Category: Neurokirurgjia

Çka është dezinfektimi?

Çka është dezinfektimi? Veprimi me qëllim të asgjësimit të mikrobeve sëmundje-shkaktuese në mjedisin që rrethon njeriun, me ndihmën e lëndëve kimike, fizike apo biologjike, quhet dezinfektim. Dezinfektimi thënë ndryshe është…

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.