Mon. May 16th, 2022

Category: Fjalori

Fjalori

Kuptimi i fjalës

Sabotoj

Çka është Sabotoj ? SABOTOJ kal. 1. Dëmtoj me dashje e fshehurazi pajisje, makineri, ndërtesa etj. për të penguar punën e prodhimin; pengoj, çrregulloj i prish mbarëvajtjen e një pune,…

Pyetje dhe Përgjigje

Hidrofil

Çka është Hidrofil ? HIDROFIL mb. spec. Që e thith ujin; që kërkon ujë ose lagështi; që rron në ujë të ndenjur; lagështidashës. Pemë hidrofile. Lëndë hidrofile. Pambuk hidrofil. Kafshë…

Kuptimi i fjalës

Shfaros

Çka është Shfaros ? SHFAROS kal. E zhduk krejt, e asgjësoj, ia shuaj farën (për njerëzit dhe për qenie të tjera të gjalla). Shfaros armikun. Shfaros insektet e dëmshme (mushkonjat,…

Kuptimi i fjalës

Pikëlloj

Çka është pikëlloj ? PIKËLLOJ kal. E hidhëroj shumë dikë, e bëj që të ndiejë menjëherë një dhembje të madhe shpirtërore, i shkaktoj pikëllim, e helmoj. E pikëlloi vdekja e…

Mendoj

Çka është Mendoj ? MENDOJ jokal. 1. Kam aftësinë të gjykoj, të arsyetoj, të formoj një mendim etj.; bie në mendime, vras mendjen, mendohem; edhe kal. rrah diçka me mend,…

Kuptimi i fjalës

Abesiv

Çka është abesiv ? abesiv, -i lat.gram. – rasë gramatikore e zgjedhimit në disa gjuhë UA me kuptim mohues. (pa. jo, mos), rasë me kuptim privues: kuptim me kuptimin: jashtë.…

Kuptimi i fjalës

Përputhje

Çka është Përputhje ? PËRPUTHJE f. 1. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve PËRPUTH, PËRPUTHEM. Përputhja e fjalëve me veprat. Përputhja e forcave prodhuese me marrëdhëniet në prodhim. 2.…