Do bananas make you constipated or help you poop?


Do bananas make you constipated or help you poop? It’s a matter of timing: Unripe bananas can cause constipation; ripe bananas can help relieve constipation. Unripe or under-ripe green bananas cause constipation because they still have a lot of starch, which can be hard for the body to digest.

Kumbullat e thara janë plot vitamina


Kumbullat janë ndër frutat më të shëndetshme.  Kumbullat përmbajnë një sasi të madhe uji dhe vitaminash. Mes këtyre të fundit mund të përmendim vitaminën A, B1, B2 dhe C. Por kumbullat njihen gjerësisht edhe për efektin e tyre laksativ. Ato kryejnë një aktivitet rregullues në stomak, duke ndihmuar në tretje dhe duke lehtësuar jashtëqitjen. Krahas […]