Category: Skandale

Korrupsioni i gazetarëve

  Korrupsioni i gazetarëve është një problem i ndjeshëm në fushën e gazetarisë dhe është i njohur si një formë e krimit të bardhë. Kjo mund të përfshijë marrjen e…

Skandalet seksuale në fushën e gazetarisë

Skandalet seksuale në fushën e gazetarisë janë shqetësuese dhe dëmtojnë integritetin e profesionit dhe besueshmërinë e publikut ndaj mediave. Si në fushën e çdo profesioni, ka raste kur disa individë…

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.