Category: Kirurgjia Maksillofaciale

Sindromi i Pierre-Robin-it

Sindromi i Pierre-Robin-it I ka karakteristikat vijuese: Mikrognatia apo retrognatia për shkak të hipoplazionit të mandibulës, gjuha e vjerur dhe fisura e qiellzës. Përveq këtyre ndryshimesh mund të jenë të…

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.