Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?


Kromozomet janë bartësit kryesor të vetive trashëguese te organizmat e gjallë. Kromozomet janë të ndërtuar nga dy kromatide të cilat në fillim të ndarjes janë afër njëra tjetrës, ndërsa më vonë largohen.  Centromeri e ndan kromozomin në dy krahë dhe pjesët e fundit të kromozomit janë telomeret.

Cilën këshillë ua jepni lexuesve që të njohin një realitet historik?


Cilën këshillë ua jepni lexuesve që të njohin një realitet historik? A. Të lexoni një libër kundër padrejtësive dhe paragjykimeve në shoqërinë demokratike. B. Të lexoni një libër për sjelljet e mësimdhënësve në shkollat e arsimit të mesëm. C. Të lexoni një libër kundër dhunës, në betejën e luftës për zgjidhjen e problemeve. D. Të […]

Çka është Qeliza?


Qeliza është njësia thelbësore, funksionale,ndërtimore dhe strukturale e të gjitha organizmave të gjalla ; është njësia më e vogël mbartëse e jetës.  Ky përkufizim u formulua nga Robert Huk, shkencëtar i njohur anglez, i cili ishte i pari që vëzhgoi ekzistencën e qelizës në vitin 1665.  Vetë fjala qelizë vjen nga latinishtja, cellula, që do […]