Stresi është një gjendje e pakëndshme e zgjimit emocional dhe fiziologjik që njerëzit provojnë në situata që ata i perceptojnë si të rrezikshme apo kërcënuese për mirëqenien e tyre. Fjala “stres” do të thotë gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Disa njerëz e përcaktojnë stresin si dukuri apo situata që shkaktojnë tek ata ndjenjën e tensionit, presionit, apo emocionet negative të tilla si ankthi dhe zemërimi .Të tjerët e shohin stresin si reagim ndaj këtyre situatave. Kjo përgjigje përfshin ndryshimet fiziologjike – të tilla si rritjen e rrahjeve të zemrës […]

HAPTAS ndajf. 1. Drejtpërdrejt, ballë për ballë, pa u fshehur, hapur; kund. fshehtas. I doli haptas. E ndihmoi haptas. Vepronte haptas. E luftoi haptas. E bëri haptas. 2. Me zemër të hapur, me çiltëri, hapur; shkoqur, sheshit, shqip. I foli (ia tha) haptas. Shih edhe: haptazi haps hap hapës hapët […]

SHQIPE I f. Gjuha shqipe. Shqipja e sotme. Shqipja letrare kombëtare. Leksiku i shqipes. E di (e ka mësuar) shqipen mirë. SHQIPE II f. zool. 1. Shqiponjë. Shqipja arbërore. Shqipja dykrenore. Shqipe mali. E rrëmbeu shqipja. U vërsul si shqipe. 2. përd. mb. Shumë e shkathët dhe e zonja në […]

SHQIPO m. bised. Shqiptari si mishërim i virtyteve më të larta dhe i tipareve kombëtare më tipike të popullit tonë. Shqipon as e kanë trembur, as e kanë gjunjëzuar dot. Shqipot s’e kanë lëshuar asnjëherë pushkën nga dora. Shih edhe: shqip shqiptoj shqiponjë shqipëroj shqipe shqiptimor shqiptohem shqipëlloj shqipfolës Facebook […]

gjuha shqipe gjuhë indo-evropiane që flitet në Shqipëri dhe nga shqiptarët etnikë në pjesë të tjera të Ballkanit jugor Gjuha shqipe flitet gjithashtu edhe përgjatë bregdetit lindor të Italisë dhe në Sicili, në jug të Greqisë si dhe në Gjermani, Suedi, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Ukrainë dhe Belgjikë. Shih edhe: […]

SHQIPTIM m. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SHQIPTOJ, SHQIPTOHET. Shqiptimi i një rrokjeje (i një fjale). Shqiptimi i një vendimi. 2. gjuh. Mënyra si shqiptohen tingujt e një gjuhe; mënyra e veçantë se si shqiptohen tingujt e gjuhës në një stil të caktuar të saj ose në një dialekt; […]

SHQIPTOJ kal. 1. Prodhoj tingujt e një gjuhe me anë të organeve të të folurit, them me zë një tingull, një rrokje a një fjalë. Shqiptoj një tingull (një zanore, një bashkëtingëllore). Shqiptoj një fjalë. Shqiptoj rrokje për rrokje. I shqipton (s’ i shqipton) qartë fjalët. I shqipton mirë (keq, […]

SHQIPTAR m. Banor vendës i Shqipërisë ose ai që e ka prejardhjen nga Shqipëria; pjesëtar i popullsisë shqiptare. Shqiptarët e mërguar. Besa (fjala) e shqiptarit. Nderi (karakteri) i shqiptarit. Trimëria (bujaria, mikpritja) e shqiptarëve. Malli i shqiptarit për mëmëdheun. SHQIPTAR mb. Që lidhet me Shqipërinë ose me shqiptarët, që është […]

SHQIPËRIM m. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SHQIPËROJ, SHQIPËROHET. Shqipërimi i veprave të letërsisë klasike. Shqipërimi i fjalëve të huaja. 2. Përkthim shqip i një vepre letrare të huaj. Shqipërim i bukur (i goditur). Shqipërimet e Fan Nolit. Shih edhe: Shqipëria shqipe shqiptim shqipëroj shqiptarizëm shqipëruar shqipërues shqip shqiptari […]

