Category: Fjalori

Fjalori

Plaskom

Çka është Plaskom ? PLASKOM m. krahin. Hon, greminë, humnerë (edhe fig.). Plaskom i thellë. Ra në plaskom. Gazeta Shëndeti

Çka është Vëllimi ?

Çka është Vëllimi ? VËLLIM m. 1. Madhësia e diçkaje që ka gjatësi, lartësi e gjerësi dhe që matet me njësi kubike; pjesa e hapësirës që zë një trup. Vëllimi…

Çka është Masa ?

Çka është Masa ? MASË I f. 1. Njësi matjeje (e gjatësisë, e peshës, e vëllimit etj.); diçka që përdoret si mjet për të matur gjatësinë, vëllimin, peshën etj.; enë…

Çka është sasia ?

Çka është sasia ? SASI f. 1. vet. nj. Numri i sendeve, i dukurive a i qenieve të bashkuara në një grumbull ose i anëve e i vetive të tyre,…

Çka është Pakica ?

Çka është Pakica ? PAKICË f. 1. Sasi e vogël a numër i vogël njerëzish, sendesh etj.; kund. shumicë. Pakicë e vogël. Një pakicë njerëzish. Shitje (tregti) me pakicë. Del…

Çka është Dhjami ?

Çka është Dhjami ? DHJAMË m. 1. Lëndë e butë e lyrshme, e patretshme në ujë që ndodhet në trupin e kafshëve dhe që përdoret si yndyrë ushqimore, në industri…

Çka është Pëlhura ?

Çka është Pëlhura ? PËLHURË I f. 1. Copë e endur hollë në avlëmend ose në tezgjah, zakonisht me fije pambuku a mëndafshi që përdoret për veshje të lehta, për…

Këllëf

Çka është Këllëf ? KËLLËF m. 1. Pëlhurë e qepur si qeskë a si thes i vogël, që mbështjell jastëkun ose dyshekun për ta mbajtur pastër. Këllëf i qëndisur. Këllëf…

Çka është Dysheku ?

Çka është Dysheku ? DYSHEK m. Këllëf i madh prej pëlhure të trashë, i mbushur brenda me lesh, pambuk etj., i cili vendoset mbi shtrat që të mos na vritet…

Çka është trashësia ?

Çka është trashësia ? TRASHËSI f. 1. Të qenët i trashë; vetia e diçkaje të trashë; të qenët i mbushur e i shëndoshë; madhësia e prerjes tërthore të një trupi…

Përafërsisht

Çka është Përafërsisht ? PËRAFËRSISHT I. ndajf. Në mënyrë të përafërt, duke iu afruar së vërtetës; afërsisht. E parashikoi përafërsisht motin. E gjeti përafërsisht. II. pj. Pak a shumë, një…

Çka është Nocioni ?

Çka është Nocioni ? NOCION m. filoz. Formë themelore e mendimit, në të cilën pasqyrohen tiparet më të përgjithshme dhe më thelbësore të sendeve e të dukurive të realitetit objektiv,…

Çka është Halli ?

Çka është Halli ? HALL m. bised. 1. Gjendje e vështirë, mundim që vjen nga mungesa e diçkaje, nga vuajtjet etj.; nevojë e madhe për diçka, ngushticë. Ra në hall.…

Çka është Malli ?

Çka është Malli ? MALL I m. Dhembje e thellë shpirtërore e trishtim që ndjejmë për dikë a për diçka që ndodhet larg nesh; dëshirë e fortë për t’u kthyer…

Çka është Krimi ?

Çka është Krimi ? KRIM m. 1. drejt. Veprim që kryhet në kundërshtim me ligjet në fuqi, që ka pasoja të dëmshme e të rrezikshme për shtetin, për shoqërinë a…

Çka është Nikotina ?

Çka është Nikotina ? Nikotina është stimulant i fuqishëm parasimpatomimetik dhe alkaloid që gjindet në bimët e familjes Solanaceae[1]. Nikotina gjendet në duhan Nikotina Nikotina është ndër alkaloidet kryesore e…

Lidhëzor

Çka është Lidhëzor ? LIDHËZOR mb. gjuh. Që lidhet me anë të një lidhëze; që ka lidhëz në përbërjen e vet; që ka vlerën e një lidhëze. Ndërtim lidhëzor. Fjali…

Çka është Telegrafi ?

Çka është Telegrafi ? TELEGRAF m. 1. Lloj i ndërlidhjes me rrymë elektrike ose me radio, për të dhënë njoftime të shpejta nga një vend në një vend tjetër të…

Sabotoj

Çka është Sabotoj ? SABOTOJ kal. 1. Dëmtoj me dashje e fshehurazi pajisje, makineri, ndërtesa etj. për të penguar punën e prodhimin; pengoj, çrregulloj i prish mbarëvajtjen e një pune,…

Çka është Sabotimi ?

Çka është Sabotimi ? SABOTIM m. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SABOTOJ, SABOTOHET. Sabotimi i prodhimit (i punës). Sabotimi i luftës (i bisedimeve, i marrëveshjes). Veprime sabotimi. 2. Dëmtim…

Çka është ngjyra ?

