Cilën këshillë ua jepni lexuesve që të njohin një realitet historik?

Cilën këshillë ua jepni lexuesve që të njohin një realitet historik?

A. Të lexoni një libër kundër padrejtësive dhe paragjykimeve në shoqërinë demokratike.
B. Të lexoni një libër për sjelljet e mësimdhënësve në shkollat e arsimit të mesëm.
C. Të lexoni një libër kundër dhunës, në betejën e luftës për zgjidhjen e problemeve.
D. Të lexoni një libër për zhvillimin e institucioneve të arsimit në kohën e ideologjisë.

Related posts

Cila nga fjalitë shpreh një habi?

Cila nga fjalitë shpreh një habi?

A. Një qen hyri në oborr
B. Qenin e pashë në oborr
C. Në oborr qenka qeni
D. Qeni erdhi në oborr

Related posts

Cilat fjalë kanë afërsi kuptimore me fjalën maturant?

Cilat fjalë kanë afërsi kuptimore me fjalën maturant:

 

A. i kulturuar, i zhvilluar, i rritur, i pjekur, i aftë

B. i ndjeshëm, i papërvojë, i rrëmbyeshëm, i ngutshëm, i gëzueshëm

C. i përgjegjshëm, i pavarësuar, i hareshëm, i fuqishëm, i vendosur

D. i shkathtë, i mirë, i ri, i drejtë, i mençur

Related posts