SHQIPËROJ kal. 1. Përkthej në gjuhën shqipe një vepër letrare të huaj (duke e bërë të tingëllojë sa më shqip). Shqipëroj veprat e autorëve klasikë. E ka shqipëruar mirë. 2. Kthej shqip një fjalë të huaj duke përkthyer pjesët përbërëse të saj; i jap trajtën shqiptare një emri të përveçëm […]

Shqipëria – vend në juglindje të Evropës Kufizohet me Malin e Zi, Kosovën, Maqedoninë dhe Greqinë. Kryeqytet i Shqipërisë është Tirana. Shih edhe: shqipërim shqipëruar shqipe shqiptare shqiptarësi shqipëroj shqiptarizëm shqiptari shqipërues Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Çfarë është ovulacioni Ditë e parë e ciklit menstrual, dita kur fillojnë të përgatiten vezoret, është dita e parë e menstruacioneve. Dita e ovulacionit është momenti kur del veza. Veza e prodhuar hyn në tuba. Atje mund të fekondohet nga spermatozoidet. Kur mund te mbetesh shtatzënë Kjo varet nga faktorë […]

Barnat apo ilaçet janë substanca kimike të jashtme, të cilat veprojnë në organizmin e gjallë në aspektin e parandalimit, diagnozës dhe trajtimit të sëmundjes. Barnat janë lëndë të përgatitura posaçërisht për mjekimin a parandalimin e një sëmundjeje ose për shërimin e një plage, ilaç; bimë ose pjesë e një bime, […]

Pjesa më e madhe e trupit të njeriut përbëhet nga uji, pasi 75% e peshës trupore përbëhet prej H2O. Pjesa më e madhe e ujit gjendet brenda qelizave të trupit (hapësirat ndërqelizore). Pjesa tjetër gjendet në hapësirën jashtëqelizore, që përbëhet nga enët e gjakut (hapësira intravaskulare) dhe hapësirat mes qelizave […]

Mikrobiologjia (nga greq. μικρός, mikrós, -“i vogel”; βίος, víos,-“jete” dhe λόγος, lógos,-“fjalë”, “mësim”, “dije”) është degë e biologjisë që merret me studimin e mikroorganizmave (mikrobeve), ndërtimin, funksionimin dhe ndikimin e tyre në organizmat e tjera të gjalla. Mikroorganizmat janë organizma të vogla mikroskopike njëqelizore të padukshme për syrin e njeriut. […]

NUK pjes. 1. Përdoret për të mohuar plotësisht kuptimin e shprehur nga një folje. Nuk vij. Nuk shkoi. Nuk dorëzohet. Nuk i hedh armët. Nuk ka rëndësi. 2. bised. Përdoret bashkë me pjesëzën «para» për ta shprehur mohimin në mënyrë të zbutur. Nuk para i pëlqen. Nuk para ia ka […]

Menstruacioni është një fazë e rëndësishme dhe kryesore e pubertetit tek vajzat. Menstruacionet janë një nga shenjat e shumta fizike që një vajzë po shndërrohet në një grua. Menstruacionet mund të jenë çrregulluese, si shumë ndryshime të tjera që vijnë me pubertetin. Disa vajza mezi presin që të fillojnë periodat […]

KA: 1. Veta e tretë e foljes ndihmëse KAM kal. a. Zotëroj diçka; jam pronar i diçkaje; është imi, më përket mua; është në familjen time, bashkëjeton me mua ose është në lidhje të ngushta me mua.Ka shumë libra. Ka sa për të jetuar (sa për vete).Ka grua (burrin). b. Është […]

Viruset janë parazitë brendaqelizorë të detyruar të cilët nuk kanë informacion gjenetik që të mund të kontrollojë (kodifikojë për) aparatin e nevojshëm për gjenerimin e energjisë metabolike (ATPaza) ose për sintezën e proteinave dhe janë absolutisht të varur nga qeliza pritëse për kryerjen e këtyre funksioneve. Bëhet fjalë për thërrmija […]

VIRUS m. mjek. Mikroorganizmi më i vogël, që njihet deri më sot, i cili rritet e zhvillohet vetëm në qeniet e gjalla dhe shkakton sëmundje ngjitëse. Virus i gjallë (aktiv). Virusi i gripit (i lisë, i tërbimit).

