Qeliza e sistemit nervor quhet:

Pyetje nga Biologjia, Provimi pranues në Mjekësi, Matura Shtetërore, Biologji dhe KImi

Qeliza e sistemit nervor quhet:

a)nefron

b)neuron

c)leukocit

d)eritrocit

e)nervon

 

Related posts

Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?


Kromozomet janë bartësit kryesor të vetive trashëguese te organizmat e gjallë.

Kromozomet janë të ndërtuar nga dy kromatide të cilat në fillim të ndarjes janë afër njëra tjetrës, ndërsa më vonë largohen. 

Centromeri e ndan kromozomin në dy krahë dhe pjesët e fundit të kromozomit janë telomeret.

Related posts

Cili nga këto gjene është heterozigot ?- Biologjia

Pyetje nga Biologjia, Provimi pranues në Mjekësi, Matura Shtetërore, Biologji dhe KImi

Cili nga këto gjene është heterozigot ?

A. AaBb
B. aabb
C. AABB
D. AACC

Related posts

Çka është Membrana qelizore?

Pyetje nga Biologjia, Provimi pranues në Mjekësi, Matura Shtetërore, Biologji dhe KImi

Çka është Membrana qelizore?

Membrana qelizore është pjesa e qelizës e cila ka funksion te përmbaje citoplazmën e qelizës dhe te sherbej për te shkëmbyer metabolitet mes lëngut brendaqelizor dhe lëngut jashtëqelizor, atij përreth qelizës. Ka një trashësi prej rreth 8.5-10 nm dhe është e formuar nga dy sipërfaqe; ajo e brendshmja dhe e jashtmja, te cilat janë te ndërtuara nga fosfolipide dhe proteina.

Përbërja e membranës qelizore

 

Fosfolipidet kryesore janë fosfatidilkolina, fosfatidil serina, fosfatidil inozitoli, e fosfatidil etanolamina. Molekulat e fosfolipideve perbehen nga pjesa globulare (grupet polare) dhe vargu hidrokarbunik.Përbehet edhe nga sfingomielinë dhe kolesterol. Gjithë fosfolipidet janë te perberë nga një pjese idrofile nëkontkt me ujin (tretësisën ujore) jashtëqelizor dhe pjesa idrofobike që nuk bashkëvepron me ujin jashtqelizor. Perberja kimike e membranese eshtë rreth 70 % lipide e 25-30 % proteina.

Proteinat janë dy llojesh ato qe ndodhen vetëm ne pjesën e jashtme ose te brendshme te shtresës lipide o ato qe tejkalojnë te dy pjesët e shtresave lipide. Perbehet edhe nga një pjese glucide e cila ndodhet e lidhur o me proteinat ose me lipidet duke formuar glicoproteine o glicolipidi.

 

Funksioni i membranës qelizore

Membrana qelizore ka si funksion shkëmbimin e substancave mes përmbajtjes brenda qelizore e jashtë qelizore dhe kjo behet nëpërmjet disa mekanizmave. Një mënyrë është nëpërmjet përhapjes se lehtësuar ku hyjnë ne ndihme transportuesit, një mënyre tjetër eshtë nëpërmjet gradientit te përqendrimit te një substance të caktuar. Mënyra tjetër është nëpërmjet përdorimit të ATP-së si energi për te kryer shkëmbimin. Membranat mes dy qelizave nuk kane një vazhdimësi mes tyre por janë te ndara. Lidhjet qe formohen mes tyre janë te ndryshme një lloj lidhje është desmosomi apo emidesmosomi. Lidhja komunikore lejon shkëmbimin e substancave shume te vogla deri ne 40 kdalton. Një mënyrë tjetër është pllaka adesiva nëpërmjet disa proteinave te cilat janë vincilina, tensina, a-actina, fibronektina.

Related posts

Si ndahen organizmat sipas mënyrës të të ushqyerit?

