjuhe; mënyra e veçantë se si shqiptohen tingujt e gjuhës në një stil të caktuar të saj ose në një dialekt; mënyra si shqiptohen fjalët e […]

Kuptimi i fjalës Shqiptoj ‹ FJALË


SHQIPTOJ kal. 1. Prodhoj tingujt e një gjuhe me anë të organeve të të folurit, them me zë një tingull, një rrokje a një fjalë. Shqiptoj një tingull (një zanore, një bashkëtingëllore). Shqiptoj një fjalë. Shqiptoj rrokje për rrokje. I shqipton (s’ i shqipton) qartë fjalët. I shqipton mirë (keq, me zë të fortë). 2. […]

Kuptimi i fjalës Shqiptar ‹ FJALË


SHQIPTAR m. Banor vendës i Shqipërisë ose ai që e ka prejardhjen nga Shqipëria; pjesëtar i popullsisë shqiptare. Shqiptarët e mërguar. Besa (fjala) e shqiptarit. Nderi (karakteri) i shqiptarit. Trimëria (bujaria, mikpritja) e shqiptarëve. Malli i shqiptarit për mëmëdheun. SHQIPTAR mb. Që lidhet me Shqipërinë ose me shqiptarët, që është karakteristik për Shqipërinë ose për […]

Kuptimi i fjalës Shqipërim ‹ FJALË


SHQIPËRIM m. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SHQIPËROJ, SHQIPËROHET. Shqipërimi i veprave të letërsisë klasike. Shqipërimi i fjalëve të huaja. 2. Përkthim shqip i një vepre letrare të huaj. Shqipërim i bukur (i goditur). Shqipërimet e Fan Nolit. Shih edhe: Shqipëria shqipe shqiptim shqipëroj shqiptarizëm shqipëruar shqipërues shqip shqiptari Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Kuptimi i fjalës Shqipëroj ‹ FJALË


SHQIPËROJ kal. 1. Përkthej në gjuhën shqipe një vepër letrare të huaj (duke e bërë të tingëllojë sa më shqip). Shqipëroj veprat e autorëve klasikë. E ka shqipëruar mirë. 2. Kthej shqip një fjalë të huaj duke përkthyer pjesët përbërëse të saj; i jap trajtën shqiptare një emri të përveçëm të huaj (për emrat e […]

Çfarë është Ovulacioni?


Çfarë është ovulacioni Ditë e parë e ciklit menstrual, dita kur fillojnë të përgatiten vezoret, është dita e parë e menstruacioneve. Dita e ovulacionit është momenti kur del veza. Veza e prodhuar hyn në tuba. Atje mund të fekondohet nga spermatozoidet. Kur mund te mbetesh shtatzënë Kjo varet nga faktorë të ndryshëm: – nga kohëzgajtja […]

Çka është Aorta? – Pjësët e aortës dhe funksioni


Aorta (greqisht: αορτή) apo ena kryesore e gjakut, është një arterie e madhe, e cila del direkt nga ana e majtë e zemrës. Ajo e transporton gjakun nga barkushja e majtë e zemrës (Ventriculus cordis sinister) për në enët e qarkullimit të gjakut në periferi. Aorta është arteria më e madhe e trupit të njeriut […]

Çka janë arteriet? – Llojet dhe ndërtimi i tyre


Arteria (nga greqishtja αρτηρία) është një enë gjaku nëpërmjet së cilës gjaku largohet prej zemrës. Arteriet sipas rregullës e transportojnë gjakun e oksigjenuar, përveç arterieve pulmonale të cilat transportojnë gjak të paoksigjenuar. Në arteriet e njeriut ndodhen 20% e të gjithë volumit të gjakut. Arteria më e madhe në trupin e njeriut është aorta me […]

Çka është anemia? Shkaqet, simptomat dhe trajtimi i anemisë


Shkruan: Dr. Besa Vranovci Ju mund të gjeni të gjitha detajet rreth anemisë të shkaktuar nga mungesa qelizave të kuqe ose mungesa e hemoglobinës në gjak.   Çfarë është anemia? Shkaqet, simptomat dhe trajtimi i anemisë … Mungesa e hekurit është lloji më i zakonshëm i anemisë në botë. Sidomos në vendet e pazhvilluara por  […]

Çka janë antioksidantët dhe cili është funksioni i tyre?


  Oksigjeni është baza e gjithë jetës bimore dhe shtazore. Është ushqyesi jonë kryesor, i nevojshëm për çdo qelizë në çdo sekondë të ditës. Pa atë ne s’mund të çlirojmë energjinë ushqimore që drejton të gjithë proçesin trupor. Por, oksigjeni është kimikisht reaktiv dhe shumë i rrezikshëm në reaksionet normale biokimike. Ai mund të bëhet […]

Çka janë Barnat dhe pse përdoren?


Barnat apo ilaçet janë substanca kimike të jashtme, të cilat veprojnë në organizmin e gjallë në aspektin e parandalimit, diagnozës dhe trajtimit të sëmundjes. Barnat janë lëndë të përgatitura posaçërisht për mjekimin a parandalimin e një sëmundjeje ose për shërimin e një plage, ilaç; bimë ose pjesë e një bime, e përgatitur në një mënyrë […]

Çka është Dehidrimi apo Dehidratimi?


