Tue. May 17th, 2022

Category: Fjalori

Fjalori

Kuptimi i fjalës

Thashetheme

Kuptimi i fjalës Thashetheme   THASHETHEME f. vet. Fjalë të pathemelta, zakonisht të këqija, për dikë a për diçka, që pëshpëriten e përhapen nga njerëz llafazanë e shpirtvegjël, të cilët…

Kuptimi i fjalës

Folur

Kuptimi i fjalës Folur FOLUR as. 1. Aftësia e njeriut për të folur; vënia e kësaj aftësie në veprim; shprehja e mendimeve me anë të gjuhës; veprimtaria ligjëruese. Organet e…

Kuptimi i fjalës

Plaçkë

Çka është Plaçka ? Kuptimi i fjalës Plaçkë PLAÇKË f. 1. edhe përmb. Tërësia e sendeve dhe e orendive shtëpiake, pasuri e mall që ka dikush në shtëpi; zakon. rrobat…

Kuptimi i fjalës

Mpreh

Kuptimi i fjalës Mpreh Çka është Mpreh ? MPREH kal. 1. Holloj tehun e thikës, sëpatës a të një përdorëseje tjetër që të presë më mirë. Mpreh thikën (gërshërët, briskun,…

Kuptimi i fjalës

Përmbush

Kuptimi i fjalës Përmbush Çka është Përmbush ?   PËRMBUSH kal. 1. E kryej plotësisht një detyrë që më është ngarkuar a besuar; e plotësoj. I përmbushën të gjitha detyrat.…

Kuptimi i fjalës

Duroj

Çka është Duroj ? Kuptimi i fjalës Duroj DUROJ kal. 1. edhe jokal. I përballoj dhe i kaloj vështirësitë, dhembjet, shqetësimet, vuajtjet, fatkeqësitë etj. i qetë e gjakftohtë, pa u…

Kuptimi i fjalës

Mësoj

Kuptimi i fjalës Mësoj Çka është Mësoj ?   MËSOJ kal. I jap dikujt arsim e edukatë ose njohuri nga një fushë e dijes nëpërmjet mësimit sipas një programi të…

Kuptimi i fjalës

Pushoj

Kuptimi i fjalës Pushoj Çka është Pushoj ?   PUSHOJ jokal. 1. Lë punën për t’u çlodhur, çlodhem, prehem për ca kohë. Pushoj pas punës. Pushuan nja dy ditë. Pushuam…