Çdo të thotë iman?


Pyetje dhe Përgjigje

Çdo të thotë iman?

Iman do të thotë të besosh me zemër, ta shprehësh atë besim me gjuhë dhe ta pasqyrosh me vepra. Allahu thotë: “Beduinët thanë: ‘Ne kemi besuar’. Thuaj: “Ju nuk keni besuar ende, por thuani: Ne jemi dorëzuar se ende nuk po hyn besimi në zemrat tuaja.” (El-Huxhurat, 14)

Hasan el Basriu thotë: “Imani nuk është me të dëshiruar e as me të përshkruar (zbukuruar), por është çështje që lë gjurmë në zemër (në të cilën është bindur zemra) dhe të cilin e vërtetojnë veprat.”

error: Content is protected !!