Shëndeti
Fri. Mar 31st, 2023

Category: Fjalori

Fjalori

Kuptimi i fjalës

Gjithnjë

GJITHNJË ndajf. 1. Gjatë gjithë kohës, gjithmonë. Gjithnjë ashtu ka qenë. Mbetet gjithnjë i ri. Gjithnjë në zhvillim (në rritje). 2. Çdo herë, në çdo rast, në çdo kohë, kurdoherë,…

Kuptimi i fjalës

Gjithmonë

GJITHMONË ndajf. 1. Gjatë gjithë kohës, përherë, vazhdimisht; gjithnjë. Mbetet gjithmonë i pavdekshëm. Nuk kalohet gjithmonë kështu. Gjithmonë për këtë ka menduar. Gjithmonë në zhvillim (në rritje). 2. Çdo herë,…

Kuptimi i fjalës

Gjithfarë

GJITHFARË pakuf Shumë lloje, të çdo lloji, të farëve më të ndryshme. Gjithfarë sendesh (lulesh, mallrash, mjetesh). Gjithfarë formash (mënyrash). Me gjithfarë njerëzish. Gazeta Shëndeti

Kuptimi i fjalës

Çfarëdo

Përdoret para emrave në rasën rrjedhore për të shënuar secilin frymor, send a dukuri pa dallim, pavarësisht nga natyra, lloji, tiparet a veçoritë që ka, për të shënuar çdo qenie,…

Kuptimi i fjalës

Çfarë

Përdoret në fjali pyetëse përpara foljeve për të pyetur drejtpërdrejt ose tërthorazi për një send, për një dukuria për një veprim të panjohur, që duam ta dimë; ç’. Çfarë po…

Kuptimi i fjalës

Çka

pyetës. Çfarë, ç’. Çka i tha? Çka deshi? Çka po thotë? lidhor. Që, i cili. Atë çka është përparimtare. Atë çka dinë. Për atë çka u fol. lidhor. Ai që…,…

Kuptimi i fjalës

Dot

Kuptimi i fjalës Dot   DOT pj. 1. Përdoret në fjali dëftore mohuese për të përforcuar a për të zbutur mohimin, kur nuk janë mundësitë që të kryhet veprimi i…

Kuptimi i fjalës

Qerre

Kuptimi i fjalës Qerre Çka është Qerre   QERRE f. Mjet për të mbartur zakonisht prodhime bujqësore, lëndë ndërtimi etj., i përbërë nga një shtrat i gjerë me ose pa…

Kuptimi i fjalës

Vragë

Kuptimi i fjalës Vragë Çka është Vragë ? VRAGË f. Rrugë e ngushtë nëpër një pyll ose në fushë për kafshë a për kalimtarë; dhiare. Vragë e paharruar. Vragë e…

Kuptimi i fjalës

Dhiare

Çka është Dhiare ? Kuptimi i fjalës Dhiare DHIARE f. Udhë shumë e ngushtë nëpër brinja e male, rrugë dhish. Dhiaret e maleve. Kaluan nëpër një dhiare. Gazeta Shëndeti

Kuptimi i fjalës

Përcaktuar

Kuptimi i fjalës Përcaktuar Çka është Përcaktuar PËRCAKTUAR mb. 1. I vendosur brenda kufijsh të prerë; i llogaritur me përpikëri; që është në një masë ose sasi të pandryshueshme; kund.…

Kuptimi i fjalës

Erotik

Çka është Erotik ? Çka është Erotike ? Kuptimi i fjalës Erotike EROTIK mb. let. Që ka të bëjë me dashurinë, që i këndon dashurisë, i dashurisë. Poezi (vargje, vjershë)…

Kuptimi i fjalës

Steril

Kuptimi i fjalës Steril Çka është Steril ? STERIL mb. 1. mjek. Që është i pastër e pa asnjë mikrob, pasi është zier në temperaturë të lartë ose është përpunuar…

Kuptimi i fjalës

Agë

Çka është Agë ? Kuptimi i fjalës Agë agë m.sh. (krahin. shih) agai (sh.) ~ë, ~ët (kr. pop.) Trim, bashkëluftëtar i një kreshniku (në epikën legjendare). Gazeta Shëndeti

Kuptimi i fjalës

Afendiko

Çka është Afendiko ? Kuptimi i fjalës Afendiko AFENDIKO m. (vjet.) Zotëri; pasanik (përdorej si titull zakonisht për të pasurit ortodoksë). keq. Njeri që mbahet rëndë si zotëri, fodull. *…

Kuptimi i fjalës

Përbuzje

Kuptimi i fjalës Përbuzje Çka është Përbuzje ?   PËRBUZJE f. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PËRBUZ, PËRBUZEM. Përbuzja e rreziqeve. 2. Qëndrim shumë mospërfillës e përçmues ndaj një…

You cannot copy content of this page