NGA I. ndajf.Përdoret për të pyetur: 1. Për vendin prej ku vjen dikush a diçka, ku është ose nëpër të cilin kalon dikush a diçka; prej ku. Nga erdhën? Nga u nisët? Nga kaluat? Nga dolët (hytë)? Nuk e di se nga. 2. Për vendin ku drejtohet dikush a diçka; […]

SE I. pyet. 1. Përdoret gjithnjë i shoqëruar me parafjalë për të pyetur për sende, për mjetin me të cilin bëhet diçka, për shkakun e diçkaje dhe për lëndën nga e cila përbëhet diçka; çfarë. Me se punon? Me se e mori? Me se e shkëmbeu? Me se e krahason? […]

NJË I. num. them. 1. Numri i parë në vargun e numrave të plotë numri 1; numri i plotë më i vogël, që shënon njësinë më të vogël; njësia më e vogël në një grup, që shënohet me këtë numër. Numri një. Tridhjetë e një. Një dhe një bëjnë dy. […]

QË I. përem. Përdoret në vend të një emri a të një përemri tjetër njësoj në të gjitha gjinitë në njëjës e në shumës për të lidhur një fjali të varur përcaktore, duke treguar frymorin a sendin që është përmendur, i shënuar nga një emër a përemër në fjalinë e […]

  ME I. parafj. Përdoret me një emër ose me një përemër në rasën kallëzore për të treguar: 1. Praninë e dy a më shumë vetave a sendeve së bashku në një vend, qenien e tyre së bashku në një gjendje të caktuar ose pjesëmarrjen e tyre të përbashkët në […]

DHE m. sh 1. Korja e rruzullit tokësor në tërësinë e saj a në një pjesë të caktuar; shtresa e sipërme e kësaj koreje; lëndë e fortë a e shkrifët që përben koren e rruzullit tonë; tokë. Dhe i bardhë (i kuq, i zi, i verdhë, i hirtë). Dhe i […]

Shkronja e trembëdhjetë e alfabetit të gjuhës shqipe dhe njëra nga zanoret. Nyjë e përparme e gjinisë mashkullore. Trajtë e shkurtër e përemrave vetorë të vetës së tretë në rasën dhanore të numrit njëjës dhe vetës së tretë në rasën kallëzore të numrit shumës.

NË I parafj. Përdoret me një emër në rasën kallëzore për të treguar: Vendin ku ndodhet dikush a diçka, ku bëhet një veprim. Në qendër (në mes, në anë). Në shtëpi (në shkollë, në rrugë, në fushë). Në qytet (në fshat, në malësi). Në rrjedhën e poshtme të lumit. Në […]

E. I 1. Një nga zanoret e gjuhës shqipe dhe shkronja e shtatë e alfabetit të saj, e cila shënon këtë zanore. Zanorja e. Tingulli e. Shkronja e. 2. si em. f. Zanorja dhe shkronja e. E-ja e madhe (e vogël). E-ja e dorës (e shtypit). E-ja e theksuar (e […]

TË I Trajtë e shkurtër e përemrave vetorë të vetës së dytë në rasën dhanore e kallëzore të numrit njëjës. Të pashë nga larg (ty). Të fola (ty). Të thashë një herë (ty). TË II përem. Trajtë e shkurtuar e përemrave vetorë e dëftorë ai, ajo, në rasën kallëzore; atë […]

