Këshilli Etik i Odës së Mjekëve hedh poshtë të gjitha shpifjet dhe dyshimet për radiologun Bujar Gjikolli

Këshilli Etik i Odës së Mjekëve hedh poshtë të gjitha shpifjet dhe dyshimet për radiologun Bujar Gjikolli

Mjeku i njohur kosovar, Bujar Gjikolli, radiolog dhe Drejtor i Klinikës së Radiologjisë në QKUK, ka njoftuar se ekspertët mjekësor në Këshilllin Etik të Odës së Mjekëve kanë vendosur me drejtë të ruajnë institucionet e të mos lejojnë instrumentalizimin nga njerëzit të cilët kanë bërë presione personalisht dhe përmes mediave.

“Vendimi i Këshillit Etik të Odës vulosi të vërtetën dhe hedhi poshtë të gjitha shpifjet dhe dyshimet e pabaza ndaj meje dhe institucionit të cilin udhëheqi. Shpresoj që mediat që akuzuan dhe shpifën pa të drejtë e pa fakte do të kërkojnë falje për shpifjet e bëra përmes titujve bombastik dhe akuzues. Faleminderit për të gjithë ju që gjatë kësaj periudhe kohore qëndruat pranë dhe mbështetët rrugëtimin tim dhe institucionin deri në këtë Vendim”, ka thënë Gjikolli.

Këshilli Etik i Odës së Mjekëve e ka refuzuar fletëparaqitjen e Prokurorit të Odës lidhur me pretendimet për shkleje etike si në vijim:

Neni 32 i Kodit të Etikës dhe Deonotologjisë mjekësor – Shkelja e procedurave diagnostikuese dhe mjekuese;

Neni 41 i Kodit të Etikës dhe Deonotologjisë mjekësore – Pasaktësi dhe abuzim me dokumente mjekësore;

Neni 42 i Kodit të Etikës dhe Deonotologjisë mjekësore – Veprimet e pandërgjegjshme dhe joprofesionale;

Neni 74 i Kodit të Etikës dhe Deonotologjisë mjekësore – Detyrimi për respektimin e Kodit.

Related posts

OMK: Reagim publik ndaj postimeve të lajmeve të rrejshme

Oda e Mjekëve të Kosovës
Oda e Mjekëve të Kosovës
Oda e Mjekëve të Kosovës

Përmes rrjeteve sociale Oda e Mjekëve të Kosovës është njoftuar për publikimin e postimeve të rrejshme në rrjetet sociale të bëra ndaj specialistit të pulmologjisë Dr. Flamur Marku.

Oda e Mjekëve të Kosovës shpreh shqetësim të thellë rreth shpërndarjes së lajmeve të rrejshme që po bëhen ndaj profesionistëve shëndetësor dhe koronavirusit. Prandaj i bëjmë apel të gjithë mjekëve dhe qytetarëve që të evitojnë komentet apo sugjerimet për koronavirus, të cilat bëhen nga individ joprofesional dhe portale të ndryshme.

Gjithashtu i bëjmë apel të gjithë mjekëve që këshillat profesionale ti ofrojnë bazuar në rekomandimet e Insitutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe Ministrisë së Shëndetësisë.

Related posts

Fondi i Solidaritetit në Odën e Mjekëve të Kosovës

Oda e Mjekëve të Kosovës

Oda e Mjekëve të Kosovës ka krijuar fond të posaçëm për mbështetje/dhënie të ndihmës financiare.

Secili anëtar i Odës i cili rregullisht paguan anëtarësinë ka të drejtë në mbështetje/ndihmë financiare. Përveç anëtarëve të Odës, të drejtën për ndihmë e gëzon bashkëshorti/tja dhe fëmijët e tij/saj, në rast të shfaqjes së sëmundjes së rëndë, për shkak të së cilës nuk arrin ti mbuloj kostot e shpenzimeve brenda dhe jashtë vendit.

Mjetet e Fondit sigurohen nga:

  • kontributet vullnetare të anëtarëve të Odës dhe personave të tjerë juridik e fizik,
  • gjobat e mbledhura nga masat disiplinore të shqiptuara,
  • mjetet financiare sipas ndarjes buxhetore në shumë prej 3,1% të shumës së përgjithshme buxhetore.

 

Të gjithë ata që duan të kontribojnë në fondin e Solidaritetit ju lutem përdorini të dhënat e mëposhtme

Banka: NLB BANK

Emri i llogarisë: ODA E MJEKËVE TË KOSOVËS

Nënllogaria e solidaritetit: 1708017700002308

Related posts

10 vjet burg për sulmuesit e Mjekëve

Mjekët Mjeku Doktor Doktorët
Oda e Mjekëve të Kosovës ka reaguar ndaj dënimit me kusht të sulmuesit të një mjeku, duke thënë se praktika gjyqësore edhe njëherë është duke dëshmuar jo seriozitet lidhur me luftimin e formave të rënda të kriminalitetit, përfshirë ndëshkimin e veprave të dhunës fizike ndaj mjekëve në vendin e punës.
“Sulmet të tilla ndaj personave zyrtar, për të gjitha veprat penale parashihet si formë e rëndë e veprave penale prandaj shqiptimi shabllonik i dënimeve të tilla, të ashtuquajturave alternative, është duke inkurajuar dhe duke stimuluar sulmuesit dhe delikuencën ndaj mjekëve specifikisht në vendet e tyre të punës”, thuhet në reagim.
Oda e Mjekëve të Kosovës thotë se veprimet kriminale që përbëjnë sulm fizik ndaj mjekut në vendin e punës duhet kualifikuar si vepër penale e sanksionuar, e që parashihet dënimi deri në 10 vjet burgim efektiv për formën më të rëndë kualifikuese për këtë vepër penale.
OMK-ja do të angazhohet maksimalisht për të sensibilizuar opinionin dhe institucionet publike të Republikës së Kosovës, për nevojën e trajtimit serioz lidhur me sigurinë e mjekëve në vendin e tyre të punës dhe mbrojtjes së dinjitetit profesional të mjekut në shoqëri.
Ndryshe, Gjykata Themelore në Pejë kohë më parë ka dënuar me kusht një person, pasi kishte sulmuar një mjek në vendin e tij të punës./Gazeta Shëndeti

Related posts