Wed. Dec 1st, 2021
Pyetje dhe Përgjigje

Cilat janë 7 njësitë bazë të matjes?

Shtatë njësitë bazë SI, të cilat përbëhen nga:
Gjatësia – metri (m)
Koha – sekondi (s)
Sasia e substancës – moli
Rryma elektrike – amperi (A)
Temperatura – kelvini (K)
Intensiteti i dritës – kandela (cd)
Masa – kilogrami(kg)