Pjesa më e madhe e trupit të njeriut përbëhet nga uji, pasi 75% e peshës trupore përbëhet prej H2O. Pjesa më e madhe e ujit gjendet brenda qelizave të trupit (hapësirat ndërqelizore). Pjesa tjetër gjendet në hapësirën jashtëqelizore, që përbëhet nga enët e gjakut (hapësira intravaskulare) dhe hapësirat mes qelizave (hapësirat ndërmjetëse). Çfarë është dehidratimi […]

Çka është Kimioterapia dhe pse aplikohet?


Onkologët e rekomandojnë kimioterapinë si trajtim për kancerin. Kimioterapia përdor barna që eliminojnë qelizat kanceroze dhe parandalon rritjen e shumimin e tyre. Disa kimiopreparate kanë shume efekte anësore por nëse mjekët rekomandojnë kimioterapinë si alternativë për trajtimin e kancerit do të thotë që përfitimet që sjell trajtimi janë më të rëndësishme se efektet anësore që […]

Çka është Mikrobiologjia dhe cilat janë degët e saj?


Mikrobiologjia (nga greq. μικρός, mikrós, -“i vogel”; βίος, víos,-“jete” dhe λόγος, lógos,-“fjalë”, “mësim”, “dije”) është degë e biologjisë që merret me studimin e mikroorganizmave (mikrobeve), ndërtimin, funksionimin dhe ndikimin e tyre në organizmat e tjera të gjalla. Mikroorganizmat janë organizma të vogla mikroskopike njëqelizore të padukshme për syrin e njeriut. Këtu hyjnë bakteriet, protozoat, kërpudhat, […]

Nuk


NUK pjes. 1. Përdoret për të mohuar plotësisht kuptimin e shprehur nga një folje. Nuk vij. Nuk shkoi. Nuk dorëzohet. Nuk i hedh armët. Nuk ka rëndësi. 2. bised. Përdoret bashkë me pjesëzën «para» për ta shprehur mohimin në mënyrë të zbutur. Nuk para i pëlqen. Nuk para ia ka (ia do) qejfi. 3. Përdoret […]

Menstruacionet


Menstruacioni është një fazë e rëndësishme dhe kryesore e pubertetit tek vajzat. Menstruacionet janë një nga shenjat e shumta fizike që një vajzë po shndërrohet në një grua. Menstruacionet mund të jenë çrregulluese, si shumë ndryshime të tjera që vijnë me pubertetin. Disa vajza mezi presin që të fillojnë periodat e tyre. Të tjera mund […]

Ka


KA: 1. Veta e tretë e foljes ndihmëse KAM kal. a. Zotëroj diçka; jam pronar i diçkaje; është imi, më përket mua; është në familjen time, bashkëjeton me mua ose është në lidhje të ngushta me mua.Ka shumë libra. Ka sa për të jetuar (sa për vete).Ka grua (burrin). b. Është pjesë përbërëse e trupit; përmbaj, […]

Viruset


Viruset janë parazitë brendaqelizorë të detyruar të cilët nuk kanë informacion gjenetik që të mund të kontrollojë (kodifikojë për) aparatin e nevojshëm për gjenerimin e energjisë metabolike (ATPaza) ose për sintezën e proteinave dhe janë absolutisht të varur nga qeliza pritëse për kryerjen e këtyre funksioneve. Bëhet fjalë për thërrmija të prodhuara nga montimi i […]

Nga


NGA I. ndajf.Përdoret për të pyetur: 1. Për vendin prej ku vjen dikush a diçka, ku është ose nëpër të cilin kalon dikush a diçka; prej ku. Nga erdhën? Nga u nisët? Nga kaluat? Nga dolët (hytë)? Nuk e di se nga. 2. Për vendin ku drejtohet dikush a diçka; ku. Nga veni kështu? Nga […]

Një


NJË I. num. them. 1. Numri i parë në vargun e numrave të plotë numri 1; numri i plotë më i vogël, që shënon njësinë më të vogël; njësia më e vogël në një grup, që shënohet me këtë numër. Numri një. Tridhjetë e një. Një dhe një bëjnë dy. Është një orë larg. Peshon […]


QË I. përem. Përdoret në vend të një emri a të një përemri tjetër njësoj në të gjitha gjinitë në njëjës e në shumës për të lidhur një fjali të varur përcaktore, duke treguar frymorin a sendin që është përmendur, i shënuar nga një emër a përemër në fjalinë e mëparshme, i cili. Ai që […]

Me


  ME I. parafj. Përdoret me një emër ose me një përemër në rasën kallëzore për të treguar: 1. Praninë e dy a më shumë vetave a sendeve së bashku në një vend, qenien e tyre së bashku në një gjendje të caktuar ose pjesëmarrjen e tyre të përbashkët në një veprim; shoqërimin e dikujt […]

