Cila nga këto mënyra të shumimit te protozoat, ndodhë në kushte të keqësuara të jetesës :


Biologjia , Teste nga Biologjia

Cila nga këto mënyra të shumimit te protozoat, ndodhë në kushte të keqësuara të jetesës :

a) Kopulimi
b) Bulimi
c) Shizogamia
d) Konjugimi