Category: Ligje

Rrezikimi i komunikacionit publik

Rrezikimi i komunikacionit publik– Kjo veper i referohet komunikacionit ne rruge, hekurudhe, uje, me tramvaj, trolebus ose komunikacion me leteferik. Rrezikimi i komunikacionit rrugor konsiderohet se kryhet kur pjesemarresi ne…

Elementet e veprës penale

Nocioni i veprës penale (elementet themelore të veprës penale) – . Lidhur me nocionin e vepres penale, ekzistojne mendime te ndryshme. Vepra penale trajtohet si fenomen juridik por edhe si…

Ligji për Sinjalizuesit

[embeddoc url=”https://gazetashendeti.com/wp-content/uploads/2020/10/Ligji-per-Sinjalizuesit.pdf” download=”all” viewer=”google”] Gazeta Shëndeti

Çka është Vepra Penale ?

Çka është Vepra Penale ? Veprimi apo sjellja e caktuar e njeriut është një ndër elementet themelore të çdo vepre penale.  Veprimi shprehet të veprat penale që kryhen me veprim…

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.