Pyetje nga Biologjia, Provimi pranues në Mjekësi, Matura Shtetërore, Biologji dhe KImi

Sipas mënyrës të të ushqyerit organizmat ndahen në: autotrof – të cilët e krijojnë vetë ushqimin dhe heterotrof – të cilët e shfrytëzojnë ushqimin e gatshëm.

Related posts

Cilat janë proceset jetësore të qelizës dhe çka shfrytëzon qeliza për tu kryer këto procese?

Pyetje nga Biologjia, Provimi pranues në Mjekësi, Matura Shtetërore, Biologji dhe KImi

Proceset jetësore të qelizës janë: të ushqyerit, frymëmarrja, lëvizja, ndjeshmëria, taitja, shumimi etj. Për tu kryer këto procese qeliza shfrytëzon energji.

Related posts

Sa është përqindja e ujit në citoplazmë?

Tek Citoplazma prania e ujit është tejet e madhe, përmban diku 85% ujë.

Lexo më shumë: Citoplazma

Related posts

Përbërja e citoplazmës

Citoplazma kryesisht përbëhet nga materiet organike dhe inorganike

Prania e ujitcitoplazmë është tejet e madhe, përmban diku 85% ujë

Kompononetet e tjera të cilët përbëjnë citoplazmën janë këto:

Proteina 10-15 %
Lipide 2-4 %
Polisakaride 0,1-1,5 %
ADN(DNA) 0,4 %
ARN 0,7 %
Molekula të vogla organike 0,4 %
Molekulat inorganike dhe Jone 1,5 %

 

Related posts

Sa litra gjak i ka trupi i njeriut?

Pyetje nga Biologjia, Provimi pranues në Mjekësi, Matura Shtetërore, Biologji dhe KImi

 Sa litra gjak i ka trupi i njeriut?

Trupi i njeriut përmban mesatarisht 5 – 6 litra gjak. /Gazeta Shëndeti

Related posts

Çka është leukemia?

Leukemia

Cilat mosha i prek më shumë leukemia?

Ku paraqitet më shumë leukemia te meshkujt te femrat?

Leukemia kanceri i gjakut shumëherë mendohet si sëmundje vetëm e fëmijëve, por në fakt leukemia prek më shumë të rriturit, kurse zakonisht paraqitet më shumë te meshkujt sesa te femrat.

A mund të parandalohet leukemia?

A ka ndonjë mënyrë që e parandalon leukeminë?

Në fakt nuk ka asnjë mënyrë e cila ndihmon në parandalimin e leukemisë.

Si shkaktohet Leukemia? Pse shkaktohet Leukemia?

Leukemia është kanceri i qelizave të gjakut, që shkaktohet si pasojë rritjes së numrit të qelizave të bardha të gjakut leukociteve në trup.

Sa lloje të qelizave i posedon gjaku?

Gjaku posedon ka tri lloje të qelizave: qelizat e bardha të gjakut që i luftojnë infeksionet, qelizat e kuqe të gjakut që e transportojnë oksigjenin dhe trombocitet të cilat ndihmojnë në ndaljen e gjakderdhjes dhe parandalojnë gjakun të trashet.

Sa qeliza prodhohen çdo ditë në trupin e njeriut dhe çka janë shumica prej tyre?

Cilat qeliza prodhohen me shumicë gjatë leukemisë?

Çdo ditë në trupin e njeriut prodhohen miliarda qeliza të reja të gjakut – shumica prej të cilave janë qeliza të kuqe të gjakut. Por kur keni leukemi, trupi juaj prodhon më shumë qeliza të bardha të gjakut leukocite sesa që duhet sesa nevojitet transmeton Gazeta Shëndeti.

Sa lloje të qelizave të bardha leukociteve ekzistojnë?

Ekzistojnë dy lloje kryesore të qelizave të bardha të gjakut: qelizat lipoide dhe qelizat mieloide.

