Venat janë vaza me kapacitet te lartë që mbajnë më shumë se 70% te gjakut total të organizmit dhe e kthejnë atë nga periferia në zemër. Venat në gjymtyrë ndahen në sipërfaqësore dhe të thella. Vazat sipërfaqësore ndodhen nën lëkurë dhe drenojnë gjakun në vena me të thella të cilat […]