Dhe


DHE m. sh 1. Korja e rruzullit tokësor në tërësinë e saj a në një pjesë të caktuar; shtresa e sipërme e kësaj koreje; lëndë e fortë a e shkrifët që përben koren e rruzullit tonë; tokë. Dhe i bardhë (i kuq, i zi, i verdhë, i hirtë). Dhe i ngjeshur (i shkrifët, i fortë, […]


NË I parafj. Përdoret me një emër në rasën kallëzore për të treguar: Vendin ku ndodhet dikush a diçka, ku bëhet një veprim. Në qendër (në mes, në anë). Në shtëpi (në shkollë, në rrugë, në fushë). Në qytet (në fshat, në malësi). Në rrjedhën e poshtme të lumit. Në veri të qytetit. Në faqe […]

E


E. I 1. Një nga zanoret e gjuhës shqipe dhe shkronja e shtatë e alfabetit të saj, e cila shënon këtë zanore. Zanorja e. Tingulli e. Shkronja e. 2. si em. f. Zanorja dhe shkronja e. E-ja e madhe (e vogël). E-ja e dorës (e shtypit). E-ja e theksuar (e patheksuar). E II 1. Nyjë […]


TË I Trajtë e shkurtër e përemrave vetorë të vetës së dytë në rasën dhanore e kallëzore të numrit njëjës. Të pashë nga larg (ty). Të fola (ty). Të thashë një herë (ty). TË II përem. Trajtë e shkurtuar e përemrave vetorë e dëftorë ai, ajo, në rasën kallëzore; atë (në bashkëvajtje me parafjalë). E […]

Për


Përdoret me një emër në rasën kallëzore për të treguar së bashku me të: Qëllimin a synimin e një veprimi; qëllimin a sendin përse shërben a duhet diçka; frymorin ose sendin, në dobi a në dëm të të cilit bëhet diçka; objektin mbi të cilin shtrihet një veprim a një gjendje. Lufta për çlirim. Puna […]

Kurse


1. Përdoret për të lidhur fjali të bashkërenditura, që shprehin veprime a gjendje të kundërta ose që përqasen; ndërsa. Ditën punonte, kurse natën vazhdonte shkollën. Ai ishte ushtar, kurse i vëllai punonte në kooperativë. 2. bised. Meqenëse, meqë, duke qenë se; përderisa. Kurse qenka puna kështu, unë po iki. Kurse nuk di gjë, pse flet […]

Ndërsa


1. Përdoret përpara një fjalie të varur, që tregon një veprim, i cili kryhet njëkohësisht me veprimin e shprehur në fjalinë kryesore; në kohën që, gjatë kohës që, kur. Ndërsa fshatarët lidhnin duajt, nxënësit mblidhnin kallinjtë. Ndërsa po zbardhte drita, ushtarët zunë vend te kodrat. 2. Përdoret përpara një fjalie të bashkërenditur, që tregon një […]

ACE inhibitorët (angiotensin converting enzyme)


ACE inhibitorët (angiotensin converting enzyme) Grup i barnave vazodilatatorë, të cilët frenojnë konversionin e angiotenzinës I në angiotenzinë II. Përdoren për mjekimin e pamjaftueshmërisë së zemrës, hipertensionit arterial dhe nefropatisë diabetike. Zakonisht kombinohen me diuretikë dhe betabllokues. Në këtë grup bëjnë pjesë: enalaprili, kaptoprili, lizinoprili, ramiprili etj. The post ACE inhibitorët (angiotensin converting enzyme) appeared […]

ABSCES PIOGJENIK I MËLÇISË


ABSCES PIOGJENIK I MËLÇISË Grumbullimi i qelbit, i lokalizuar në mëlçi. Shkaqet janë të shumta, p.sh.: nga infeksione abdominale (apendicit, divertikulit ose zorrë e perforuar, infeksion i gjakut, infeksion i traktit biliar). Shoqërohet me nauze, të vjella, humbje oreksi, humbje peshe, dobësi, verdhëz. The post ABSCES PIOGJENIK I MËLÇISË appeared first on Fjalori mjekesor.

ABDOMEN AKUT


ABDOMEN AKUT Gjendje urgjente, që karakterizohet me dhimbje të forta dhe të vazhdueshme abdominale, të cilat lindin papritur dhe, zakonisht, shoqërohen me spazma të forta të muskulaturës së barkut, me vjellje dhe ethe. Shkaku më i shpeshtë i abdomenit akut është peritoniti. Shkaqe të tjera janë edhe apendiciti, dëmtime abdominale dhe perforimet e organeve të […]

ABDOMEN


ABDOMEN Pjesa e mesme e trupit, e cila shtrihet ndërmjet gjoksit nga lart kurse nga poshtë me pelvikun e vogël dhe me ekstremitetet. Abdomeni ka formën e cilindrit të shtypur, ku diametri gjerësor është më i madh se ai sagital.Abdomenin e formojnë:a) muret e zgavrës së barkut, të cilat formohen nga eshtrat, nyjëtimet, muskujt, enët […]