Leukemia mund të shkaktohet paraqitet në secilin lloj tip të këtyre dyjave.

Çka konsiderohen qelizat e leukemisë?

A mund t’a luftojnë infeksionin qelizat e leukemisë?

Këto qeliza të leukemisë konsiderohen qeliza të pamaturuara apo të papjekura dhe nuk mund ta luftojnë infeksionin në mënyrën efikase sikurse që e luftojnë qelizat e bardha të gjakut të cilat janë normale.

Çka ndikojnë qelizat e pamaturuara leukocitet e papjekura?

Për shkak se ka shumë nga këto qeliza të cilat janë të papjekura apo të pamaturuara, ato fillojnë të ndikojnë në mënyrën se si funksionojne shumica e organeve kryesore të organizmi/">organizmit trupit.

Çka ndodh në leukemi me trombocitet, eritrocitet, leukocitet dhe cilat funksione dëmtohen?

Si pasojë e kësaj nuk do të ketë më mjaftueshëm qeliza të kuqe të gjakut për të transportuar oksigjenin, nuk do të ketë mjaftueshëm trombocite për të ndaluar gjakderdhjen, nuk do të ketë mjaftueshëm qeliza normale të bardha të gjakut për t’i luftuar infeksionet.

Çka shkaktohet tjetër përveç infeksioneve në leukemi?

Përveç infeksioneve të ndryshme, kjo dukuri mund të shkaktojë sëmundje tjera si anemia dhe gjakderdhja spontane.

Cilat janë llojet e leukemisë ?

Leukemia mund të ndahet në dy mënyra:

a) Duke u bazuar në sa shpejt zhvillohet dhe keqësohet

b) Duke u bazuar në cilin lloj të qelizave të gjakut është e përfshirë (pra zakonisht në lipoide mieloide).

Si ndahet leukemia cilat janë llojet e leukemisë?

Këto lloje të leukemisë ndahen në dy kategori: leukemi akute dhe leukemi kronike.

Kur paraqitet Leukemia akute?

A paraqitet përkeqësimi i gjendjes shëndetësore te leukemia akute?

1. Leukemia akute paraqitet apo shkaktohet kur shumica e qelizave anormale të gjakut qëndrojnë të papjekura dhe nuk mund t’i kryejnë realizojnë funksionet normale të tyre. Pra paraqitet shumë shpejt përkeqësimi i gjendjes shëndetësore.

Kur paraqitet Leukemia kronike?

A paraqitet përkeqësimi i gjendjes shëndetësore te leukemia kronike ngadalë shpejtë?

2. Leukemia kronike paraqitet kur ekzistojnë janë disa qeliza të papjekura, por tjerat qeliza janë normale dhe mund të kemi funksionim normal të tyre. Kjo do të thotë se gjendja shëndetësore keqësohet, por keqësimi paraqitet më ngadalë.

Cilat janë shkaktarët e leukemisë?

Shkaktarët e leukemisë

Kush e shkakton leukeminë?

Akoma nuk e kemi njohurinë e duhur se kush e shkakton leukeminë. Njerëzit të cilët diagnostikohen me leukemi kanë disa kromozome jonormale, por mund të themi se kromozomet nuk janë shkaktarë të leukemisë.

Përderisa leukemia nuk mund të parandalohet, mund të jetë e mundshme se disa gjëra në ambientin tuaj mund ta shkaktojnë zhvillimin e saj.

Çka ndodh nëse jeni duhanpirës? A zhvillohet leukemia?

A është e ndërlidhur leukemia me ekspozim ndaj rrezatimit dhe kimikateve?

P.sh., nëse jeni duhanpirës, ju jeni më të prirë për disa lloje të leukemisë sesa ata që nuk janë duhanpirës. Leukemia gjithashtu është e ndërlidhur me sasi të larta të ekspozimit të rrezatimeve, dhe disa kimikaleve të caktuara.

