Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?


Kromozomet janë bartësit kryesor të vetive trashëguese te organizmat e gjallë. Kromozomet janë të ndërtuar nga dy kromatide të cilat në fillim të ndarjes janë afër njëra tjetrës, ndërsa më vonë largohen.  Centromeri e ndan kromozomin në dy krahë dhe pjesët e fundit të kromozomit janë telomeret.

Çka është Membrana qelizore?


Çka është Membrana qelizore? Membrana qelizore është pjesa e qelizës e cila ka funksion te përmbaje citoplazmën e qelizës dhe te sherbej për te shkëmbyer metabolitet mes lëngut brendaqelizor dhe lëngut jashtëqelizor, atij përreth qelizës. Ka një trashësi prej rreth 8.5-10 nm dhe është e formuar nga dy sipërfaqe; ajo e brendshmja dhe e jashtmja, […]

Cilat janë proceset jetësore të qelizës dhe çka shfrytëzon qeliza për tu kryer këto procese?


Proceset jetësore të qelizës janë: të ushqyerit, frymëmarrja, lëvizja, ndjeshmëria, taitja, shumimi etj. Për tu kryer këto procese qeliza shfrytëzon energji.

Përbërja e citoplazmës


Citoplazma kryesisht përbëhet nga materiet organike dhe materiet inorganike.  Prania e ujit në citoplazmë është tejet e madhe, përmban diku 85% ujë.  Kompononetet e tjera të cilët përbëjnë citoplazmën janë këto: Proteina 10-15 % Lipide 2-4 % Polisakaride 0,1-1,5 % ADN(DNA) 0,4 % ARN 0,7 % Molekula të vogla organike 0,4 % Molekulat inorganike dhe […]

Çka është leukemia?


  Cilat mosha i prek më shumë leukemia? Ku paraqitet më shumë leukemia te meshkujt te femrat? Leukemia  apo kanceri i gjakut shumëherë mendohet si sëmundje vetëm e fëmijëve, por në fakt leukemia prek më shumë të rriturit, kurse zakonisht paraqitet më shumë te meshkujt sesa te femrat. A mund të parandalohet leukemia? A ka […]

Çka është Citoplazma?


Citoplazma është substancë e lëngshme që formon pjesën e brendshme të qelizës që rrethon bërthamën dhe në të cilën notojnë organelet e qelizës. Citoplazma është tretësirë ujore e cila 60-80% ka ujë, ndërsa gjendet në hapësirën ndërmjet membranës qelizore dhe bërthamës qelizore. Në citoplazmë zhvillohen të gjitha proceset, të cilat qelizës i sigurojnë funksionim normal të jetës. Citoplazma […]

Cilat janë pjesët kryesore të bërthamës qelizore?


  Pjesët kryesore të bërthamës qelizore janë : Bërthamëza : Trup sferik brenda bërthamës që luan rol në sintezën e ribozomeve. Kromatina : Substancë që përbëhet nga proteinat dhe ADN-ja e qelizës. Gjatë mitozës futet në kromozome. Nukleoplazma : Substancë e lëngshme që krijon pjesën e brendshme të bërthamës së një qelize në të cilën lëvizin kromatina dhe bërthamëzat. […]

Çka është Bërthama e qelizës?


Bërthama e qelizës është pjesa qendrore e qelizës që përmban informacion gjenetik në formën e ADN-së dhe udhëheq procesin e sintezës së proteinave. Pjesët kryesore të bërthamës qelizore janë : Bërthamëza është trup sferik brenda bërthamës që luan rol në sintezën e ribozomeve. Kromatina është substancë që përbëhet nga proteinat dhe ADN-ja e qelizës. Gjatë mitozës […]

Çka është Veza?


Veza është qelizë femërore riprodhuese e pjekur që prodhohet ngavezoret.  Pas farëzimit nga spermatozoidi, i jep mundësi embrionit të zhvillohet. Veza është qelizë femërore riprodhuese e pjekur që prodhohet ngavezoret.  Pas farëzimit nga spermatozoidi, i jep mundësi embrionit të zhvillohet.

Çka është qeliza yndyrore?


  Qeliza yndyrore adipociti është qeliza që përbën komponentin kryesor të indit adipozë dhe që bën të mundur sintezën, depozitimin dhe çlirimin e lipideve./Gazeta Shëndeti

Sa jetojnë qelizat?


   Jeta e qelizave Çdo qenie njerëzore përmban më shumë se 50 trilionë qeliza. Çdo minutë vdesin qindra milionë syresh dhe po aq lindin përmes procesit të ndarjes së qelizës. Disa prej tyre, si qelizat e bardha të gjakut, vdesin pas disa orësh jetë, ndërsa disa të tjera, si neuronet, mund të jetojnë sa vetë njeriu.

Sa është madhësia e qelizave?


Madhësia e qelizave zakonisht varion nga 1 deri në 30 mikrometër. Por ka edhe raste të veçanta si, psh, veza e strucit, madhësia e së cilës shkon deri në 7 centimetra.  Qeliza më e madhe e njeriut është, gjithashtu, veza – madhësia e së cilës shkon nga 110 në 140 mikrometra dhe e cila mund të vëzhgohet edhe […]

Çka është Qeliza?


Qeliza është njësia thelbësore, funksionale,ndërtimore dhe strukturale e të gjitha organizmave të gjalla ; është njësia më e vogël mbartëse e jetës.  Ky përkufizim u formulua nga Robert Huk, shkencëtar i njohur anglez, i cili ishte i pari që vëzhgoi ekzistencën e qelizës në vitin 1665.  Vetë fjala qelizë vjen nga latinishtja, cellula, që do […]