Cilën këshillë ua jepni lexuesve që të njohin një realitet historik?


Cilën këshillë ua jepni lexuesve që të njohin një realitet historik? A. Të lexoni një libër kundër padrejtësive dhe paragjykimeve në shoqërinë demokratike. B. Të lexoni një libër për sjelljet e mësimdhënësve në shkollat e arsimit të mesëm. C. Të lexoni një libër kundër dhunës, në betejën e luftës për zgjidhjen e problemeve. D. Të […]

Cilat fjalë kanë afërsi kuptimore me fjalën maturant?


Cilat fjalë kanë afërsi kuptimore me fjalën maturant:   A. i kulturuar, i zhvilluar, i rritur, i pjekur, i aftë B. i ndjeshëm, i papërvojë, i rrëmbyeshëm, i ngutshëm, i gëzueshëm C. i përgjegjshëm, i pavarësuar, i hareshëm, i fuqishëm, i vendosur D. i shkathtë, i mirë, i ri, i drejtë, i mençur