© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.
Pyetje dhe Përgjigje

Çfarë është Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut?

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut është një gjykatë ndërkombëtare me qendër në Strasburg. Ajo përbëhet nga një numër gjyqtarësh, i njëjtë me numrin e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës që e kanë ratifikuar Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut – aktualisht ka dyzet e gjashtë gjyqtarë1 gjyqtarë. Gjyqtarët gjykojnë në cilësi individuale dhe nuk përfaqësojnë asnjë shtet. Për shqyrtimin e kërkesave, Gjykata ndihmohet nga Sekretariati i përbërë kryesisht nga juristë të të gjitha shteteve anëtare (të cilët njihen si referentë). Juristët janë krejtësisht të pavarur nga shteti nga i cili vijnë dhe nuk përfaqësojnë as kërkuesit, as shtetet përkatëse.

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.