Category: Fjalori

Fjalori

Çfarë mendimi jep Bromatologu ?

Çfarë mendimi jep Bromatologu ? Bromatologu jep mendim për sigurinë shëndetësore të prodhimeve ushqimore. Ai i shqyrton prodhimet ushqimore nëpërmjet analizave organoleptike, fizike dhe analizave kimike. Në bazë të rezultateve…

Çka është Radioaktiviteti ?

RADIOAKTIVITET m. fiz. Veti që kanë disa elemente kimike (si radiumi, uraniumi etj.) për të lëshuar rreze të padukshme gjatë zbërthimit të vetvetishëm ose artificial të bërthamave të atomeve. Radioaktivitet…

Gjithnjë

GJITHNJË ndajf. 1. Gjatë gjithë kohës, gjithmonë. Gjithnjë ashtu ka qenë. Mbetet gjithnjë i ri. Gjithnjë në zhvillim (në rritje). 2. Çdo herë, në çdo rast, në çdo kohë, kurdoherë,…

Gjithmonë

GJITHMONË ndajf. 1. Gjatë gjithë kohës, përherë, vazhdimisht; gjithnjë. Mbetet gjithmonë i pavdekshëm. Nuk kalohet gjithmonë kështu. Gjithmonë për këtë ka menduar. Gjithmonë në zhvillim (në rritje). 2. Çdo herë,…

Gjithfarë

GJITHFARË pakuf Shumë lloje, të çdo lloji, të farëve më të ndryshme. Gjithfarë sendesh (lulesh, mallrash, mjetesh). Gjithfarë formash (mënyrash). Me gjithfarë njerëzish. Gazeta Shëndeti

Çfarëdo

Përdoret para emrave në rasën rrjedhore për të shënuar secilin frymor, send a dukuri pa dallim, pavarësisht nga natyra, lloji, tiparet a veçoritë që ka, për të shënuar çdo qenie,…

Çfarë

Përdoret në fjali pyetëse përpara foljeve për të pyetur drejtpërdrejt ose tërthorazi për një send, për një dukuria për një veprim të panjohur, që duam ta dimë; ç’. Çfarë po…

Çka

pyetës. Çfarë, ç’. Çka i tha? Çka deshi? Çka po thotë? lidhor. Që, i cili. Atë çka është përparimtare. Atë çka dinë. Për atë çka u fol. lidhor. Ai që…,…

Pretendoj

Kuptimi i fjalës Pretendoj Çka është Pretendoj ?   PRETENDOJ kal. libr. Bëj një kërkesë të tepruar, duke e paraqitur si një të drejtë që më takon, mëtoj; kam dëshirë…

Çka është mëtoj ?

Çka është mëtoj ? Kuptimi i fjalës Mëtoj   MËTOJ I kal. Kërkoj me këmbëngulje të bëhet diçka, të më plotësohet a të më pranohet diçka etj., kërkoj diçka sikur…

Çka është Elementi ?

Çka është Elementi ? Çka kuptojmë me fjalën Element ? ELEMENT m. 1. spec Secila nga pjesët që formojnë një të tërë; pjesë përbërëse e një mekanizmi, e një aparati…

Si ndahet Kozmetologjia ?

Si ndahet Kozmetologjia ? Kozmetologjia ndahet në: kozmetologji të përgjithshme, kozmetikë dekorative dhe kozmetologji mjekësore-dermatologjike. Gazeta Shëndeti

Çka është Kozmetika dhe Kozmetologjia ?

Sot me nocionin “kozmetikë” nënkuptohet totali i aktiviteteve të cilët kanë për qëllim kujdesin e bukurisë personale, ndërsa “kozmetologjia” i përfshinë të gjitha aktivitetet të lidhura me kozmetikën. Vetë kozmetika…

Arsimim dhe kualifikim institucional

“Arsimim dhe kualifikim institucional” është tërësia e njohurive dhe shprehive që u jepen punonjësve të Gardës së Republikës nëpërmjet kurseve, pjesë e strategjisë/politikave të arsimimit të personelit të Gardës së…

Çka është Vërtetim i besueshmërisë ?

“Vërtetim i besueshmërisë” është dokumenti, i cili pasqyron rezultatet e verifikimit të të dhënave të vetëdeklaruara në raport me ato të regjistrave fizikë dhe elektronikë të administruara nga Policia e…

Çka është Rrezatimi ?