Përdoret me një emër në rasën kallëzore për të treguar së bashku me të: Qëllimin a synimin e një veprimi; qëllimin a sendin përse shërben a duhet diçka; frymorin ose sendin, në dobi a në dëm të të cilit bëhet diçka; objektin mbi të cilin shtrihet një veprim a një […]

1. Përdoret për të lidhur fjali të bashkërenditura, që shprehin veprime a gjendje të kundërta ose që përqasen; ndërsa. Ditën punonte, kurse natën vazhdonte shkollën. Ai ishte ushtar, kurse i vëllai punonte në kooperativë. 2. bised. Meqenëse, meqë, duke qenë se; përderisa. Kurse qenka puna kështu, unë po iki. Kurse […]

1. Përdoret përpara një fjalie të varur, që tregon një veprim, i cili kryhet njëkohësisht me veprimin e shprehur në fjalinë kryesore; në kohën që, gjatë kohës që, kur. Ndërsa fshatarët lidhnin duajt, nxënësit mblidhnin kallinjtë. Ndërsa po zbardhte drita, ushtarët zunë vend te kodrat. 2. Përdoret përpara një fjalie […]

reciprocitét,-i emër i gjinisë mashkullore; i ligjërimit libror; ndërsjellësi; dyanshmëri. dyanshmërí,-a emër i gjinisë femërore; numri shumës; -(të) i ligjërimit libror; të qenët i dyanshëm.

ABSORBIM Thithje e lëngjeve dhe substancave të tjera ushqyese nga organizmi. Absorbimi më i madh bëhet në zorrët e holla me anë të vileve. The post ABSORBIM appeared first on Fjalori mjekesor.

ACENOCOUMAROL Medikament antitrombotik. Përdoret për parandalimin dhe mjekimin e sëmundjeve tromboembolike. The post ACENOCOUMAROL appeared first on Fjalori mjekesor.

ACE inhibitorët (angiotensin converting enzyme) Grup i barnave vazodilatatorë, të cilët frenojnë konversionin e angiotenzinës I në angiotenzinë II. Përdoren për mjekimin e pamjaftueshmërisë së zemrës, hipertensionit arterial dhe nefropatisë diabetike. Zakonisht kombinohen me diuretikë dhe betabllokues. Në këtë grup bëjnë pjesë: enalaprili, kaptoprili, lizinoprili, ramiprili etj. The post ACE […]

ABSTINENCË 1) Gjendje e rëndë psikike dhe somatike, që lind pas ndërprerjes së narkotikëve.2) Të përmbajturit ndaj diçkaje, të hequrit dorë nga diçka. The post ABSTINENCË appeared first on Fjalori mjekesor.

ACEBUTOLOL Medikament i grupit të betabllokuesve. Përdoret për mjekimin e hipertensionit arterial, anginës pektorale dhe aritmive. The post ACEBUTOLOL appeared first on Fjalori mjekesor.

ACEFALI Anomali e rëndë kongjenitale, që shfaqet me mungesë të kokës së fetusit. The post ACEFALI appeared first on Fjalori mjekesor.

VIRALE Pneumonia Infeksion akut i mushkërive, i shkaktuar nga viruset, si: adenovirus, influenca, parainfluenca, enterovirus. Karakterizohet me dhimbje koke, ethe, dhimbje muskulore dhe kollë me sputum. The post VIRALE Pneumonia appeared first on Fjalori mjekesor.

VENOZ Që i përket venës, që ndërlidhet me venat, që u takon venave. The post VENOZ appeared first on Fjalori mjekesor.

VIRILIZËM Zhvillimi i karakteristikave mashkullore tek femrat, si: rritje e qimeve në trup, rritje e muskulaturës dhe zë burrëror. The post VIRILIZËM appeared first on Fjalori mjekesor.

ABORT Ndërprerje e shtatzënisë dhe dalje e fetusit dhe materialeve placentale jashtë mitrës para javës 28. The post ABORT appeared first on Fjalori mjekesor.

ACETABUL Gropë e kockës së Bacinit, vendi ku artikulohet koka e kockës së kofshës. The post ACETABUL appeared first on Fjalori mjekesor.

