Lëndët djegëse fosile dhe energjia diellore


Benzina apo gazolina ​​është një produkt i energjisë së diellit. Benzina ​​është krijuar nga lëndët djegëse fosile. Lëndët djegëse fosile janë mbetjet e kafshëve dhe bimëve që kanë jetuar shumë kohë më parë. Këto bimë dhe kafshë që dikur kane ekzistuar kane marrë energji nga dielli. Njerëzit gjithashtu përdorin energjinë e diellit në formë të […]

error: Content is protected !!