Çka është Rrezatimi ? Kuptimi i fjalës Rrezatim   RREZATIM m. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve RREZATOJ, RREZATOHET. Rrezatimi i lëkurës. Rrezatimi i dritës. 2. Përhapja e energjisë nga…

Çka është Nxehtësia ?

Çka është Nxehtësia ? NXEHTËSI f. 1. Afsh i nxehtë që vjen nga një send; gjendja e nxehtë e një sendi, të qenët i nxehtë; kund. ftohtësi. Nxehtësia e ajrit.…

Çka është Procedura ?

Çka është Procedura ? Kuptimi i fjalës procedurë   PROCEDURË f. libr. 1. Mënyrë veprimi, rruga që ndiqet për të kryer diçka; ecuri. Procedurë demokratike (e rregullt). Procedurë burokratike. Procedurë…

Dot

Kuptimi i fjalës Dot   DOT pj. 1. Përdoret në fjali dëftore mohuese për të përforcuar a për të zbutur mohimin, kur nuk janë mundësitë që të kryhet veprimi i…

Çka është Inati ?

Çka është Inati ? Kuptimi i fjalës Inat INAT m. bised. 1. Ndjenjë shqetësimi, trazimi e hidhërimi që na pushton kur nxehemi me dikë a për diçka; humbja e gjakftohtësisë,…

Çka është Forma ?

Çka është Forma ? Kuptimi i fjalës Formë   FORMË f. 1. Tërësia e vijave dhe e tipareve të jashtme të dikujt a të diçkaje, ana e dukshme, trajta, figura;…

Çka është Filozofi ?

Çka është Filozofi ? Kuptimi i fjalës Filozof FILOZOF m. 1. Mendimtar që merret me problemet filozofike; specialist me arsim të lartë në filozofi. Filozofët marksistë (materialistë). Filozofët idealistë. Filozofët…

Çka është Filozofia ?

Çka është Filozofia ? Kuptimi i fjalës filozofi FILOZOFI f. Shkenca për ligjësoritë me të përgjithshme të zhvillimit të natyrës, të shoqërisë e të mendimit njerëzor, si një nga format…

Çka është Vepra ?

Çka është Vepra ? Kuptimi i fjalës vepër VEPËR f. 1. Ajo që bën dikush me një qëllim të caktuar, veprim; punë. Vepër e mirë (e keqe, e hijshme, e…

Çka është Thelbi ?

Çka është Thelbi ? Kuptimi i fjalës thelb   THELB m. 1. Pjesa e tultë e bërthamës së disa pemëve si pjeshka, kajsia etj., fara brenda lëvozhgës, bukëza që ka…

Çka është aspekti ?

Çka është aspekti ? Kuptimi i fjalës aspekt Aspekt m.sh. – Pamje e pjesshme e diçkaje, e paraqitur në një fotografi, në film etj. Aspekte nga jeta. Aspekt nga puna.…

Çka është Kurrizi ?

Çka është Kurrizi ? Kuptimi i fjalës Kurriz KURRIZ m. 1. Pjesa e prapme e trupit të njeriut që nga qafa e supet deri te mesi; pjesa e sipërme e…

Trilloj

Kuptimi i fjalës Trilloj Çka është Trilloj ? TRILLOJ kal. 1. Shpik nga mendja diçka që nuk ka qenë a nuk ka ndodhur në të vërtetë, sajoj me mend gjëra…

Çka është Shkopi ?

Çka është Shkopi ? Kuptimi i fjalës Shkop SHKOP m. 1. Një copë dru i hollë e i gjatë, që shërben për t’u mbështetur kur ecim, për të goditur a…

Çka është Karakteri ?

Çka është Karakteri ? Kuptimi i fjalës Karakter KARAKTER m. 1. Tërësia e veçorive psikike më kryesore, që shfaqen në veprimtarinë e në sjelljen e njeriut në shoqëri dhe që…

Rrip

Çka është Rrip ? Kuptimi i fjalës Rrip RRIP m. 1. Copë e gjatë dhe e ngushtë, e prerë prej një lëkure, prej një pëlhure ose prej një lënde tjetër,…

Çka është Tufa ?

Çka është Tufa ? Kuptimi i fjalës Tufë TUFË f. 1. Grup njerëzish a kafshësh, grumbull kafshësh që jetojnë e ushqehen së bashku, kope. Tufë kolektive. Tufë djemsh (grash, vajzash).…

Çka është Trillimi ?