Çka është ngjyra ? ngjyrë f. Veti fizike e një trupi për të thithur një pjesë të dritës që bie mbi të dhe për ta pasqyruar pjesën tjetër me rreze…

Çka është Aventura ?

Çka është Aventura ? Aventurë f.sh. – Ndodhi e rastit në jetën e dikujt, me të papritura e me rreziqe. Aventurë dashurie. Roman aventurash. Jetë me aventura. Bën aventura. keq.…

Çka është Familja ?

Çka është Familja ? FAMILJE f. 1. Njësi e vogël e organizimit të jetës shoqërore, që përbëhet nga burri, gruaja, fëmijët ose edhe nga njerëz të tjerë të afërt, të…

Çka është Heroi ?

Çka është Heroi ? HERO m. 1. Ai që ka kryer një vepër të lartë trimërie e vetëmohimi në luftë a në punë për popullin dhe për atdheun e vet,…

Çka është Personazhi ?

Çka është Personazhi ? PERSONAZH m. let. Individualiteti i krijuar nga shkrimtari në një vepër nëpërmjet tipareve vetjake të të cilit mishërohen disa anë tipik të një karakteri shoqëror, të…

Çka është Tema ?

Çka është Tema ? TEMË f. 1. Anë e jetës ose dukuri e rëndësishme, që pasqyrohet në një vepër artistike ose bëhet objekt kërkimi e studimi në një vepër shkencore.…

Çka është Sterilizimi ?

Çka është Sterilizimi ? Sterilizimi është procedurë e shkatërrimit të të gjithë mikoroorganizmave dhe sporeve te tyre. Sterilizimi bëhet me mjete të ndryshme fizike: nxehtësi, rrezatim, vibrim, filtrim. Sterilizimi me…

Lende

Çka është Lende   ? LENDE f. 1. Kokërr e vogël si lajthi me një kapuç nga njëra anë, që lidhin disa drurë si lisi etj. dhe që e hanë derrat e…

Çka është sipërfaqja ?

Çka është sipërfaqja ? SIPËRFAQE f. 1. Ana e jashtme e një trupi, që e kufizon atë si diçka me vete. Sipërfaqe e rrafshët (e lëmuar, e ashpër). Sipërfaqja e…

Çka është Natriumi ?

Çka është Natriumi ? Natriumi është element i cili bën pjesë në grupin e I-rë A të Sistemit periodik , hynë në kuadër të Metaleve Alkaline . Është një ndër…

Çka është Metali ?

Çka është Metali ? metal m. kim. Trup i thjeshtë (si alumini, ari, bakri, hekuri, plumbi etj.) që është kryesisht në gjendje të ngurtë, i qëndrueshëm, i fortë e me…

Çka është Hidroksidi ?

Çka është Hidroksidi ? HIDROKSID m. kim. Trup që del nga bashkimi kimik i oksidit të një metali me ujin. Hidroksidi i aluminit (i kaliumit, i natriumit, i magnezit, i…

Hidrofil

Çka është Hidrofil ? HIDROFIL mb. spec. Që e thith ujin; që kërkon ujë ose lagështi; që rron në ujë të ndenjur; lagështidashës. Pemë hidrofile. Lëndë hidrofile. Pambuk hidrofil. Kafshë…

Hidro

Çka është Hidro ? HIDRO– fjalëform. libr. Pjesa e parë e fjalëve të përbëra, që ka kuptimin «i ujit, i ujërave, që ka të bëjë me ujin, që punon me…

Çka është Oqeani ?

Çka është Oqeani ? OQEAN m. 1. Hapësirë e madhe me ujë të kripur, që shtrihet ndërmjet kontinentesh. Oqeani Paqësor (i Qetë). Oqeani Indian. Oqeani i Ngrirë i Veriut. Përtej…

Çka është Kontinenti ?

Çka është Kontinenti ? KONTINENT m. gjeogr. Pjesë shumë e madhe e rruzullit tokësor, e rrethuar nga të gjitha anët ose pothuajse nga të gjitha anët me dete e oqeane;…

Çka është Akademiku ?

Çka është Akademiku ? Akademik m.sh. – Anëtar i drejtpërdrejtë i një akademie të shkencave. Titull që i jepet një dijetari, një shkrimtari, një artisti etj. nga një akademi. mb. –…

Shfaros

Çka është Shfaros ? SHFAROS kal. E zhduk krejt, e asgjësoj, ia shuaj farën (për njerëzit dhe për qenie të tjera të gjalla). Shfaros armikun. Shfaros insektet e dëmshme (mushkonjat,…

Çka është Shfarosja ?

Çka është Shfarosja ? SHFAROSJE f. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve SHFAROS, SHFAROSEM. Shfarosje e pamëshirshme (e ngadalshme, e shpejtë). Shfarosja e armikut. Shfarosja e minjve (e dëmtuesve…

Çka është Gjenocidi ?