A e shkakton rrezatimi dhe kimioterapia leukeminë?

A ndërlidhet rrezatimi, kimioterapia dhe leukemia?

Disa lloje të kimioterapisë dhe terapisë me rrezatime të cilat shfrytëzohen për të trajtuar llojet e ndryshme të kancerit, në fakt mund ta shkaktojnë leukeminë.

Zhvillimi i leukemisë a varet nga barnat që përdoren gjatë kimioterapisë?

Mundësitë për ta zhvilluar leukeminë varen nga llojet e ilaçeve barnave të kimioterapisë që përdoren.

A është historia e shëndetit familjar faktor rreziku për leukemi? A trashëgohet Leukemia?

Historia e shëndetit familjar është gjithashtu faktor rreziku për leukemi. P.sh., nëse një binjak identik diagnostikohet me një lloj të caktuar të leukemisë, mundësitë janë 20 për qind që edhe binjaku tjetër të diagnostikohet brenda një viti me leukemi./Gazeta Shëndeti

Related posts

Çka është Citoplazma?

Citoplazma është substancë e lëngshme që formon pjesën e brendshme të qelizës që rrethon bërthamën dhe në të cilën notojnë organelet e qelizës.

Citoplazma është tretësirë ujore e cila 60-80% ka ujë, ndërsa gjendet në hapësirën ndërmjet membranës qelizore dhe bërthamës qelizore.

citoplazmë zhvillohen të gjitha proceset, të cilat qelizës i sigurojnë funksionim normal të jetës.

Related posts

Cilat janë pjesët kryesore të bërthamës qelizore?

Pyetje nga Biologjia, Provimi pranues në Mjekësi, Matura Shtetërore, Biologji dhe KImi

 

Pjesët kryesore të bërthamës qelizore janë :

  • Bërthamëza : Trup sferik brenda bërthamës që luan rol në sintezën e ribozomeve.
  • Kromatina : Substancë që përbëhet nga proteinat dhe ADN-ja e qelizës. Gjatë mitozës futet në kromozome.
  • Nukleoplazma : Substancë e lëngshme që krijon pjesën e brendshme të
    bërthamës së një qelize në të cilën lëvizin kromatina dhe bërthamëzat.
  • Mbështjellja e bërthamës : Membrana që rrethon bërthamën.

Related posts

Çka është Bërthama e qelizës?

Pyetje nga Biologjia, Provimi pranues në Mjekësi, Matura Shtetërore, Biologji dhe KImi

Bërthama e qelizës është pjesa qendrore e qelizës që përmban informacion gjenetik në formën e ADN-së dhe udhëheq procesin e sintezës së proteinave.

Pjesët kryesore të bërthamës qelizore janë :

Bërthamëza është trup sferik brenda bërthamës që luan rol në sintezën e ribozomeve.

Kromatina është substancë që përbëhet nga proteinat dhe ADN-ja e qelizës. Gjatë mitozës futet në kromozome.

Nukleoplazma është substancë e lëngshme që krijon pjesën e brendshme të bërthamës së një qelize në të cilën lëvizin kromatina dhe bërthamëzat.

Mbështjellja e bërthamës është membrana e cila e rrethon bërthamën.

Bërthama është më e dendur se citoplazma, e veçuar me mbështjellës bërthamor me pore. Krahas asaj merr pjesë në proceset jetësore, në bërthamë gjenden kromozomet, të cilat bartin informacionin gjenetik apo trashëgues.

 

Related posts

Çka është Veza?

Veza është qelizë femërore riprodhuese e pjekur që prodhohet ngavezoret. 

Pas farëzimit nga spermatozoidi, i jep mundësi embrionit të zhvillohet.

Veza është qelizë femërore riprodhuese e pjekur që prodhohet ngavezoret. 

Pas farëzimit nga spermatozoidi, i jep mundësi embrionit të zhvillohet.