Thu. Oct 28th, 2021

Category: Sëmundjet ngjitëse

Çka është Infeksioni?

Çka është Infeksioni? Infeksioni është prekja e një qenieje, e një organi, e një plage, e një bime etj. nga…