Çka është Trillimi ? Kuptimi i fjalës Trillim TRILLIM m. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve TRILLOJ, TRILLOHET. 2. Diçka që nuk është e vërtetë; shpifje e ndërlikuar, që duket…

Verbër

Kuptimi i fjalës i/e Verbër VERBËR m. Ai që nuk sheh nga sytë, njeri i verbër. Shkolla e të verbërve. Alfabet për të verbrit. VERBËR mb. 1. Që nuk sheh…

Çka është Lugati ?

Çka është Lugati ? Kuptimi i fjalës Lugat   LUGAT m. 1. mit. Figurë e besimeve të kota, që përfytyrohej si njeri, i cili në gjallje të tij ishte shumë…

Çka është Kavalli ?

Çka është Kavalli ? Kuptimi i fjalës Kavall   KAVALL m. 1. Fyell i madh me tytë prej druri dhe me gojëz në trajtë sqepi, fyell. Vrimat e kavallit. I…

Ripërtypës

Kuptimi i fjalës Ripërtypës Çka është Ripërtypës ? RIPËRTYPËS mb. zool. 1. Që e kthen ushqimin nga stomaku dhe e përtyp për së dyti në gojë (për disa kafshë si…

Qe

Kuptimi i fjalës Qe Çka është Qe ?   QE pj. bised. Ja. Qe ky djali. Qe ku e keni! Qe, erdha! Qe, tashti. Qe ç’më tha. Qe ku na…

Qerre

Kuptimi i fjalës Qerre Çka është Qerre   QERRE f. Mjet për të mbartur zakonisht prodhime bujqësore, lëndë ndërtimi etj., i përbërë nga një shtrat i gjerë me ose pa…

Çka janë gjurmët ?

Çka janë gjurmët ? Kuptimi i fjalës Gjurmë Çka është Gjurma ?   GJURMË f. 1. Shenjë që lë shputa e këmbës së njeriut ose putra e kafshëve mbi tokë…

Vragë

Kuptimi i fjalës Vragë Çka është Vragë ? VRAGË f. Rrugë e ngushtë nëpër një pyll ose në fushë për kafshë a për kalimtarë; dhiare. Vragë e paharruar. Vragë e…

Dhiare

Çka është Dhiare ? Kuptimi i fjalës Dhiare DHIARE f. Udhë shumë e ngushtë nëpër brinja e male, rrugë dhish. Dhiaret e maleve. Kaluan nëpër një dhiare. Gazeta Shëndeti

Tragë

Çka është Tragë ? Kuptimi i fjalës Tragë TRAGË f. Vija që lë rrota e qerres në tokë. Traga e qerres. Shkoj (eci) pas tragës. Lë tragë. E gjej me…

Çka është Mbresa ?

Çka është Mbresa ? Kuptimi i fjalës Mbresë MBRESË f. 1. Shenjë që mbetet në lëkurë nga një plagë, nga një gërvishtje etj vrajë. Mbresë plage. Mbresa e lisë. Mbresë…

Çka është Përshtypja ?

Çka është Përshtypja ? Kuptimi i fjalës Përshtypje PËRSHTYPJE f. 1. Mbresë që na lë në ndërgjegjen tonë diçka që shohim a dëgjojmë, diçka që përjetojmë dhe që zakonisht ruhet…

Çka është Jehona ?

Çka është Jehona ? Kuptimi i fjalës Jehonë JEHONË f. 1. Ajo që dëgjohet kur zëri a zhurma është përplasur diku (në mur, në faqe mali etj.) dhe është kthyer…

Çka është Norma ?

Çka është Norma ? Kuptimi i fjalës Normë NORMË f. Rregull e caktuar ligjore ose morale për sjelljen në jetë a në shoqëri, e detyrueshme ose e pranuar përgjithësisht; diçka…

Çka është Kriteri ?

Çka është Kriteri ? Çka janë kriteret ? Kuptimi i fjalës Kriter KRITER m. Parim i qartë e i përcaktuar mirë, sipas të cilit jepet gjykimi për diçka, bëhet vlerësimi,…

Shprehi

Çka është Shprehia ? Kuptimi i fjalës Shprehi SHPREHI f. 1. Aftësi për të bërë shpejt e mirë diçka, të cilën e fitojmë duke u ushtruar e stërvitur vazhdimisht a…

Çka është Rregulli ?

