Citoplazma është substancë e lëngshme që formon pjesën e brendshme të qelizës që rrethon bërthamën dhe në të cilën notojnë organelet e qelizës. Citoplazma është tretësirë ujore e cila 60-80% ka ujë, ndërsa gjendet në hapësirën ndërmjet membranës qelizore dhe bërthamës. Në citoplazmë zhvillohen të gjitha proceset, të cilat qelizës i sigurojnë […]

Bërthama e qelizës është pjesa qendrore e qelizës që përmban informacion gjenetik në formën e ADN-së dhe udhëheq procesin e sintezës së proteinave. Pjesët kryesore të bërthamës qelizore janë : Bërthamëza është trup sferik brenda bërthamës që luan rol në sintezën e ribozomeve. Kromatina është substancë që përbëhet nga proteinat […]

Veza është qelizë femërore riprodhuese e pjekur që prodhohet ngavezoret.  Pas farëzimit nga spermatozoidi, i jep mundësi embrionit të zhvillohet. Veza është qelizë femërore riprodhuese e pjekur që prodhohet ngavezoret.  Pas farëzimit nga spermatozoidi, i jep mundësi embrionit të zhvillohet.