Çka është Gjenocidi ? GJENOCID m. libr. Shfarosja e plotë a e pjesshme e një popullsie ose e grupeve të veçanta kombëtare. Politika e gjenocidit. Gazeta Shëndeti

Çka është Mendja ?

Çka është Mendja ? MENDJE f. 1. Aftësia e njeriut për të menduar, për të njohur e për të pasqyruar botën, për të arsyetuar e për të gjykuar, që arrihet…

Çka është Libri ?

Çka është Libri ? LIBËR m. Vepër shkencore, mësimore, letrare etj. me fletë të shtypura e të lidhura së bashku në një vëllim. Libër i ri (i vjetër). Libër i…

Çka është Ditari ?

Çka është Ditari ? DITAR I m. 1. Tërësia e shënimeve të përditshme a të kohëpaskohshme, që mbahen për ngjarje nga jeta vetjake ose nga jeta e një kolektivi; shënime…

Arsyetoj

Çka është Arsyetoj ? Arsyetoj jokal. – Përdor arsyen, vë në lëvizje arsyen për të gjetur shkaqet dhe për të zbuluar thelbin e dukurive, për të zgjidhur diçka ose për…

Çka është Protagonisti ?

Çka është Protagonisti ? PROTAGONIST m. let. Personazhi kryesor i një vepre letrare (kryesisht në prozë); personazhi kryesor pozitiv, heroi kryesor. Protagonisti i veprës. teatër. Aktori që luan rolin kryesor…

Çka është Omikroni ?

Shkruan: Dr. Lul Raka VARIANTI I RI I KORONAVIRUSIT 1. ÇKA ËSHTË OMIKRONI? Ndryshimet gjenetike janë dukuri normale në biologjinë e viruseve. Viruset, sa më shumë që kanë mundësinë të…

Çka është Frymëzimi ?

Çka është Frymëzimi ? frymëzim,-i emër i gjinisë mashkullore; numri shumës; e(t) 1. veprimi sipas foljeve: burim (shembull) frymëzimi. 2. dëshirë e ngritur dhe forcë e brendshme për të bërë…

Çka është Sinekologjia ?

Çka është Sinekologjia ? Sinekologjia bën studimin e marrëdhënieve reciproke të bashkësive në tërësi ndaj mjedisit të jashtëm, marrëdhëniet e ndërsjella të anëtarëve të biocenozave, ligjshmëritë e formimit të tyre,…

Cili është përkufizimi themelor i jetës?

Cili është përkufizimi themelor i jetës? Jeta përkufizohet si çdo sistem i aftë për të kryer funksione të tilla si ushqimi, metabolizmi, sekretimi, frymëmarrja, lëvizja, rritja, riprodhimi dhe reagimi ndaj…

Çka është Lëngu ?

Çka është Lëngu ? LËNG m. 1. fiz. Lëndë që nuk ka formë të përcaktuar, sepse ka veti të rrjedhë e të marrë formën e enës ku ndodhet dhe që…

Çka është Alkooli ?

Çka është Alkooli ? ALKOOL m. Lëng pa ngjyrë, që avullohet e ndizet shpejt dhe që nxirret nga distilimi i verës, i lëngjeve të frutave të ndryshme, nga drithërat etj.…

Çka është Brenga ?

Çka është Brenga ? BRENGË I f. Gjendje shpirtërore e shqetësuar dhe e rëndë, trishtim i thellë nga malli për dikë, nga vuajtjet etj.; vuajtje e rëndë shpirtërore, hidhërim. Jetë…

Çka është Hidhërimi ?

Çka është Hidhërimi ? HIDHËRIM m. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve HIDHËROJ, HIDHËROHEM. Hidhërimi i miellit. 2. fig. Dhimbje shpirtërore që ndiejmë nga një fatkeqësi a nga fjalët e…

Hidhëroj

Çka është hidhëroj ? HIDHËROJ kal. 1. E bëj të hidhur diçka, i jap shijen e hidhur diçkaje. Ia hidhëroi gjuhën. Duhani ta hidhëron gojën. Ena e hidhëroi gjellën. 2.…

Pikëlloj

Çka është pikëlloj ? PIKËLLOJ kal. E hidhëroj shumë dikë, e bëj që të ndiejë menjëherë një dhembje të madhe shpirtërore, i shkaktoj pikëllim, e helmoj. E pikëlloi vdekja e…

Çka është Pikëllimi ?

Çka është Pikëllimi ? PIKËLLIM m. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PIKËLLOJ, PIKËLLOHEM. 2. Dhembje e thellë që ndiejmë në zemër për humbjen e papritur të ndonjë njeriu shumë…

Çka është Urrejtja ?

Çka është Urrejtja ? URREJTJE f. Ndjenjë e fortë armiqësie për dikë a për diçka; dëshirë e fortë për ta parë keq tjetrin. Urrejtje e fortë (e hapur, e pashuar,…

Çka është Fuqia ?

Çka është Fuqia ? FUQI sh. 1. Aftësia e njeriut ose e qenieve të tjera të gjalla për të vepruar, për të bërë punë ose lëvizje duke tendosur muskujt; mundësia…

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.