ABUZIM Shpërdorim, përdorim jashtë mase i medikamenteve, i pijeve, i ushqimit. The post ABUZIM appeared first on Fjalori mjekesor.

ABRAZION Dëmtim sipërfaqësor i lëkurës ose i mukozave, i shkaktuar nga një faktor gërryes dëmtues mekanik apo gjatë fërkimit. The post ABRAZION appeared first on Fjalori mjekesor.

ABORT JOKOMPLET Abort në të cilin ngelin brenda mitrës pjesë nga fetusi apo materialeve placentale. The post ABORT JOKOMPLET appeared first on Fjalori mjekesor.

ABRAKI Anomali kongjenitale që karakterizohet nga mungesa e njërit apo të dy krahëve. The post ABRAKI appeared first on Fjalori mjekesor.

ABORT INFEKTIV Abort i shoqëruar nga infeksioni i fetusit, materialeve placentale dhe endometriumit. The post ABORT INFEKTIV appeared first on Fjalori mjekesor.

ABSCES PERITONSILAR Grumbullim i qelbit në hapësirën përreth tonsilëve. Zakonisht shkaktohet nga streptokoku beta-hemolitik. Shoqërohet me dhimbje gryke, ethe, dhimbje koke, jargëzim. The post ABSCES PERITONSILAR appeared first on Fjalori mjekesor.

ABSCES PIOGJENIK I MËLÇISË Grumbullimi i qelbit, i lokalizuar në mëlçi. Shkaqet janë të shumta, p.sh.: nga infeksione abdominale (apendicit, divertikulit ose zorrë e perforuar, infeksion i gjakut, infeksion i traktit biliar). Shoqërohet me nauze, të vjella, humbje oreksi, humbje peshe, dobësi, verdhëz. The post ABSCES PIOGJENIK I MËLÇISË appeared […]

ABDOMEN AKUT Gjendje urgjente, që karakterizohet me dhimbje të forta dhe të vazhdueshme abdominale, të cilat lindin papritur dhe, zakonisht, shoqërohen me spazma të forta të muskulaturës së barkut, me vjellje dhe ethe. Shkaku më i shpeshtë i abdomenit akut është peritoniti. Shkaqe të tjera janë edhe apendiciti, dëmtime abdominale […]

ABDOMEN Pjesa e mesme e trupit, e cila shtrihet ndërmjet gjoksit nga lart kurse nga poshtë me pelvikun e vogël dhe me ekstremitetet. Abdomeni ka formën e cilindrit të shtypur, ku diametri gjerësor është më i madh se ai sagital.Abdomenin e formojnë:a) muret e zgavrës së barkut, të cilat formohen […]

ABSCES I LËKURËS Grumbullim i qelbit, i lokalizuar në lëkurë apo nën të. Ndodh pas plagëve, dëmtimeve të lëkurës, nga një karbunkul ose forunkul. Shoqërohet me dëmtime në lëkurë dhe ënjtje të lokalizuar që shoqërohet me dhimbje. The post ABSCES I LËKURËS appeared first on Fjalori mjekesor.

ABIOZË Humbje e aftësisë dhe fuqisë për të jetuar, gjendje pa jetë. The post ABIOZË appeared first on Fjalori mjekesor.

ABETALIPOPROTEINEMI Gjendje e cila karakterizohet nga absorbimi i ulët i yndyrave nga zorrët, degjenerim pigmentar i retinës së syrit, ataksi, neuropati dhe akantocitozë. The post ABETALIPOPROTEINEMI appeared first on Fjalori mjekesor.

ABETA Shkurtesë për beta amiloidin (komponent i pllakave të sëmundjes së Alzhemierit). The post ABETA appeared first on Fjalori mjekesor.

AA 1) Shkurtesë për receta me kuptimin: në sasi të barabartë, baras.2) Shkurtesë për arteriet (në numrin shumës). The post AA appeared first on Fjalori mjekesor.