Çka është Rregulli ? Kuptimi i fjalës Rregull   RREGULL m. 1. Të qenët e çdo sendi në vendin e vet, aty ku duhet dhe ashtu siç duhet të jetë;…

Përcaktuar

Kuptimi i fjalës Përcaktuar Çka është Përcaktuar PËRCAKTUAR mb. 1. I vendosur brenda kufijsh të prerë; i llogaritur me përpikëri; që është në një masë ose sasi të pandryshueshme; kund.…

Erotik

Çka është Erotik ? Çka është Erotike ? Kuptimi i fjalës Erotike EROTIK mb. let. Që ka të bëjë me dashurinë, që i këndon dashurisë, i dashurisë. Poezi (vargje, vjershë)…

Çka është Raca ?

Çka është Raca ? Kuptimi i fjalës Racë Çka janë Racat ? RACË f. 1. Secili nga grupet e mëdha të shoqërisë njerëzore, që gjatë zhvillimit historik në periudhat e…

Çka janë sinonimet ?

Çka janë sinonimet ? Çka është Sinonimi ? SINONIM m. gjuh. 1. Fjalë, shprehje ose ndërtim që ka kuptim të njëjtë ose shumë të afërt me kuptimin e një fjale,…

Shterpë

Kuptimi i fjalës Shterpë Çka është Shterpë ? SHTERP mb. 1. vet. f. Që nuk pjell fare ose që nuk është mbarsur një vit (për femrat e rritura të disa…

Steril

Kuptimi i fjalës Steril Çka është Steril ? STERIL mb. 1. mjek. Që është i pastër e pa asnjë mikrob, pasi është zier në temperaturë të lartë ose është përpunuar…

Kuptimi i fjalës Prier

Kuptimi i fjalës Prier PRIER kal. 1. shih PJERR 1. Prori sytë (kokën) nga e majta. Kali e prori anën. 2. jokal. vet. veta III. Anon barra që i është…

Kuptimi i fjalë Prijës

Kuptimi i fjalë Prijës   PRIJËS m. 1. shih UDHËRRËFYES, ~I 1. Prijësi i grupit. Ecnin pas prijësit. 2. lart. Ai që drejton nga ana ideologjike e politike një popull,…

Kuptimi i fjalës Pritës

Kuptimi i fjalës Pritës PRITËS mb. 1. Që të pret mirë si mik në shtëpinë a në vendin e vet. Njeri pritës. Shtëpi pritëse. 2. zyrt. Që merr në dorëzim…

Çka është Prime ?

Kuptimi i fjalës Prime Çka është Prime ? PRIME f. vet. 1. Mjekime me barna popullore. Prime plakash (grash). Bënte prime. 2. vjet. Yshtjet, magjitë, nuskat etj, që përdoreshin në…

Çka është Prizmi ?

Çka është Prizmi ? Kuptimi i fjalës Prizëm PRIZËM m. 1. gjeom. Trup gjeometrik shumëfaqësh me dy baza të barabarta e paralele dhe me faqe anësore katërkëndëshe. Prizëm i drejtë…

Çka është Priza ?

Çka është Priza ? Kuptimi i fjalës Prizë   PRIZË f. 1. hidrol. Pajisje prej gypash, dërrasash etj., që vendoset në lumë ose nëpër kanale për të marrë ujin ose…

Prik

Kuptimi i fjalës Prik Çka është Prik ? PRIK m. Pjerrje. Shtëpi me prik shtëpi me çatitë pjerrët. Gazeta Shëndeti

Çka është Proza ?

Çka është Proza ? Kuptimi i fjalës Prozë PROZË f. Gjini e letërsisë artistike që përfshin vepra si romani, tregimi etj., të cilat nuk shkruhen në vargje, po në formë…

Çka është Epika ?

Çka është Epika ? Kuptimi i fjalës Epikë EPIKË f. let. Njëra ndër tri gjinitë kryesore të krijimtarisë letrare që paraqet në formë tregimi, në vargje ose në prozë, ngjarje…

Agë

Çka është Agë ? Kuptimi i fjalës Agë agë m.sh. (krahin. shih) agai (sh.) ~ë, ~ët (kr. pop.) Trim, bashkëluftëtar i një kreshniku (në epikën legjendare). Gazeta Shëndeti

Afendiko

Çka është Afendiko ? Kuptimi i fjalës Afendiko AFENDIKO m. (vjet.) Zotëri; pasanik (përdorej si titull zakonisht për të pasurit ortodoksë). keq. Njeri që mbahet rëndë si zotëri, fodull. *…

Afektiv

Çka është Afektiv ? Kuptimi i fjalës Afektiv AFEKTIV mb. libr. Që krijohet nga një afekt; që ka afekt. Gjendje afektive. Gazeta Shëndeti

Çka është Afekti ?

