loading...

Cila është qeliza më e madhe e njeriut?

 

Qeliza më e madhe e njeriut është, gjithashtu, veza – madhësia e së cilës shkon nga 110 në 140 mikrometra dhe e cila mund të vëzhgohet edhe me sy të lirë.

Related posts:

Qeliza e sistemit nervor quhet:
Kuiz për Qelizën - Kuize dhe Teste
Kuiz apo Test për Eritrocitet
Kuizi apo Testi - Matura Shtetërore
Kuiz për Provim pranues në Mjekësi
Kuiz apo Test nga Biologjia
Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?
Cili nga këto gjene është heterozigot ?- Biologjia
Çka është Biologjia?
Çka janë bakteret dhe algat blu të gjelbërta?
Çka janë sporet (endosporet)?
Çka është dezinfektimi?
Çka është Membrana qelizore?
Çka është Mikrobiologjia dhe cilat janë degët e saj?
Si ndahen organizmat sipas mënyrës të të ushqyerit?
Cilat janë proceset jetësore të qelizës dhe çka shfrytëzon qeliza për tu kryer këto procese?
Çfarë ёshtё talasemia?
Sa është përqindja e ujit në citoplazmë?
Çfarë janë Qelizat Staminale?
Përbërja e citoplazmës
Çka është Mitra?
Sa litra gjak i ka trupi i njeriut?
Çka është leukemia?
Shëno me renditje të rregullt elementet e harkut refleksiv.
Si quhen tre eshtrat më të vegjël në trupin e njeriut?
Shkruaj tri lloje të receptorëve që ndodhen në lëkurë:
Si quhet organi embrional përmes të cilit ushqehet embrioni i gjitarëve?
Si quhen me emër të përbashkët: lëkura, leshi, halat, gjembat?
Cilës klasë të kafshëve i takon salamandra(pikëlorja) e bukumirit, endemi Malit të Zi?
Si quhet organi te peshqit i cili kushtëzon mbajtjen e trupit në thellësira të ndryshme?
Si quhet sëmundja që shkaktojnë kërpudhat?
Cila fazë e mitozës është paraqitur në figurë?
Renditja e rrjedhjes së gjakut në qarkullimin e madh të gjakut:
Cila nga strukturat e dhëna nuk ka sytha?
Cila nga algat e dhëna i takon algave blu në të gjelbra?
Çka është Citoplazma?
Çka janë Lipidet apo yndyrnat?
Cilat janë pjesët kryesore të bërthamës qelizore?
Çka është Bërthama e qelizës?
Çka janë gypat e Falopit?
Çfarë e shkakton menopauzën?
Çka është Veza?
Çka është spermatozoidi?
Çka është qeliza yndyrore?
Çka është fotoreceptori?
Çka janë qelizat e bardha të gjakut?
Sa jetojnë qelizat?
Sa qeliza përmban çdo qenie njerëzore?
Sa është pesha e një qelize?
Sa është madhësia e qelizave?
Çka është Qeliza?
Eritrocitet
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *