Cenimi i të drejtave në marrëdhëniet e punës


Neni 218 Kushdo që me vetëdije nuk e zbaton ligjin apo kontratën kolektive për punësimin apo ndërprerjen e marrëdhënies së punës; pagat apo të ardhurat e tjera; kohëzgjatjen e orarit të punës; punën jashtë orarit apo punën me ndërrime; pushimin apo mungesën nga puna; ose mbrojtjen e grave, fëmijëve apo personave me aftësi të kufizuara […]

Cenimi i të drejtës në grevë


Neni 221 1. Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze ose në ndonjë mënyrë tjetër të kundërligjshme, parandalon ose pengon punëtorin nga organizimi, pjesëmarrja apo ushtrimi në ndonjë mënyrë tjetër i çfarëdo të drejte ligjore për grevë në pajtim me ligjin dhe për të marrë pjesë në grevë, apo në ndonjë mënyrë tjetër […]

Kodi Penal i Republikës së Kosovës


[embeddoc url=”https://gazetashendeti.com/wp-content/uploads/2020/06/Kodi-Penal-i-Republikës-së-Kosovës.pdf” download=”none” viewer=”google”]

error: Content is protected !!