Çka është Afekti ? Kuptimi i fjalës Efekt AFEKT m. libr. Gjendje shpirtërore e shqetësuar nga një ndjenjë e fortë zemërimi, frike, dashurie etj. Gazeta Shëndeti

Çka është Fati ?

Çka është Fati ? Kuptimi i fjalës Fat FAT m. Fuqi e panjohur a e mbinatyrshme, që mendohet se paracakton në mënyrë të pashmangshme gjithçka që i ndodh njeriut në…

Çka është Ambalazhi ?

Çka është Ambalazhi ? Kuptimi i fjalës Ambalazh Ambalazh m.sh. – Letër, karton, pëlhurë, arkë etj. që përdoret për të mbështjellë e për të mbajtur mallra të ndryshme që të…

Çka është Ambasada ?

Çka është Ambasada ? Kuptimi i fjalës Ambasadë   Ambasadë f.sh. – Përfaqësia diplomatike më e lartë që ka një shtet pranë një shteti tjetër, e cila drejtohet nga një ambasador; ndërtesa…

Çka është Ambasadori ?

Çka është Ambasadori ? Kuptimi i fjalës Ambasador Ambasador m.sh. – Përfaqësuesi diplomatik i shkallës më të lartë që ka një shtet pranë një shteti tjetër, drejtuesi i ambasadës. Ambasador i…

Çka është Institucioni ?

Çka është Institucioni ? Kuptimi i fjalës Institucion   INSTITUCION m. 1. Organizëm shtetëror a shoqëror, që e zhvillon veprimtarinë e vet në një fushë të caktuar të ekonomisë, të…

Çka është Aleanca ?

Aleancë f.sh. – Lidhje miqësore që bëjnë ndërmjet tyre dy a me shumë shtete për qëllime e veprime të përbashkëta politike dhe ushtarake; besëlidhje. Aleancë politike (ushtarake). Aleancë mbrojtëse. Aleancë dypalëshe…

Çka është Delegacioni ?

Çka është Delegacioni ? Kuptimi i fjalës Delegacion DELEGACION m. Grup njerëzish, që dërgohet nga një qeveri, nga një organizatë, nga një institucion etj. për ta përfaqësuar atë pranë një…

Çka është Paradoksi ?

Çka është Paradoksi ? Kuptimi i fjalës Paradoks PARADOKS m. libr. 1. Mendim që bie në kundërshtim me atë që dihet a që është pranuar përgjithësisht si e vërtetë; ide…

Çka është Lufta ?

Çka është Lufta ? Kuptimi i fjalës Luftë LUFTË f. 1. Ndeshje e armatosur ndërmjet shtetesh a forcash kundërshtare, që zhvillohet zakonisht me një varg betejash; koha sa vazhdon kjo…

Intermexo

Çka është Intermexo ? Kuptimi i fjalës Intermexo   INTERMEXO f. 1. muz. Pjesë e vogël muzikore, që luhet me vegla zakonisht ndërmjet akteve a skenave të një opere; skeç…

Çka është Interesi ?

Çka është Interesi ? Kuptimi i fjalës Interes   INTERES m. 1. Vëmendje e kujdes i veçantë që tregojmë për dikë a për diçka që ka rëndësi ose që na…

Çka është Mosha ?

Çka është Mosha ? Kuptimi i fjalës Moshë   MOSHË f. 1. Koha që nga lindja e një njeriu a e një qenieje tjetër të gjallë e deri në një…

Çka është Frekuenca ?

Çka është Frekuenca ? Frekuenca është numri i një ngjarje të përsëritur për njësi kohe. Ajo zakonisht referohet si frekuencë kohore. Perioda është kohëzgjatja e një cikli në një ngjarje…

Përbuzje

Kuptimi i fjalës Përbuzje Çka është Përbuzje ?   PËRBUZJE f. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PËRBUZ, PËRBUZEM. Përbuzja e rreziqeve. 2. Qëndrim shumë mospërfillës e përçmues ndaj një…

Çka është Sarkazma ?

Çka është Sarkazma ? Kuptimi i fjalës Sarkazëm SARKAZËM m. vet. nj. Ironi therëse dhe e hidhur, e shprehur me urrejtje a me përbuzje. Sarkazëm i hidhur (therës). Vjersha plot…

Çka është Liria  ?

Çka është Liria  ? Kuptimi i fjalës Liri LIRI I f. 1. Të qenët i lirë në jetë e në punë; mungesa e shtypjes, e varësisë dhe e kufizimeve që…

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.