Venat Varikoze


Venat janë vaza me kapacitet te lartë që mbajnë më shumë se 70% te gjakut total të organizmit dhe e kthejnë atë nga periferia në zemër. Venat në gjymtyrë ndahen në sipërfaqësore dhe të thella. Vazat sipërfaqësore ndodhen nën lëkurë dhe drenojnë gjakun në vena me të thella të cilat kthejnë gjakun ne zemër. Venat […]