Lëndët djegëse fosile dhe energjia diellore

Dielli

Benzina apo gazolina ​​është një produkt i energjisë së diellit.

Benzina ​​është krijuar nga lëndët djegëse fosile.

Lëndët djegëse fosile janë mbetjet e kafshëve dhe bimëve që kanë jetuar shumë kohë më parë.

Këto bimë dhe kafshë që dikur kane ekzistuar kane marrë energji nga dielli.

Njerëzit gjithashtu përdorin energjinë e diellit në formë të lëndëve djegëse fosile të tjera të tilla si gazi natyror dhe nafta.

Related posts